Premedikace a lačnění


Autoři: Chytra Ivan 1;  Černý Vladimír 2
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice Plzeň 1;  Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 3, s. 239-240
Kategorie: Postgraduální vzdělávání - Atestační otázky

 1. Vymezení otázky a struktura problému
 2. Důležité body
 3. Související problematika/témata a příklady doplňujících otázek ze strany zkušební komise
 4. Volné užitečné odkazy a zdroje

1. Vymezení otázky a základní struktura problému

 • Premedikace (předoperační/předanestetická farmakoterapie)

Význam a cíle premedikace

Nejčastěji používaná farmaka/lékové skupiny

Rozdíly mezi dospělými a dětmi v přístupu k premedikaci

 • Lačnění před operací/anesteziologickou péčí
  • Význam lačnění
  • Současná doporučení pro omezení příjmu potravy a tekutin
  • Rizika lačnění
  • Aspirace žaludečního obsahu a její prevence

2. Důležité body

 • Cíle premedikace
  • Odstranění strachu
  • Sedace
  • Amnézie
  • Analgezie
  • Snížení sekrece z dýchacích cest
  • Prevence nežádoucích vegetativních reflexů
  • Snížení objemu a zvýšení pH žaludečních šťáv
  • Antiemetický účinek
  • Snížení potřeby anestetik
  • Usnadnění hladkého úvodu do anestezie
  • Prevence alergických reakcí.
 • Používaná farmaka (tab. 1)
 • Benzodiazepiny a jejich role v premedikaci
 • Opioidy a jejich role v premedikaci
 • Anticholinergika a jejich role v premedikaci
 • Antihistaminika a jejich role v premedikaci
 • Zvláštnosti premedikace u dětí
  • Použití farmakologické premedikace u dětí starších než 6 let je kontroverzní, snížení nežádoucích psychologických následků při jejím užití nebylo prokázáno, mnohem důležitější pro prevenci dlouhodobých psychologických problémů je příjemný úvod do anestezie.
  • U dětí je před intramuskulárním podáním preferována perorální aplikace (většinou midazolam v ochucené tekutině).
  • Někteří anesteziologové preferují v prevenci nežádoucích vagových reflexů při manipulaci s dýchacími cestami podání atropinu IM nebo IV bezprostředně před úvodem do anestezie.
 • Speciální populace pacientů a premedikace – léky pro premedikaci by měly být zvoleny tak, aby bylo dosaženo cíle premedikace s ohledem na možné nežádoucí účinky podaných léků. Je důležité mít na paměti, že u některých pacientů (např. pacienti vyšších věkových skupin, nebo nemocní se zhoršenou kvalitou vědomí, s nitrolební hypertenzí, s těžkým plicním onemocněním nebo se závažnou hypovolémií) mohou převážit nežádoucí účinky podaných farmak nad jejich přínosem a od jejich podání bývá často upuštěno.

Tab. 1. Nejčastěji používaná farmaka v premedikaci
Nejčastěji používaná farmaka v premedikaci
PO = per os, IM = nitrosvalově, IV = nitrožilně, # = u dětí bývají v odborné literatuře doporučovány dávky výrazně vyšší (0,5 mg/kg nebo více) Pozn.: SPC pro midazolam uvádí: Premedikace před celkovou anestezií • Dospělí: 0,07–0,10 mg/kg tělesné hmotnosti i.m., podle pacientova věku a celkového stavu, (obvyklá dávka je přibližně 5 mg). • Děti: 0,15–0,20 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. Děti vyžadují vyšší dávky než dospělí ve vztahu k jejich tělesné hmotnosti. • Starší a vážně nemocní pacienti: nízké dávky (0,025–0,05 mg/kg tělesné hmotnosti i.v.) jsou obyčejně dostačující. Tyto dávky musí být podány přibližně 30 minut před úvodem do anestezie.

Premedikace u pacientů s plicním onemocněním

Premedikace u pacientů s onemocněním srdce a cév

 • Jiná farmaka podávaná rámci premedikace a jejich význam
  • Betablokátory
  • Statiny
  • Steroidy
  • Antibiotika
  • Inzulin
 • Prevence pooperační nauezy a zvracení

Rizikové skupiny

profylaxe PONV

 • farmakologická
 • nefarmakologická
 • Doporučení ČSARIM pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí z roku 2011 (www.csarim.cz)

3. Související problematika/témata a příklady doplňujících otázek ze strany zkušební komise

 • Aspirace, prevence a léčba
 • Význam analgetik v premedikaci
 • Význam omezování kouření před operací
 • Antibiotická profylaxe
 • Prevence hluboké žilní trombózy
 • Opioidy v premedikaci a pacienti s chronickou respirační insuficiencí

4. Volné užitečné odkazy a zdroje

 • http://www.slideshare.net/AbbasTelakoe/premedication
 • http://web.squ.edu.om/med-Lib/MED_CD/E_CDs/anesthesia/site/content/v04/040037r00.HTM
 • http://www.slideshare.net/ahsanshafiq90/pre-anaesthetic-medication-15049083

Adresa pro korespondenci:

Doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D.

Anesteziologicko-resuscitační klinika

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň-Lochotín

e-mail: chytra@fnplzen.cz

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Centrum pro výzkum a vývoj

Klinika anesteziologie, resuscitacea intenzivní medicínySokolská tř. 581

500 05 Hradec Králové

Dalhousie University, Dept. of Anesthesia,

Pain Management and Perioperative Medicine,

Halifax, Nova Scotia, Canada

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se