Doporučení a stanoviska ČSIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 25, 2014, č. 1, s. 72-74
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Návrh revize formátů, jejich struktury a procesu vzniku

verze 5, 25.9.2013

Základní východiska a principy

 • Jednou z hlavních priorit činnosti výboru ČSIM je podpora vzdělávání a zvyšování kvality poskytované péče.
 • Doporučení/stanoviska ČSIM (dále jen doporučení) považuje výbor ČSIM za účinný nástroj k trvalému zlepšování kvality poskytované péče a formování odborného chování v situacích, které jsou tématem doporučení.
 • Základním principem při tvorbě doporučení je reflektování údajů medicíny založené na důkazech a maximální transparentnost při deklaraci potenciálního konfliktu zájmů všech, kteří se na tvorbě doporučení podílí.
 • Doporučení vznikají vždy a výhradně na principu nezávislosti na komerčních subjektech.
 • Práce na doporučeních je považována za službu odborné komunitě a obvykle není honorována.
 • Uvedení dedikace případné grantové podpory je možné pouze po souhlasu výboru ČSIM.

Obecné cíle

 • Přispívat ke zvyšování kvality poskytované péče v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a případně názory odborníků v situacích, kde je evidence nedostatečná.
 • Minimalizovat variabilitu poskytované péče v situacích, kde je variabilita diagnosticko-léčebných a/nebo jiných postupů nežádoucí a/nebo spojena s rizikem horšího klinického výsledku.
 • Přispívat ke kontinuálnímu celoživotnímu vzdělávání pracovníků v oboru/činnosti intenzivní medicína.
 • Přispívat k účelnému využívání personálních i lidských zdrojů při poskytování zdravotní péče.
 • Přispívat k rozvoji procesů sledování kvality poskytované péče.
 • Angažovat do procesu tvorby i odbornou veřejnost.
 • Zajistit jednotný formát a vysokou jazykovou kvalitu všech doporučení.

Formáty

 1. Doporučený postup
 2. Stanovisko (případně mezioborové stanovisko)
 3. Česká verze originálního doporučení (komentovaný překlad)

Základní atributy jednotlivých formátů

Doporučený postup

 • Definován jako dokument, který formuluje doporučení výboru ČSIM pro diagnostický, léčebný nebo jiný (např. organizační) postup pro danou klinickou situaci/nozologickou jednotku/syndrom.
 • Podnět/návrh může dát kdokoliv z členů výboru ČSIM nebo členů ČSIM (přímo přes člena výboru nebo nepřímo přes web ČSIM).
 • Každý podnět/návrh musí být projednán výborem ČSIM a k jeho schválení je nutný souhlas nadpoloviční většiny výboru.
 • Navrhující osoba je obvykle považována za koordinátora projektu, který připraví návrh složení pracovní skupiny a plán projektu (struktura, případná spolupráce s jinými společnostmi, výstupy apod.).
 • Konečný text pracovní skupiny je zaslán externímu oponentovi a poté ediční skupině ČSIM a nakonec výboru ČSIM.
 • Text schválený výborem ČSIM je zveřejněn na webu ČSIM s možností po dostatečnou dobu k vyjádření názorů členů ČSIM (e-oponentura).
 • Výsledný dokument je intelektuálním vlastnictvím ČSIM a do doby schválení finální verze výborem ČSIM je nutno považovat dokument za vnitřní a neveřejný materiál ČSIM.
 • Výsledný dokument je vždy publikován ve formátu umožňujícím citační odkaz.

Obvyklá struktura

 • Hlavička:
  • zkrácený název dokumentu;
  • verze, datum;
  • uvedení ČSIM, případně jiných spolupracujících společností;
  • název doporučení „Doporučený postup pro ... “;
  • pracovní skupina (bez titulů, abecedně);
  • copyright a kdy byl dokument schválen.
 • Úvod
 • Základní východiska (odůvodnění, popis problému)
 • Klinické poznámky
 • Zásady postupu
 • Hlavní body doporučeného postupu
 • Reference a webové odkazy
 • Pracovní skupina:
  • abecedně,
  • plné tituly,
  • uvedení editora/editorů.
 • Ediční skupina (ČSIM)
 • Oponenti
 • Deklarace případného konfliktu zájmů autorů
 • Jiné důležité údaje

Stanovisko

 • Definováno jako dokument, který formuluje stanovisko ČSIM k určité aktuální problematice/tématu.
 • Podnět/návrh může dát kdokoliv z členů výboru ČSIM nebo členů ČSIM (přímo přes člena výboru nebo nepřímo přes web ČSIM).
 • Každý podnět/návrh musí být projednán výborem ČSIM a k jeho schválení je nutný souhlas nadpoloviční většiny výboru.
 • Navrhující osoba je obvykle považována za koordinátora projektu, který připraví návrh stanoviska a předloží jej výboru ČSIM k projednání.
 • Při neshodě názorů mezi jednotlivými členy výboru lze využít princip škály: pro-slabě pro-slabě proti-proti.
 • Výsledný dokument je intelektuálním vlastnictvím ČSIM a do doby schválení finální verze výborem ČSIM je nutno považovat dokument za vnitřní a neveřejný materiál ČSIM.
 • Výsledný dokument je vždy publikován ve formátu umožňujícím citační odkaz.

Obvyklá struktura

 • Hlavičkový papír ČSIM
 • Název – Stanovisko výboru k ...
 • Vlastní text

Úvod

Proces vzniku stanoviska

Stanovisko

 • Vyjádření členů výbor (pro-slabě pro-slabě proti-proti)
 • jméno předsedy
 • Schváleno výborem ČSIM dne ...

Česká verze originálního doporučení

 • Jde o oficiální českou mutaci originálního doporučení po předchozím projednání/schválení s autorem/vydavatelem.
 • Podnět/návrh může dát kdokoliv z členů výboru ČSIM nebo členů ČSIM (přímo přes člena výboru nebo nepřímo přes web ČSIM).
 • Každý podnět/návrh musí být projednán výborem ČSIM a k jeho schválení je nutný souhlas nadpoloviční většiny výboru.
 • Navrhující osoba je obvykle považována za koordinátora projektu, který připraví návrh složení pracovní skupiny a plán projektu (struktura, případná spolupráce s jinými společnostmi, výstupy, v případě podílu komerčních subjektů i strukturu rozpočtu apod.).
 • Struktura dokumentu je určena strukturou originálního textu.
 • Výsledný dokument je intelektuálním vlastnictvím ČSIM a do doby schválení finální verze výborem ČSIM je nutno považovat dokument za vnitřní a neveřejný materiál ČSIM.
 • Výsledný dokument je vždy publikován ve formátu umožňujícím citační odkaz.

Stanovisko k dostupnosti ultrazvukového vyšetření na pracovištích intenzivní péče

 1. Ultrazvukové metody (zejména ultrazvukové vyšetření hrudníku a břicha) jsou podle současného stavu vědeckého poznání považovány za nedílnou součást základního vyšetření pacientů se selháváním nebo selháním základních životních funkcí.
 2. Použití ultrazvukových metod zvyšuje zásadním (a metodami medicíny založené na důkazech prokázaným způsobem) bezpečnost provádění vybraných instrumentálních výkonů nezbytných pro záchranu života.
 3. Znalost (a dosažení kompetence) základních metod ultrazvukového vyšetření je součástí vzdělávacích programů oborů anesteziologie a intenzivní medicína jak v Evropě, tak i v České republice.
 4. Výbor ČSIM považuje okamžitou a bezprostřední dostupnost ultrazvukového vyšetření na pracovištích intenzivní medicíny za nezbytnou součást odborně správné péče a prokazatelně zvyšující bezpečnost provedení vybraných výkonů.

Za Výbor České společnosti intenzivní medicíny a Ultrazvukovou sekci České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Doc. MUDr. Martin Balík PhD, EDIC

1. LF UK a VFN, Praha 2

e-mail: martin.balik@vfn.cz


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2014 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se