Volby ČSARIM pro volební období 2015–2018


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 1, s. 64-66
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Volební komise:    

MUDr. Jan Šturma, CSc., KAR FNKV
MUDr. Pavel Kozlík ARO Rakovník
MUDr. Jiří Dvořák ARO Slaný

V prosinci 2014 proběhly dvoukolové volby do výboru a revizní komise ČSARIM.

V prvním kole bylo obesláno 994 členů ČSARIM. Navráceno bylo 191 platných vyplněných volebních lístků (návratnost 19,2 %). Podle počtu obdržených hlasů byla vytvořena kandidátní listina s 55 kandidáty. Z tohoto počtu bylo v druhém kole třeba vybrat 15 členů výboru a 3 členy revizní komise.

Ve druhém kole bylo obesláno 963 členů ČSARIM (na rozdíl od 1. kola byli vyřazeni zemřelí a neplatící členové ČSARIM). Navráceno bylo 276 vyplněných volebních lístků, což odpovídá návratnosti 28,66 %. Tři volební lístky byly neplatné (jeden volební lístek byl z 1. kola a dva volební lístky byly podány na volných listech bez razítka ČLS JEP). Všichni zvolení kandidáti byli s volbou seznámeni a vyslovili souhlas.

Ve volebním období 2015–2018 bude výbor ČSARIM pracovat ve složení (v abecedním pořadí):

Adamus Milan, doc. MUDr., CSc.
Balík Martin, doc. MUDr., Ph.D.
Cvachovec Karel, prof. MUDr., CSc. MBA
Černý Vladimír, prof. MUDr., Ph.D. FCCM
Dostál Pavel, MUDr., Ph.D.
Drábková Jarmila, doc. MUDr., CSc.
Herold Ivan, MUDr., CSc.
Horáček Michal, MUDr.
Chytra Ivan, doc. MUDr., CSc.
Michálek Pavel, doc. MUDr., Ph.D.
Mixa Vladimír, MUDr., Ph.D.
Nalos Daniel, MUDr., CSc.
Ševčík Pavel, prof. MUDr., CSc.
Štourač Petr, MUDr., Ph.D.
Šturma Jan, MUDr., CSc.

Revizní komise ve složení:

Kasal Eduard, doc. MUDr. CSc.
Kozlík Pavel, MUDr.
Pachl Jan, prof. MUDr. CSc.

V souladu s volebním řádem ČLS JEP a ČSARIM zvolí na první schůzi výbor svého předsedu, vědeckého sekretáře, 1. místopředsedu, 2. místopředsedu a pokladníka, revizní komise pak svého předsedu.

Praha 12. 1. 2015

Za volební komisi

MUDr. Jan Šturma, CSc.

v. r.

Vážené kolegyně a kolegové,

zvolili jste nový výbor naší odborné společnosti na léta 2015–2018. Děkujeme vám za vaše hlasy i podporu, kterou cítíme jako významný závazek. Volební účast ve druhém kole činila 28,7 %, což dává výboru dostatečně silný mandát, silnější než v minulosti. Jen pro srovnání – celostátní volební účast v loňských senátních volbách činila 17 % a v eurovolbách 18,2 %...

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny vstupuje do nového období jako silná, dobře konsolidovaná a svých cílů si vědomá složka České lékařské společnosti Jana Ev. Purkyně. Zvolení členové výboru nyní společně pracují na programovém prohlášení, se kterým vás seznámíme v době co nejkratší. Co v něm určitě nebude chybět? Budeme usilovat o co nejvyšší odbornou i organizační úroveň námi pořádaných či zaštítěných vědeckých a vzdělávacích aktivit. Jejich odborný záběr bude i nadále zahrnovat činnost anesteziologickou – tedy perioperační medicínu, intenzivní péči ve všech jejích formách a problematiku léčby bolesti. Budeme otevření mezioborové spolupráci a spolupráci lékařských i nelékařských profesí. V úsilí o kvalitu, bezpečnost a dostupnost naší péče nelze polevit. Pacienti to od nás očekávají. S tím souvisí i otázka oborového vzdělávání. Se současnou podobou specializačního vzdělávání je spokojen jen málokdo, a je tak velmi pravděpodobné, že se výbor bude muset angažovat v úpravě jeho náplně i organizační podoby. Zcela jistě budeme pokračovat v přípravě doporučených postupů. Nejsou to dogmata, ale pomocníci při zajišťování kvalitní a bezpečné péče a měly by být i argumentem při jednání s plátci zdravotní péče i managementy zdravotnických zařízení. Před výborem stojí také naprosto ojedinělá výzva – příprava světového kongresu anesteziologů v Praze v roce 2020. Vyžádá si to širokou mezinárodní spolupráci a velmi intenzivní všestrannou přípravu na domácí půdě. Před takovým úkolem jsme nikdy nestáli. Nicméně, v roce 2018, kdy budeme ze svých funkcí skládat účty, musí být kongres v hlavních rysech zajištěn organizačně, odborně i finančně. Výbor naší odborné společnosti by však nemohl pracovat bez vaší podpory – velmi o ní stojíme. Podporou myslíme i kritická slova, bez zpětné vazby od nejširší členské základny odborná společnost fungovat nemůže. Cesty komunikace budou pro tento účel dostatečné. Byli jsme zvoleni vašimi hlasy a jen vám se ze svých funkcí můžeme zodpovídat.Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

předseda výboru ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více