Zápis z jednání výboru ČSIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 6, s. 383
Kategorie: Zprávy ČSIM

Hotel Moskva, Zlín 8. 9. 2010 

Přítomni: Matějovič, Novák, Kula, Maňák, Ševčík, Šrámek, Drábková, Cvachovec, Herold, Mixa, Dostál

Omluveni: Černý, Pařízková, Šerclová, Vobruba

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze. Body zápisu květnové schůze výboru ČSIM byly splněny a zápis byl schválen.
 2. Vzdělávání v IM – aktuální info P. Ševčík – atestace proběhnou v týdnu od 29. 11. do 3. 12. 2010, přihlášeno 8 kandidátů. Test před vlastní atestací proběhne na IPVZ Praha v říjnu, datum bude upřesněn. Nástavbové obory zatím zůstávají pod ministerstvem zdravotnictví v režii IPVZ. Diskuse k novému návrhu otázek – doplnění o peditarickou problematiku. P. Ševčík předloží konečnou verzi do konce září.
 3. Nabídka firmy Astra Zeneca (AZ) na projekt „Těžká sepse v ČR – kvalita péče“, stav návrhu projektu – informoval P. Ševčík, personální změny v AZ vedly ke zmrazení nabídky, výbor se shodl na odložení přípravy draftu projektu. Zájem o spolupráci trvá.
 4. Pravidla pro výběr nejlepší publikace/monografie v oboru. I. Novák informoval výbor o pravidlech pro výběr nejlepší publikace/monografie, výbor s návrhem souhlasí a doporučuje doplnit text v prvním odstavci o větu: První autor musí být členem ČSIM. (D. Králová, Guarant zajistí korekci na webu ČSIM).
 5. Servisní organizace ČSIM – stav hospodaření k 31. 8. 2010 (D. Králová, Guarant) – příjmy 835 262 Kč, předpokládané výdaje 431 387 Kč. J. Maňák ČLS JEP 943 000 Kč ve prospěch ČSIM. Zvyšuje se počet členů, aktuální stav: 860 členů.
 6. Partnerská nabídka na 2011. Vhledem k rostoucí členské základně a zájmu o ČSIM odsouhlaseno výborem navýšení částek pro partnery ČSIM (D. Králová).
 7. P.R. ČSIM ve Zlíně (stánek ČSIM, trička ČSIM za členství, slevové karty) – informovala D. Králová a potvrdila rostoucí zájem členů o benefity.
 8. V. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Praha 13.–15. června. 2011 – informoval K.  Cvachovec, připravy probíhají podle plánu, ustavena základní organizační struktura. P. Dostál osloví členy výboru ČSIM ohledně složení Vědeckého výboru pro ČSIM kongres v Praze a do konce září předloží základní strukturu a časovou organizaci programu.
 9. Blok ČSIM na PG kurzu Ostrava – návrhy k tématu/řečníci. Bude rozesláno na velká pracoviště a vybráni řečníci pro navržená a odsouhlasená témata (M. Matějovič).
 10. Čestné členství ČSIM pro Charlese Sprunga, udělení v průběhu PG Ostrava – stanovisko výboru souhlasné s návrhem.
 11. EDIC v ČR – informoval M. Matějovič, jednohlasně přijata nabídka ESICM na decentralizaci EDIC a možnost pořádat obě části EDIC v ČR. Výbor souhlasí s návrhem, že i první část EDIC bude probíhat na pracovištích rotačním principem tak, jak probíhala praktická zkouška: Brno, Plzeň, Hradec Králové.
 12. Czech Clinical Trial Network – aktuální stav – informoval M. Matějovič. Do konce žáří je cílem spustit webové stránky. Žádost o podporu připravených projektů – EASY trial (již běží, zatím rekruitment pouze v Plzni), Czech Kidney (protokol bude rozeslán všem členům výboru). Návrhy na další projekty (prevalence mykotických infekcí).
 13.  Web ČSIM – odsouhlasena nová grafická úprava, do konce září budou definitivně v tomto smyslu upraveny. Odpovídá D. Králová a R. Kula.
 14. Česká rada pro resuscitaci – informoval P. Dostál, který je nominován do Rady za ČSIM. Další schůze proběhne 22. 9.
 15. Kampaň ESICM LIFE (Linking Intensive Care to Family Experience) – M. Matějovič informoval výbor, J. Drábková, P. Dostál a V. Šrámek se pokusí vybrat děkovné dopisy ze svých pracovišť.
 16. Termín příštího jednání výboru – pokud nevznikne akutní potřeba pro svolání výboru ČSIM, pak se výbor sejde při příležitosti 13. PG KURZU SEPSE A MODS v termínu 25.–28. leden 2011. Datum a hodina budou upřesněny.

Zapsal Ivan Novák


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se