Doporučení pro bezpečné bolusové podávání vazopresorů na oddělení akutního příjmu


Autoři: V. Černý
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 29, 2018, č. 1, s. 38-39
Kategorie: Nová doporučení

ÚVODNÍ POZNÁMKY

 • Doporučení jsou zaměřena na problematiku oddělení akutního příjmu (ED = emergency department), text je využitelný i pro anesteziologickou praxi.
 • Text představuje výběr klíčových tezí/doporučení pro bezpečné bolusové podávání vazopresorů dostupných i v České republice (ČR).
 • Struktura originálního textu není zachována. 

VÝCHODISKA

 • Vysoká variabilita klinické praxe bolusového podávání.
 • Bolusové podání vazopresorů je praktická strategie pro urgentní léčbu oběhově nestabilních pacientů.
 • Malý počet odborných prací zabývajících se problematikou.
 • Bolusové podání vazopresorů je spojeno s definovatelnými riziky pro pacienta a může být příčinou i fatálních komplikací.
 • Existence populací pacientů, kteří mohou mít klinický prospěch z rychlého podání vazopresorů, např. pacienti s traumatickým poraněním mozku, kde hypotenze představuje jeden z významných sekundárních inzultů.
 • V převážné většině situací je bolusové podání vazopresorů pouze přechodným opatřením do vyřešení vyvolávající příčiny oběhové nestability a/nebo do zahájení jiných/dalších léčebných postupů.
 • Noradrenalin není v originálním textu uveden.

FARMAKOLOGICKÉ/FARMACEUTICKÉ POZNÁMKY

Bolusově podávané vazopresory jsou nejčastěji:

 • adrenalin,
 • fenylefrin (od 2017 registrován v ČR),
 • efedrin.

Nejčastější doporučované koncentrace pro bolusové podání:

 • adrenalin 10 ucg/ml,
 • fenylefrin 40–100 ucg/ml,
 • efedrin 5 mg/ml.

Nejčastěji doporučované dávky pro bolusové podání:

 • adrenalin 5–20 ucg (titračně),
 • fenylefrin 40–80 ucg (titračně),
 • efedrin 5–10 mg (v originálním textu není jeho používání na ED doporučeno kvůli době trvání účinku, která je až 60 minut).

DOPORUČENÍ

 1. Bolusové podání vazopresorů (preferovaná farmaka, ředění, značení, možnost podání do periferní žíly, autorizované osoby k podání, dostupnost apod.) by mělo být upraveno vnitřním řízeným dokumentem nebo jeho ekvivalentem.
 2. Bolusové podání vazopresorů by mělo být systematicky zpětně vyhodnocováno z pohledu bezpečnosti a výskytu nežádoucích účinků.
 3. Bolusové podání vazopresorů by mělo být součástí vzdělávání určeného okruhu zdravotnických pracovníků.
 4. U bolusového podání vazopresorů musí být zajištěna monitorace základních fyziologických funkcí, minimálně:
 • srdeční frekvence a krevní tlak aspoň v 5minutových intervalech, není-li důvod častější frekvence,
 • srdeční frekvence a krevní tlak aspoň v 5minutových intervalech nejméně třikrát za sebou po poslední bolusové dávce podaného vazopresoru.
 • Bolusové podání vazopresorů musí být uvedeno v dokumentaci.
 • Do redakce došlo dne 15. 1. 2018.

  Do tisku přijato dne 16. 1. 2018.

  Adresa pro korespondenci:

  prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

  E-mail: cernyvla1960@gmail.com


  Zdroje

  1. Safety Considerations and Guideline-Based Safe Use Recommendations for “Bolus-Dose” Vasopressors in the Emergency Department. Ann Emerg Med. 2018 Jan;71:83–92. doi: 10.1016/j.annemergmed.2017.04.021.

  Štítky
  Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

  Článek vyšel v časopise

  Anesteziologie a intenzivní medicína

  Číslo 1

  2018 Číslo 1
  Nejčtenější tento týden
  Nejčtenější v tomto čísle
  Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
  Přihlášení
  Zapomenuté heslo

  Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

  Přihlášení

  Nemáte účet?  Registrujte se