Kdo je kdo v anesteziologii a intenzivní medicíně
Doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček, CSc.


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 1, s. 46
Kategorie: Historie oboru

Bořivoj Dvořáček se narodil 5. 12. 1920 v Ústí nad Labem v učitelské rodině. Jeho studium na Karlově univerzitě bylo v r. 1939 přerušeno zatčením německými úřady. Prožil 18 měsíců v koncentračním táboře, po osvobození dostudoval medicínu a nastoupil do Vinohradské nemocnice v Praze, kde po praxi na různých odděleních nakonec začal pracovat na klinice chirurgie u profesora Poláka. Jako mladý sekundář se začal zajímat o anesteziologii a téměř náhodnou shodou okolností byl vyslán v r. 1959 na roční studijní pobyt na školicí místo WHO v Kodani.

Tam měl možnost pracovat u B. Ibsena, který právě vyhodnocoval 5 let provozu první lůžkové části pro resuscitační péči (ICU) vedené aneste-ziology. Po návratu z Kodaně se Dvořáček stal v r. 1960 ústavním anesteziologem a později vedoucím druhého samostatného anesteziologického oddělení v civilní nemocnici v Praze (první bylo v nemocnici Bulovka). Angažoval se jako jednatel anesteziologické komise při chirurgické společnosti velmi významně při oddělení anesteziologie od chirurgie a při vzniku samostatné odborné společnosti a samostatného oboru anesteziologie a resuscitace. Podle dánského vzoru vypracoval koncepci vytváření anesteziologicko-resuscitačních oddělení nejprve na krajské úrovni, později ve všech nemocnicích. Se zásadní pomocí sester nejprve sám prováděl výuku základní neodkladné resuscitace na školách a později ji na Ministerstvu školství prosadil jako povinnou do školních osnov, což je považováno za světový primát. Ve své funkci předsedy technické komise pro obor anesteziologie a resuscitace na Ministerstvu zdravotnictví ČSR se zasloužil o zavedení výroby jednorázových plastových injekčních stříkaček. K jeho dalším zásluhám o obor patří vytvoření funkce samostatné anesteziologické sestry (dříve tuto činnost vykonávala volná sálová sestra). Kromě organizační činnosti pracoval i vědecky. V r. 1965 získal titul kandidáta věd a v r. 1967 obhájil práci Patofyziologické základy resuscitace nemocných s cerebrovaskulárními příhodami a získal titul docent.


Roku 1969 se nevrátil z cesty do Nizozemí a zůstal pracovat v nemocnici v Rotterdamu. Zde pokračoval i ve vědecké práci, světovou proslulost získal za svůj přínos k poznání centrálního anticholinergního syndromu. Ani v zahraničí svůj kontakt s kolegy ve vlasti nepřerušil. Pomáhal organizovat sbírku, s jejíž pomocí se do naší republiky dostávaly odborné publikace, takže naše anesteziologie zůstávala trvale na vysoké profesionální úrovni. I díky jeho pomoci se v Praze mohl v r. 1970 uskutečnit III. evropský anesteziologický kongres.

Po odchodu z aktivní činnosti v Rotterdamu zůstal trvale v kontaktu s oborem, jehož vývoj ve světě i u nás bedlivě sledoval, byl řadu let členem mezinárodní redakční rady oborového časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína. Za své zásluhy o rozvoj oboru převzal Bořivoj Dvořáček v r. 2008 medaili C. Opitze a v r. 2014 po něm byla pojmenována cena za nejlepší práci z oblasti anesteziologie. Doc. Dvořáček se věnoval publikační činnosti a propagaci anesteziologie mezi laickou i odbornou veřejností doslova až do konce života – zemřel v Rotterdamu 25. 10. 2014.

Doc. MUDr. Jiří MÁLEK, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

Komise historie oboru ČSARIM

e-mail: malekj@fnkv.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více