Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 5, s. 282-283
Kategorie: Doporučení ČSARIM

Pracovní skupina: Karel Cvachovec, Ivan Herold, Vladimír Černý, Pavel Ševčík, Michal Horáček

Uvedená verze doporučení byla schválena na jednání výboru ČSARIM dne 13. 9. 2011.


V předloženém dokumentu jsou uvedena rámcová doporučení České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny k omezování příjmu tekutin a stravy v souvislosti s anesteziologickou péčí, která vycházejí z materiálů „Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology“ [Eur J Anaesthesiol. 2011 Aug; 28(8):556-569], „American Society of Anesthesiologists Committee. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Committee on Standards and Practice Parameters“ [Anesthesiology. 2011 Mar;114(3):495-511] a stanoviska Pracovní skupiny výboru ČSARIM pro „Doporučení pro omezování příjmu tekutin a stravy před anesteziologickou péčí“. Předložená doporučení nenahrazují klinický úsudek a pečlivé posouzení poměru přínosu a rizika postupů uvedených v jednotlivých doporučeních v konkrétních klinických situacích.

1. Úvod

 • Cílem doporučení je minimalizace výskytu a/nebo závažnosti aspirace nebo regurgitace žaludečního obsahu u pacientů podstupujících celkovou anestezii, regionální anestezii, analgosedaci nebo monitorovanou anesteziologickou péči (dále jen anesteziologická péče).
 • Součástí předoperačního vyšetření je poučení pacienta v dostatečném předstihu o významu dodržení časových intervalů omezení příjmu tekutin a stravy před výkonem.
 • Rizikovou skupinu (regurgitace a aspirace) představují nejčastěji:
  • pacienti s onemocněním žaludku/jícnu,
  • obézní pacienti,
  • pacienti s poruchami pasáže zažívacím traktem,
  • pacienti s předpokladem obtíží při zajištění dýchacích cest,
  • pacienti s metabolickými onemocněními (např. diabetes mellitus),
  • těhotné.
 • Před zahájením anesteziologické péče je doporučeno ověřit, zda pacient doporučená omezení příjmu tekutin a stravy dodržel.
 • Rutinní použití prokinetik, blokátorů H2 receptorů, inhibitorů protonové pumpy, antacid, antiemetik nebo anticholinergik není v literatuře doporučováno.

2. Doporučení pro plánované výkony

2. 1. Tekutiny

 • Před plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutné dodržet alespoň 2 hodiny od posledního příjmu tzv. čirých tekutin, za něž se obvykle považují voda, čisté ovocné šťávy bez dužiny, čistý čaj nebo černá káva bez mléka.
 • Při časovém posunutí plánovaného výkonu o více než 2 hodiny je doporučeno příjem tekutin individuálně upravit a předejít žíznění a dehydrataci.
 • K zapití případné předoperační medikace lze podat malé množství vody (do 30 ml).

2. 2. Strava/jídlo

 • Při stanovení délky nezbytného lačnění je třeba přihlédnout k charakteru poslední stravy a jejího množství.
 • Před plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutné dodržet alespoň 6 hodin od posledního příjmu i tzv. lehkého jídla nebo mléka.
 • Příjem tučných a smažených jídel zpomaluje vyprazdňování žaludku a v těchto případech je doporučeno dodržet alespoň 8 hodin od posledního jídla.

2. 3. Sladkosti, žvýkačky, kouření

 • Před plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutno dodržet alespoň 6 hodin od posledního příjmu sladkostí.
 • V den výkonu s požadavkem anesteziologické péče nejsou žvýkačky vhodné.
 • V den výkonu s požadavkem anesteziologické péče je doporučeno nekouřit.

2. 4. Kojenci

 • Mateřské mléko

Před všemi plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutno dodržet alespoň 4 hodiny od posledního kojení.

 • Kojenecká strava

Před všemi plánovanými výkony s požadavkem anesteziologické péče je nutno dodržet alespoň 6 hodin od posledního příjmu kojenecké stravy.

3. Doporučení pro neodkladné výkony

U pacientů podstupujících neodkladné výkony je vždy třeba postupovat jako u výkonů „s plným žaludkem“ a zvolit tzv. bleskový úvod do anestezie (rapid sequence induction).

4. SouhrnŠtítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2011 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se