Faktory regulující kontraktilitu myokardu, Anrepův a Bowditchův efekt


Autoři: Černý Vladimír
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 1, s. 35-36
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Kapitoly z klinické fyziologie

Kontraktilní funkce myokardu je ovlivňována řadou faktorů, jejichž dokonalá znalost je nezbytností k pochopení kardiovaskulární fyziologie a patologie. Mezi klíčové faktory patří (obr. 1):

 1. Vegetativní nervový systém
  a) inhibice parasympatiku
  b) stimulace sympatiku
 2. Preload
 3. Afterload (Anrepův efekt)
 4. Cirkulující katecholaminy
 5. Srdeční frekvence (Bowditchův efekt)

 

Faktory ovlivňující kontraktilitu srdce
Obr. 1. Faktory ovlivňující kontraktilitu srdce

Vegetativní nervový systém hraje hlavní roli v regulaci kontraktility myokardu – sympatikus zvyšuje kontraktilitu síní i komor, parasympatikus tlumí kontraktilitu především v síních, v komorách se jeho negativní efekt na kontraktilitu prakticky neuplatňuje. Preload ovlivňuje kontraktilitu známým Frank Starlingovým mechanismem (obr. 2). Cirkulující vysoké hladiny adrenalinu rovněž zesilují kontraktilitu. U lidského srdce (na zvířecím modelu nebyla existence fenoménu popsána) je popisován krátkodobý (a rozsahem nevelký) vzestup kontraktility při akutním vzestupu afterloadu – levá komora za fyziologických okolností reaguje na vzestup afterloadu zvýšením end-diastolického objemu, které umožňuje při přechodném mírném zvýšení kontraktility udržení tepového objemu. Fenomén se nazývá homeometrická regulace nebo také Anrepův efekt. U selhávající komory ke vzestupu kontraktility nedochází a je to mj. jeden z důvodů, proč právě redukce afterloadu je jedním z klíčových postupů u levostranného srdečního selhávání.

Vliv preloadu na tepový objem
Obr. 2. Vliv preloadu na tepový objem

Zvýšená tepová frekvence rovněž zvyšuje kontraktilitu srdce (frequency dependent inotropy), mechanismem vedoucím ke zvýšení kontraktility je pravděpodobně kumulace kalcia intracelulárně v důsledku nedostačené výkonnosti Na/K ATP-ázy při vyšší tepové frekvenci – fenomén se nazývá Bowditchův efekt. Analogicky, ale opačně, dochází při bradykardii k mírnému poklesu kontraktility. Využití srdeční stimulace ke zvýšení kontraktility se v klinické praxi nevyužívá, výjimkou jsou pa-cienti s extrémní bradykardií.

Body k zapamatování

 • Hlavní regulátor srdeční kontraktility je vegetativní nervový systém.
 • Tepová frekvence ovlivňuje kontraktilitu myokardu.

Doporučená literatura

 1. http://www.cvphysiology.com/Cardiac%20Function/CF010.htm
 2. Lakatta, E. G. Beyond Bowditch: the convergence of cardiac chronotropy and inotropy. Cell Calcium. 2004 Jun;35(6):629-42. PubMed PMID: 15110153.
 3. Puglisi, J. L., Negroni, J. A., Chen-Izu, Y., Bers, D. M. The force-frequency relationship: insights from mathematical modeling. Adv. Physiol. Educ., 2013, Mar, 37, 1, p. 28–34.

Adresa pro korespondenci:

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Pracoviště:

Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Centrum pro výzkum a vývoj
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Dept. of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine
Dalhousie University, Halifax, Canada

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové

Kontakt: cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×