Kdo je kdo v anesteziologii a intenzivní medicíně
Doc. MUDr. Bořivoj Dvořáček, CSc.


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 26, 2015, č. 1, s. 46
Kategorie: Historie oboru

Bořivoj Dvořáček se narodil 5. 12. 1920 v Ústí nad Labem v učitelské rodině. Jeho studium na Karlově univerzitě bylo v r. 1939 přerušeno zatčením německými úřady. Prožil 18 měsíců v koncentračním táboře, po osvobození dostudoval medicínu a nastoupil do Vinohradské nemocnice v Praze, kde po praxi na různých odděleních nakonec začal pracovat na klinice chirurgie u profesora Poláka. Jako mladý sekundář se začal zajímat o anesteziologii a téměř náhodnou shodou okolností byl vyslán v r. 1959 na roční studijní pobyt na školicí místo WHO v Kodani.

Tam měl možnost pracovat u B. Ibsena, který právě vyhodnocoval 5 let provozu první lůžkové části pro resuscitační péči (ICU) vedené aneste-ziology. Po návratu z Kodaně se Dvořáček stal v r. 1960 ústavním anesteziologem a později vedoucím druhého samostatného anesteziologického oddělení v civilní nemocnici v Praze (první bylo v nemocnici Bulovka). Angažoval se jako jednatel anesteziologické komise při chirurgické společnosti velmi významně při oddělení anesteziologie od chirurgie a při vzniku samostatné odborné společnosti a samostatného oboru anesteziologie a resuscitace. Podle dánského vzoru vypracoval koncepci vytváření anesteziologicko-resuscitačních oddělení nejprve na krajské úrovni, později ve všech nemocnicích. Se zásadní pomocí sester nejprve sám prováděl výuku základní neodkladné resuscitace na školách a později ji na Ministerstvu školství prosadil jako povinnou do školních osnov, což je považováno za světový primát. Ve své funkci předsedy technické komise pro obor anesteziologie a resuscitace na Ministerstvu zdravotnictví ČSR se zasloužil o zavedení výroby jednorázových plastových injekčních stříkaček. K jeho dalším zásluhám o obor patří vytvoření funkce samostatné anesteziologické sestry (dříve tuto činnost vykonávala volná sálová sestra). Kromě organizační činnosti pracoval i vědecky. V r. 1965 získal titul kandidáta věd a v r. 1967 obhájil práci Patofyziologické základy resuscitace nemocných s cerebrovaskulárními příhodami a získal titul docent.


Roku 1969 se nevrátil z cesty do Nizozemí a zůstal pracovat v nemocnici v Rotterdamu. Zde pokračoval i ve vědecké práci, světovou proslulost získal za svůj přínos k poznání centrálního anticholinergního syndromu. Ani v zahraničí svůj kontakt s kolegy ve vlasti nepřerušil. Pomáhal organizovat sbírku, s jejíž pomocí se do naší republiky dostávaly odborné publikace, takže naše anesteziologie zůstávala trvale na vysoké profesionální úrovni. I díky jeho pomoci se v Praze mohl v r. 1970 uskutečnit III. evropský anesteziologický kongres.

Po odchodu z aktivní činnosti v Rotterdamu zůstal trvale v kontaktu s oborem, jehož vývoj ve světě i u nás bedlivě sledoval, byl řadu let členem mezinárodní redakční rady oborového časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína. Za své zásluhy o rozvoj oboru převzal Bořivoj Dvořáček v r. 2008 medaili C. Opitze a v r. 2014 po něm byla pojmenována cena za nejlepší práci z oblasti anesteziologie. Doc. Dvořáček se věnoval publikační činnosti a propagaci anesteziologie mezi laickou i odbornou veřejností doslova až do konce života – zemřel v Rotterdamu 25. 10. 2014.

Doc. MUDr. Jiří MÁLEK, CSc.

Klinika anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV

Komise historie oboru ČSARIM

e-mail: malekj@fnkv.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se