Je peroperační oligurie vždy známka renální poruchy? Musíme vždy na oligurii během anestezie reagovat podáním tekutin?


Autoři: Černý Vladimír
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 2, s. 107-108
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Kapitoly z klinické fyziologie

Velikost diurézy během operace/anestezie bývá tradičně vnímána jako ukazatel kvality/dostatečnosti splanchnické perfuze a nepřímá známka hypovolémie. Hypovolémie však nemusí být často rozhodující příčinou, která stojí v pozadí oligurie. Na co musíme v první řadě vždy myslet a vyloučit? V případě pacientů se zavedeným močovým katétrem musíme vždy vyloučit poruchu na úrovni katétru, jakkoliv manipulace s močovým katétrem v průběhu operace může vyvolat nevoli chirurga. Snaha o detekci problému s katétrem je klíčová zejména u dlouhotrvajících výkonů. Tvorba moče může být snížena často rovněž u pacientů v průběhu laparoskopických výkonů, přestože je prováděna dostatečná náhrada tekutin. Za hlavní mechanismus byla v minulosti považována komprese renálních žil a ledvinného parenchymu při kapnoperitoneu. Novější studie ale prokazují, že hodnota tlaku do 15 mm Hg není spojena s jakýmikoliv známkami (ultrazvukové, biochemické či histologické) poškození ledvin a relativní oligurie je považována v těchto situacích jako „fyziologický“ důsledek dočasného zvýšení tlaku v dutině břišní. Odběry ledvin u dárců, prováděné za odlišných hodnot nitrobřišního tlaku nevykazovaly žádné rozdíly mezi skupinou s vyšším a nižším tlakem (open vs. laparo technika odběru). Častá obava ane-steziologů – „stav, kdy pacient méně močí, nese riziko poškození funkce ledvin pooperačně“ – tak neplatí a ne každá „oligurie“ musí být vždy léčena okamžitou a (prakticky vždy velmi agresivní) tekutinovou náloží. Rizika nadměrného zatížení organismu tekutinami jsou známá a význam nadměrného přívodu tekutin v patogenezi orgánové dysfunkce je v současnosti jasně prokázán. A ani fakt, že pacient na tekutiny reaguje, neznamená, že je nutně vždy potřebuje.

Body k zapamatování

  • Výdej moči není citlivý ukazatel ledvinných funkcí (ani v průběhu anestezie/operace), na druhou stranu, v rutinní praxi nic lepšího nemáme.
  • Když pacient během anestezie/operace nemočí a má zavedený močový katétr, kontrola polohy/průchodnosti katétru je nezbytná v co nejkratší době.
  • Laparoskopické výkony (ale např. i výkony na hlavě a krku) jsou často provázeny poklesem diurézy, aniž by to mělo negativní vliv na vývoj ledvinných funkcí.
  • Agresivní tekutinová terapie u stavů se „sníženou diurézou“ během anestezie při absenci známek oběhové nestability a/nebo tkáňové hypoperfuze (nebo jiných známek hypovolémie), není obvykle indikovaná.
  • Ani pozitivní reakce oběhu na podané tekutiny nemusí vždy znamenat, že pacient tekutiny v danou chvíli potřebuje.

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Institut postgraduálního vzděláváníve zdravotnictví

Centrum pro výzkum a vývoj

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dept. of Anesthesia, Pain Managementand Perioperative Medicine 

Dalhousie University, Halifax, Canada

Klinika anesteziologie, resuscitacea intenzivní medicíny

Univerzita Karlova v Praze

Lékařská fakulta v Hradci Králové

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Zdroje

1. Parikh, B. K., Shah, V. R., Modi, P. R., Butala, B. P., Parikh, G. P. Anaesthesia for laparoscopic kidney transplantation: Influence of Trendelenburg position and CO2 pneumoperitoneum on cardiovascular, respiratory and renal function. Indian J. Anaesth., 2013, 57, 3, p. 253–8. doi: 10.4103/0019-5049.115607. PubMed PMID: 23983283; PubMed Central PMCID: PMC3748679.

2. de Barros, R. F., Miranda, M. L., de Mattos, A. C., Gontijo, J. A., Silva, V. R., Iorio, B., Bustorff-Silva, J. M. Kidney safety during surgical pneumoperitoneum: an experimental study in rats. Surg. Endosc., 2012, 26, 11, p. 3195–3200. doi: 10.1007/s00464-012-2322-4. Epub 2012 May 19. PubMed PMID: 22609982.

3. Karplus, G., Szold, A., Serour, F., Weinbroum, A. A. The hepatorenal reflex contributes to the induction of oliguria during pneumoperitoneum in the rat. Surg. Endosc., 2012, Sep, 26, 9, p. 2477–2483. doi: 10.1007/s00464-012-2217-4. Epub 2012 Mar 24. PubMed PMID: 22447284.

4. Demyttenaere, S. V., Feldman, L. S., Bergman, S., Gholoum, S.,Moriello, C., Unikowsky, B., Fraser, S., Carli, F., Fried, G. M. Does aggressive hydration reverse the effects of pneumoperitoneum on renal perfusion? Surg Endosc., 2006, 20, 2, p. 274–280. Epub 2005 Dec 9. PubMed PMID: 16362475.

5. Hawasli, A., Oh, H., Schervish, E., Frontera, R., Gonsherova, I., Khoury, H. The effect of pneumoperitoneum on kidney function in laparoscopic donor nephrectomy. Am. Surg., 2003, 69, 4, p. 300–303. discussion 303. PubMed PMID: 12716087.

6. Nguyen, N. T., Perez, R. V., Fleming, N., Rivers, R., Wol-fe, B. M. Effect of prolonged pneumoperitoneum on intraoperative urine output during laparoscopic gastric bypass. J. Am. Coll. Surg., 2002, 195, 4, p. 476–483. PubMed PMID: 12375752.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2015 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×