Perioperační infuzní léčba


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 1, s. 33-34
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky oboru anesteziologie a intenzivní medicína

 1. Vymezení otázky a struktura problematiky/tématu
 2. Důležité body
 3. Reference, užitečné odkazy a zdroje apod.

VYMEZENÍ OTÁZKY A STRUKTURA PROBLEMATIKY/TÉMATU

 • Fyziologické základy perioperační tekutinové léčby.
 • Používané roztoky.
 • Jaké množství.

DŮLEŽITÉ BODY

Základní fyziologická východiska:

 • dodávka kyslíku a její determinanty,
 • vztah preload a kontraktilita (Frankův-Starlingův zákon),
 • žilní návrat a jeho role (koncept tzv. stressed/nonstressed volume).

Cíle perioperační tekutinové léčby:

 • fyziologické cíle:
  •  udržení/dosažení adekvátní dodávky kyslíku,
 • klinické cíle:
  • udržení/dosažení hemodynamické stability (makrocirkulace, mikrocirkulace),
  • vyhnout se hypovolemii nebo hypervolemii (oba stavy jsou spojeny se zhoršeným klinickým výsledkem).

Typy roztoků:

 • krystaloidy,
 • syntetické koloidy:
  • objemový efekt není výrazně vyšší ve srovnání s krystaloidy,
  • rychlejší dosažení hemodynamických cílů ve srovnání s krystaloidy,
  • řada negativních efektů (vliv na koagulaci, renální dysfunkce)

Faktory ovlivňující tekutinovou léčbu (typ roztoku a jeho množství) během anestezie/operace:

 • stav pacienta a jeho výchozí zdravotní stav:
  • stav hydratace a náplň krevního oběhu (volemie),
  • funkční stav kardiovaskulárního systému,
  • funkce ledvin,
  • stav koagulace,
  • předpokládaný stav kapilární permeability (zvýšená či normální),
 • typ/povaha výkonu:
  • velký vs. malý výkon,
  • plánovaný vs. neplánovaný výkon,
  • předpoklad krevní ztráty,
  • role tzv. „třetího prostoru“ (podle posledních názorů je jeho význam diskutabilní),
 • rozsah/dostupnost monitorace umožňující vyhodnocení odpovědi na tekutiny:
  • dynamické ukazatele preloadu (tzv. pulse pressure variation nebo jeho ekvivalenty),
  • ultrazvuk (průměr dolní duté žíly, transtorakální echokardiografie),
 • volba anesteziologické techniky:
  • celková anestezie,
  • regionální anestezie,
  • kombinovaná anestezie. 

Hlavní součásti plánu tekutinové léčby:

 • korekce hypovolemie před zahájením anestezie/operace,
 • udržovací tekutinová léčba,
 • korekce peroperačně vzniklé hypovolemie,
 • korekce případné elektrolytové abnormality.

Kolik tekutin per(i)operačně?

 • „co nejvíce, jak nutno, ale co nejméně, jak je možno“,
 • ERAS protokol 2017 doporučuje 1,5‒2 ml/kg/hod,
 • koncept „zero balance“ ‒ snaha o vyrovnanou bilanci tekutin v per(i)operačním období, pokud průběh anestezie/operace nevyžaduje podání většího množství tekutin,
 • koncept „goal directed fluid therapy in anesthesia“:
  • jeho význam/přínos/smysl stoupá s rozsahem/závažností výkonu a/nebo s narůstající kardiovaskulární morbiditou pacienta,
  • pozitivní odpověď na tekutiny ale není synonymem pro hypovolemii, tzn. i kdyžpacient na tekutiny reaguje, automaticky to neznamená, že je potřebuje.

Klíčová pravidla do klinické praxe:

 • a) vycházet z fyziologie,
 • b) před každou anestezií formulovat plán tekutinové léčby,
 • c) podání tekutin před anestezií (tzv. preloading) jen u stavů s přítomností nebo klinickým předpokladem hypovolemie,
 • d) balancovane krystaloidy jsou preferovány,
 • e) udržovat přívod tekutin během anestezie/operace 1‒2 ml/kg/hod, nemáme-li důvod se chovat jinak,
 • f) adoptovat koncept „zero balance“, nemáme-li důvod se chovat jinak.

REFERENCE, UŽITEČNÉ ODKAZY A ZDROJE APOD.

Na vyžádání u autora rubriky. 

Do redakce došlo dne 9. 1. 2018.

Do tisku přijato dne 12. 1. 2018.

Služba redakce časopisu lékařům v předatestační přípravě

Lékaři bez atestace mohou zasílat své dotazy k atestačním otázkám přímo na adresu cernyvla1960@gmail.com, vaše dotazy budou zodpovězeny obvykle do 72 hodin, jen výjimečně déle. Na stejnou adresu rovněž zasílejte otázky, o jejichž zpracování máte přednostně zájem.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2018 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se