Consensus guidelines for the management of postoperative nausea and vomiting


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 3, s. 244-246
Kategorie: Nová mezinárodní doporučení

Text zpracoval: Vladimír Černý

Reference: Gan TJ, Diemunsch P, Habib AS, Kovac A, Kranke P, Meyer TA, Watcha M, Chung F, Angus S, Apfel CC,Bergese SD, Candiotti KA, Chan MT, Davis PJ, Hooper VD, Lagoo-Deenadayalan S, Myles P, Nezat G, Philip BK, Tramèr MR. Anesth Analg. 2014 Jan;118(1):85-113. doi: 10.1213/ANE.0000000000000002.

Poznámka:

 • Aktualizovaná doporučení rozšiřují nebo mění dříve publikovaná doporučení z roku 2007
 • Plný text doporučení najdete na: http://journals.lww.com/anesthesia-analgesia/Fulltext/2014/01000/Consensus_Guidelines_for_the_Management_of.13.aspx
 • V textu používané pojmy a zkratky:

PONV = pooperační nauzea a zvracení

POV = pooperační zvracení

PACU = jednotka poanestetické péče

PDN = nauzea a zvracení po propuštění z PACU

VÝBĚR Z DOPORUČENÍ

Doporučení 1 – Identifikace pacientů

 • Hlavní rizikové faktory/skupiny vzniku PONV u dospělých:
 • ženy,
 • údaj o PONV v anamnéze,
 • nekuřáci,
 • mladší věk,
 • celková anestezie,
 • použití inhalačních anestetik,
 • použití opioidů pooperačně,
 • doba anestezie,
 • typ výkonu – cholecystektomie, gynekologické výkony a laparoskopické výkony obecně.
 • Skóre rizika PONV podle Apfela:
 • ženské pohlaví = 1 bod
 • nekuřáci = 1 bod
 • údaj o PONV v anamnéze = 1 bod
 • použití opioidů pooperačně = 1 bod
 • vyhodnocení
 • absence faktorů = pravděpodobnost vzniku PONV 10%
 • přítomnost 1 rizikového faktoru = pravděpodobnost vzniku PONV 20%
 • přítomnost 2 rizikových faktorů = pravděpodobnost vzniku PONV 40%
 • přítomnost 3 rizikových faktorů = pravděpodobnost vzniku PONV 60%
 • přítomnost 4 rizikových faktorů = pravděpodobnost vzniku PONV 80%
 • Skóre rizika PDNV podle Apfela:
 • ženské pohlaví = 1 bod
 • údaj o PONV v anamnéze = 1 bod
 • věk pod 50 let = 1 bod
 • použití opioidů na PACU = 1 bod
 • nauzea na PACU = 1 bod
 • vyhodnocení
 • absence faktorů = pravděpodobnost vzniku PDNV 10%
 • přítomnost 1 rizikového faktoru = pravděpodobnost vzniku PONV 20%
 • přítomnost 2 rizikových faktorů = pravděpodobnost vzniku PONV 30%
 • přítomnost 3 rizikových faktorů = pravděpodobnost vzniku PONV 50%
 • přítomnost 4 rizikových faktorů = pravděpodobnost vzniku PONV 60%
 • přítomnost 5 rizikových faktorů = pravděpodobnost vzniku PONV 80%

Doporučení 2 – Postupy ke snížení rizika PONV

 • Preference technik regionální anestezie, je-li možno.
 • Použití propofolu pro úvod a vedení anestezie.
 • Nepoužívat oxid dusný.
 • Nepoužívat inhalační anestetika.
 • Minimalizovat použití opioidů během operace a v pooperačním období.
 • Dostatečná hydratace.

Doporučení 3 – PONV profylaxe s použitím 1–2 postupů u pacientů se středním rizikem PONV

 • Farmaka/farmakologické skupiny pro prevenci nebo léčbu PONV:
 • antagonisté 5 HT3 receptorů (ondansetron, dolasteron, granisetron, tropisetron, ramosetron, palonosetron),
 • antagonisté NK-1 receptorů (aprepitant, casopitant, rolapitant),
 • steroidy (dexametazon, metylprednisolon),
 • butyrofenony (haloperidol),
 • antihistaminika (dimenhydrinát, meklizin),
 • anticholinergika (transdermální skopolamin),
 • fenotiaziny (perfenazin, metoklopramid),
 • jiná farmaka (propofol, alfa 2 agonisté, mirtazapin, gabapentin, midazolam).
 • Algoritmus postupu ukazuje obrázek 1

Algoritmus pro léčbu PONV
Obr. 1. Algoritmus pro léčbu PONV

Doporučení 4 – PONV profylaxe s použitím 2 a více postupů nebo multimodální přístupem u pacientů s vysokým rizikem PONV

 • Doporučené antiemetické kombinaceu dospělých:

Droperidol + dexametazon

Antagonisté 5 HT3 receptorů + dexametazon

Antagonisté 5 HT3 receptorů + droperidol

Antagonisté 5 HT3 receptorů + droperidol +dexametazon

Ondansetron + casopitant nebo transdermální skopolamin

 • Doporučené antiemetické kombinace u dětí:

Ondansetron 0,05 mg/kg + dexametazon0,015 mg/kg

Ondansetron 0,1 mg/kg + droperidol 0,015 mg/kg

Tropisetron 0,1 mg/kg + dexametazon 0,5 mg/kg

Doporučení 5 – Profylaxe u dětí se zvýšeným rizikem PONV

 • U dětí je výskyt PONV 2krát vyšší než u dospělých.
 • Nejvíce údajů podporuje používat profylaxi typu antagonisté 5 HT3 receptorů + dexametazon, pokud není kontraindikace k některé z látek.

Doporučení 6 – Léčba má být zahájena u všech pacientů s výskytem PONV, kteří nedostali profylaxi, nebo kde profylaxe selhala.

Doporučení 7 – Pracoviště mají mít zavedený formalizovaný systém (standardní postup) profylaxe a léčby PONV.

Doporučení 8 – Součástí systému profylaxe a léčby PONV na pracovišti má být multimodální přístup.

Adresa pro korespondenci:

Prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Centrum pro výzkum a vývoj

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Klinika anesteziologie, resuscitacea intenzivní medicínySokolská tř. 581, 500 05 Hradec Králové

Department of Anesthesia, Pain Management and Perioperative Medicine, 

Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada

e-mail: cernyvla1960@gmail.com


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se