Statistika oboru anesteziologie a resuscitace


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 6, s. 376-380
Kategorie: Zprávy ČSARIM

(Česká republika 2009, předběžné údaje – ÚZIS ČR, vybrané ukazatele – % srovnání s rokem 2008) 

ARO, KAR – pracoviště

Počet ARO                                                                                     1 403             setrvalý údaj

–   lůžková ARO                                                                               136             setrvalý údaj

–   nelůžková anesteziologická pracoviště                               1 267            

–   počet anesteziologických ambulancí                                        114             setrvalý údaj

–   počet ambulancí pro léčbu bolesti                                      85             setrvalý údaj

Počet resuscitačních lůžek                                                             904             setrvalý údaj

Počet probouzecích/zotavovacích lůžek                                   658             ↓ o 3 %

Pracovníci ARO, KAR – fyzické osoby

Lékaři

Lékaři celkem                                                                                 1 928             setrvalý údaj

–   atestovaní                                                                                 1 484             77 % z celkového počtu – setrvalý údaj

–   bez atestace                                                                                 444             setrvalý údaj

Počet lékařů u lůžka                                                                        669             ↓ o 4 %

– z nich atestovaní                                                                          583

– bez atestace, v zácviku                                                                  86             ↓ o 30 %

Počet lékařů/1 resuscitační lůžko                                                 0,74             setrvalé údaje

Počet lékařů v nelůžkové složce                                                   966

–   z nich atestovaní                                                                        649

–   bez atestace, v zácviku                                                              317             ↑ o 5 %

Počet anestezií/1 lékaře                                                               871,6

ZPBD – dříve SZP

Celkem                                                                                            4 562           ↑  o 2  %

– anesteziologické sestry                                                            1 380             setrvalý údaj

– fyzické osoby                                                                            1 504             ↑ o 4 %

Sestry u lůžka                                                                                2 853             setrvalý údaj

– fyzické osoby                                                                            2 756

Sestry v ambulantní složce                                                            302             ↑ o 16 %

Počet anestezií/1 anesteziologickou sestru                              559,8             ↑ o 10 %

Počet sester u lůžka/1 resuscitační ůžko                                    3,16             ↑ o 3 %

SPSZ + JOP

Celkem                                                                     104 fyzické osoby             ↓ o 50 %

                                                                                                          95,5

– v nelůžkové složce                                                                         43

– u lůžka                                                                                           52,3

– částečný úvazek                                                                             19

ZPOD

Celkem                                                                                               537             fyzické osoby      – setrvalý údaj

                                                                                                           471             úvazek

– v nelůžkové složce                                                                      96,9

– u lůžka                                                                                            374

– částečný úvazek                                                                             43             celkově setrvalé údaje

Ostatní odborní pracovníci

– celkem                                                                                              53             fyzické osoby       ↑ o 8,3 %

                                                                                                          51,5             úvazku  ↑ 28 %

– v nelůžkové složce                                                                        9,6

– u lůžka                                                                                           41,9

– částečný úvazek                                                                               3

Částečné úvazky – fyzické osoby                                            

pozvolný setrvalý nárůst trvá s výjimkou ZPBD

Lékaři

– celkem                                                                                            421

– z toho atestovaných                                                                    370

– bez atestace                                                                                    51

ZPBD = SZP                                                                                     421

ZPZS + JOP                                                                                        19

ZPOD = PZP + NZP                                                                          43

Ostatní odborní pracovníci                                                                3

Smluvní pracovníci – úvazky                                                                        

celkový↓, zejména ZPBD

Celkem                                                                                               164             ↓ o 44 %

Lékaři celkem                                                                                    114

– z toho s atestací                                                                           107

– bez atestace                                                                                   6,2

ZPBD                                                                                                39,9             ↓ o 33 %

ZPSZ, JOP                                                                                         1,0

ZPOD                                                                                                 9,1

Ostatní odborní pracovníci       

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem                                                             842 015             setrvalý údaj

U výkonů > 2 h                                                                         117 453

– v regionální anestezii                                                            118 358             14,1 % – setrvalý údaj

– u ambulantních pacientů                                                       78 620

– v průběhu ÚPS                                                                      102 811

U dětí 0–19 roků                                                                         99 950             setrvalý údaj

– u výkonů trvajících > 2 h                                                         6 219

– v regionální anestezii                                                                2 494             ↑ o 12 %

– u ambulantních pacientů                                                         6 541               ↑ o 7 %

U dětí s t. hm. < 3000 g                                                                   859             ↑ o 7 %

– u výkonů trvajících > 2 h                                                            410             ↑ o 10,8 %

U seniorů ≥ 65 let                                                                     169 811              ↑ z 19,2 %  na 20,2 % – setrvalý nárůst

– u výkonů trvajících > 2 h                                                       38 753

– v regionální anestezii                                                              41 830             24,6 % z anestezií seniorů ↓ o 3 %

– u ambulantních pacientů                                                         7 369             ↓ o 30,7 %

Počet anestezií k porodnickým

     výkonům                                                                                 13 648             setrvalý údaj

Dohled u rizikových výkonů                                                    50 652             ↑ o 11 %

– u výkonů trvajících > 2 h                                                         2 588

– u ambulantních pacientů                                                       20 068

Úmrtí po operačním výkonu/intervenci – MIT a do 24 hodin = časná mortalita

– celkem                                                                                                               893 = 1,0 ‰

– při a po výkonech trvajících > 2 h                                                                415 = 46,4 % z časné mortality

– při a po regionální anestezii                                                                          57 = 6,4 % z časné mortality

– při a po ambulantních výkonech                                                                 

– v průběhu ÚPS                                                                                                297 = 33,3 % z časné mortality

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)

– celkem                                                                                                               200 = 0,2 ‰ ze všech výkonů/intervencí

                                                                                                                              22,4 % z časné mortality

– při a po výkonech trvajících > 2 h                                                                92 = 46 % ze všech MIT

– při a po regionální anestezii                                                                          4 = 2 % ze všech MIT

– při a po ambulantních výkonech                                                                 

– v průběhu ÚPS                                                                                                68 = 34 % ze všech MIT

Úmrtí po operačním výkonu/intervenci do 24 h bez MIT v bezprostředním pooperačním období

– celkem                                                                                                               693 = 0,8 ‰  ze všech výkonů/intervencí

                                                                                                                              77,6 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT

– po výkonech trvajících > 2 h                                                                        323 = 47 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT

– po regionální anestezii                                                                                   53 = 7,6 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT

– po ambulantních výkonech                                                                         

– v průběhu ÚPS                                                                                                229 = 33 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek                                                             904             setrvalý údaj

Počet přijatých pacientů                                                           32 002             setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                  1 490

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                            14 256             44,5 % ze všech přijatých

Počet přijatých pacientů na lůžka OCHRIP                                 443             ↑ o 28 %

– z toho dětí do 19 let                                                                         8

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                                244             ↑ o 17 %

Typ, hlavní indikace příjmu                                                       37 161             diagnóz  – celkové údaje setrvalé

– interní choroba                                                                        12 123

– chirurgická dg.                                                                         11 242

– bezprostřední pooperační období                                        13 796             ↓ o 7,5 %

Příjmové APACHE II skóre/24 h

– vypočteno celkem v počtu případů                                       2 180             ↓ o 11 %

Počet ošetřovacích dnů včetně dětí                                      213 714             setrvalý údaj

– z toho na dětských lůžkách KAR/ARO                                 4 631             ↓ o 24 %

Délka ošetř. doby – průměrný počet dnů                                   6,68             ↑ o 5 %

Využití kapacity  resuscitačních lůžek

– ve dnech (sanitární závěry nepočítány)                              236,52             dne

– v %                                                                                           64,8 %             setrvalé údaje

Počet uměle ventilovaných pacientů                                      20 427             63,8 % z počtu přijatých – setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                     708             47,5 % ze všech přijatých dětí

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              9 512             66,7 % ze všech přijatých seniorů

Počet pacientů ventilovaných < 24 h                                        8 571             41,9 % ze všech ventilovaných                                                                                      = 26,8 % z  počtu přijatých – setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                     359             = 50,7 % z počtu všech ventilovaných dětí

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              3 593             = 37,7 % z počtu všech ventilovaných                                                                         seniorů

Počet pacientů ventilovaných > 24 h                                      11 856             58 % ze všech ventilovaných

                                                                                                                              = 37 % z počtu přijatých – setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                     349

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              5 919             = 62,2 % z počtu všech ventilovaných                                                                         seniorů

Počet  úmrtí celkem – mortalita                                                   6 070             18,96 % setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                       62

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              3 549             58,4 % z celkové mortality  – setrvalý údaj

Počet úmrtí do 24 h od příjmu

celkem = časná mortalita                                                             1 778             29,3 %   setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                       31

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              1 087             61 % z údaje časné mortality

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita

celkem                                                                                            4 292             70,1 % z celkové mortality   setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                       31

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              2 462             69,4 % z celkové mortality seniorů = ↑ o 3,9 %

Počet zotavovacích lůžek                                                              658             ↓ o 3 %

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů KAR/ARO                                      213 714             ↑ o 2,6 %

– z toho na dětských resuscitačních lůžkách                          4 631             ↓ o 24 %

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS skupin KAR/ARO

9–14 b.                                                                                          12 632             5,9 %

15–19 b.                                                                                        20 161             9,4 %

20–29 b.                                                                                        52 003             24,3 %   celkové i  % údaje setrvalé

30–39 b.                                                                                        63 079             29,5 %

40–49 b.                                                                                        44 899             21,1 %

50 b. >                                                                                           20 940               9,8 %

Stratifikace počtu výkonů OCHRIP péče

celkový počet                                                                            23 443                ↑ o 12 %

00387                                                                                            15 110             64,4 %

388                                                                                                  3 619             15,4 %   údaje setrvalé

389                                                                                                  4 714             20,2 %

Dohled na zotavovacím pokoji                                               198 387             setrvalý údaj

– z toho u ambulantních pacientů                                           24 279

Dohled u rizikových výkonů                                                    50 652             ↑ o 12 %

– z toho po výkonech > 2 h                                                        2 588

– u ambulantních pacientů                                                       20 068             39,6 %

Počet výkonů v anesteziologické

ambulanci                                                                                  147 838             ↑ o 12 %

– průměr/1 anesteziologickou

ambulanci                                                                                      1 297             ↑ o 8 %

Počet výkonů v ambulanci

léčby bolesti                                                                              213 160             ↑ o 8 %

– průměr/1 ambulanci léčby bolesti                                           2 508             ↑ o 10 %

Upozornění: Porovnání se meziročně vztahuje k roku 2008. Komentář zohledňuje významné změny v profilu pracovišť, pracovníků a činnosti za poslední 2 roky při významné meziroční změně. Podrobnější vztahy lze z předložených předběžných údajů cíleně dále propočítat. 

Zkratky nových kategorií zdravotnických pracovníků a orientační převod z dřívějších kategorií

Dřívější kategorie    Plný název                                                                             Zkratka                      §§ nové legislativy

                                      nové kategorie

SZP                              zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPBD                          Z96 §§ 5–21

                                      způsobilí k výkonu

                                      zdravotnického povolání

                                      bez odborného dohledu

                                      po získání odborné způsobilosti

Sestry a ženské          všeobecné sestry a porodní                                               SPBD                          Z96 §§ 5–6

sestry                           asistentky

SZP bez sester            ostatní zdravotničtí pracovníci-                                         OZPBD                       = ZPBD – SPDB

                                      -nelékaři způsobilí k výkonu                                                                                       Z96 §§ 7–21

                                      zdravotnického povolání bez

                                      odborného dohledu po získání

                                      odborné způsobilosti

Jiní odborní VŠ           zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPSZ + JOP              Z96 §§ 22–28,

a SŠ                              způsobilí k výkonu zdravotnického                                                                        Z96 §43

                                      povolání bez odborného dohledu

                                      po získání odborné a

                                      specializované způsobilosti a jiní

                                      odborní pracovníci

                                      zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPSZ                           Z96 §§ 22–28

                                      způsobilí k výkonu zdravotnického

                                      povolání bez odborného dohledu

                                      po získání odborné a specializované způsobilosti

NZP a PZP                  zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPOD                          Z96 §§ 29–42

                                      způsobilí k výkonu zdravotnického

                                      povolání pod odborným dohledem

                                      nebo přímým vedením

JOP                               jiní odborní pracovníci a dentisté                                      JOP                             Z96 § 43 a Z95

Dřívější kategorie    Plný název                                                                             Zkratka                      §§ nové legislativy

                                      nové kategorie

SZP, NZP a PZP         zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPNL                           ZPBD+ZPSZ                                                                             +ZPOD

                                                                                                                                                                           Z96 § 5–42

Odborní pracovníci   odborní pracovníci                                                              OPZ                             Z95 § a Z96

ve zdravotnictví         ve zdravotnictví      

Stručný komentář

 • Obor a jeho pracoviště se stabilizovala, většina sledovaných parametrů má nepodstatné, malé výchylky. Na statistických údajích se podílí ve zvyšujícím se rozsahu, absolutním i percentuálním, algeziologická péče a dlouhodobá resuscitačně intenzivní péče na OCHRIP. Počet OCHRIP/ODIP, ODIOP, pracovišť a jejich lůžek není uváděn, má dosud nejednotný ráz.
 • Údaje jsou po změně statistických parametrů – dětský věk do 19 let a seniorský věk od 65 let výše se již vykazují opakovaně a mají srovnatelné, jen lehce se měnící údaje.
 • Mezi pracovníky se zvýšil a nadále se zvyšuje počet nezdravotnických odborníků a spolupracovníků. Stabilizuje se zvýšený počet částečných úvazků a smluvních pracovníků.
 • Anesteziologové se věnují rostoucí měrou širším oborovým činnostem; svědčí o tom nárůst počtu anesteziologických ambulancí a zejména ambulancí pro léčbu bolesti se zvyšujícím se počtem výkonů; počet zotavovacích/probouzecích lůžek se již stabilizoval.
 • Statistické údaje svědčí o velmi pomalém a jen pozvolném přesunu operativy do ambulantní složky a jednodenní chirurgie; neuroaxiální blokády nedosáhly zdaleka svého možného optima a jejich užití vzrostlo minimálně.
 • Hodnocení pacientů přijatých do lůžkové resuscitační péče podle APACHE II skóre se opět snižuje, stále není využíváno v dostatečné šíři. ASA hodnocení rizika anestezie a výkonů není v anesteziologické činnosti hodnoceno vůbec, nelze je porovnat s časově rozdělenou mortalitou v souvislosti s operačním výkonem v různých věkových skupinách a s trváním operačních výkonů a intervencí. Intervence nejsou samostatně uváděny.
 • Analgosedace při intervencích nemá samostatný údaj. Tradičně se uvádějí pouze neuroaxiální blokády pod názvem regionální anestezie.

Základní údaje jsou srovnatelné s mezinárodně sledovanými údaji o úrovni zdravotnictví, o činnosti a výsledcích oboru anesteziologie a resuscitace. Vyjadřují celostátní data o počtu pracovišť, o obsazení personálem. Výkazy přijaly jednotný demografický věkový a diagnostický profil. Vykazují v mezinárodně přijatém skórovacím systému TISS náročnost pacientů, uvádějí mortalitu. Zohledňují nastupující dlouhodobou resuscitačně/intenzivní péči.

Doporučení

 • V současné zdravotní politice se znovu uvažuje zavedení DRG, které nebylo již od začátku v 70. letech 20. století považováno za vhodné pro resuscitačně/intenzivní péči. Výkaz TISS kódů a bodů by bylo vhodné zachovat v konsenzuálním updatovaném znění názvů na mezinárodně srovnatelné úrovni.
 • APACHE II. má nyní již verzi IV. a tu je vhodné do systému hodnocení zapracovat stejně jako ASA.
 • Výkony jsou hodnoceny pouze s trváním do 2 hodin a déle než 2 hodiny. Nejsou zařazeny zvláště dlouhé výkony, výkony s užitím mimotělního oběhu, s užitím navigace atd., které charakterizují současnou chirurgii. Bylo by vhodné společně s operačními obory doplnit srovnatelné údaje, které by měly celostátní platnost.
 • Ze statistického výkazu vymizely počty KPR a akce „MET týmů“ v lůžkových zdravotnických zařízeních.
 • Nejsou vykazovány nitronemocnční transporty vysoce rizikových pacientů za doprovodu resuscitačního týmu.
 • Resuscitační péče vykazuje pouze časnou a pozdější mortalitu. Je vhodné obohatit výkazy o morbiditu v resuscitační péči, např. začleněním údajů o nozokomiálních nákazách, o nichž se údaje vykazují zcela samostatně, bez závislosti na AR statistice.
 • Analgosedace k intervencím stejně jako analgosedace v resuscitační péči by přispěla k současnému pohledu na metody oboru. Totéž se týká umělé výživy. Zatím je hodnocena pouze umělá ventilace, její údaje zůstávají setrvalé.
 • Ke zvážení je i zařazení údaje o přechodu intenzivní péče na paliativní péči u dospělých ve znění, jak bylo doporučeno v dokumentu č. 1/2010 představenstvem České lékařské komory.

Zpracovala doc. MUDr. J. Drábková, CSc.,

pro výbor ČSARIM ČLS JEP.

e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz 


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se