Statistika oboru anesteziologie a resuscitace


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 6, s. 376-380
Kategorie: Zprávy ČSARIM

(Česká republika 2009, předběžné údaje – ÚZIS ČR, vybrané ukazatele – % srovnání s rokem 2008) 

ARO, KAR – pracoviště

Počet ARO                                                                                     1 403             setrvalý údaj

–   lůžková ARO                                                                               136             setrvalý údaj

–   nelůžková anesteziologická pracoviště                               1 267            

–   počet anesteziologických ambulancí                                        114             setrvalý údaj

–   počet ambulancí pro léčbu bolesti                                      85             setrvalý údaj

Počet resuscitačních lůžek                                                             904             setrvalý údaj

Počet probouzecích/zotavovacích lůžek                                   658             ↓ o 3 %

Pracovníci ARO, KAR – fyzické osoby

Lékaři

Lékaři celkem                                                                                 1 928             setrvalý údaj

–   atestovaní                                                                                 1 484             77 % z celkového počtu – setrvalý údaj

–   bez atestace                                                                                 444             setrvalý údaj

Počet lékařů u lůžka                                                                        669             ↓ o 4 %

– z nich atestovaní                                                                          583

– bez atestace, v zácviku                                                                  86             ↓ o 30 %

Počet lékařů/1 resuscitační lůžko                                                 0,74             setrvalé údaje

Počet lékařů v nelůžkové složce                                                   966

–   z nich atestovaní                                                                        649

–   bez atestace, v zácviku                                                              317             ↑ o 5 %

Počet anestezií/1 lékaře                                                               871,6

ZPBD – dříve SZP

Celkem                                                                                            4 562           ↑  o 2  %

– anesteziologické sestry                                                            1 380             setrvalý údaj

– fyzické osoby                                                                            1 504             ↑ o 4 %

Sestry u lůžka                                                                                2 853             setrvalý údaj

– fyzické osoby                                                                            2 756

Sestry v ambulantní složce                                                            302             ↑ o 16 %

Počet anestezií/1 anesteziologickou sestru                              559,8             ↑ o 10 %

Počet sester u lůžka/1 resuscitační ůžko                                    3,16             ↑ o 3 %

SPSZ + JOP

Celkem                                                                     104 fyzické osoby             ↓ o 50 %

                                                                                                          95,5

– v nelůžkové složce                                                                         43

– u lůžka                                                                                           52,3

– částečný úvazek                                                                             19

ZPOD

Celkem                                                                                               537             fyzické osoby      – setrvalý údaj

                                                                                                           471             úvazek

– v nelůžkové složce                                                                      96,9

– u lůžka                                                                                            374

– částečný úvazek                                                                             43             celkově setrvalé údaje

Ostatní odborní pracovníci

– celkem                                                                                              53             fyzické osoby       ↑ o 8,3 %

                                                                                                          51,5             úvazku  ↑ 28 %

– v nelůžkové složce                                                                        9,6

– u lůžka                                                                                           41,9

– částečný úvazek                                                                               3

Částečné úvazky – fyzické osoby                                            

pozvolný setrvalý nárůst trvá s výjimkou ZPBD

Lékaři

– celkem                                                                                            421

– z toho atestovaných                                                                    370

– bez atestace                                                                                    51

ZPBD = SZP                                                                                     421

ZPZS + JOP                                                                                        19

ZPOD = PZP + NZP                                                                          43

Ostatní odborní pracovníci                                                                3

Smluvní pracovníci – úvazky                                                                        

celkový↓, zejména ZPBD

Celkem                                                                                               164             ↓ o 44 %

Lékaři celkem                                                                                    114

– z toho s atestací                                                                           107

– bez atestace                                                                                   6,2

ZPBD                                                                                                39,9             ↓ o 33 %

ZPSZ, JOP                                                                                         1,0

ZPOD                                                                                                 9,1

Ostatní odborní pracovníci       

Anesteziologická činnost

Počet anestezií celkem                                                             842 015             setrvalý údaj

U výkonů > 2 h                                                                         117 453

– v regionální anestezii                                                            118 358             14,1 % – setrvalý údaj

– u ambulantních pacientů                                                       78 620

– v průběhu ÚPS                                                                      102 811

U dětí 0–19 roků                                                                         99 950             setrvalý údaj

– u výkonů trvajících > 2 h                                                         6 219

– v regionální anestezii                                                                2 494             ↑ o 12 %

– u ambulantních pacientů                                                         6 541               ↑ o 7 %

U dětí s t. hm. < 3000 g                                                                   859             ↑ o 7 %

– u výkonů trvajících > 2 h                                                            410             ↑ o 10,8 %

U seniorů ≥ 65 let                                                                     169 811              ↑ z 19,2 %  na 20,2 % – setrvalý nárůst

– u výkonů trvajících > 2 h                                                       38 753

– v regionální anestezii                                                              41 830             24,6 % z anestezií seniorů ↓ o 3 %

– u ambulantních pacientů                                                         7 369             ↓ o 30,7 %

Počet anestezií k porodnickým

     výkonům                                                                                 13 648             setrvalý údaj

Dohled u rizikových výkonů                                                    50 652             ↑ o 11 %

– u výkonů trvajících > 2 h                                                         2 588

– u ambulantních pacientů                                                       20 068

Úmrtí po operačním výkonu/intervenci – MIT a do 24 hodin = časná mortalita

– celkem                                                                                                               893 = 1,0 ‰

– při a po výkonech trvajících > 2 h                                                                415 = 46,4 % z časné mortality

– při a po regionální anestezii                                                                          57 = 6,4 % z časné mortality

– při a po ambulantních výkonech                                                                 

– v průběhu ÚPS                                                                                                297 = 33,3 % z časné mortality

Mors in tabula – MIT (peroperačně a do 2 h po výkonu/intervenci)

– celkem                                                                                                               200 = 0,2 ‰ ze všech výkonů/intervencí

                                                                                                                              22,4 % z časné mortality

– při a po výkonech trvajících > 2 h                                                                92 = 46 % ze všech MIT

– při a po regionální anestezii                                                                          4 = 2 % ze všech MIT

– při a po ambulantních výkonech                                                                 

– v průběhu ÚPS                                                                                                68 = 34 % ze všech MIT

Úmrtí po operačním výkonu/intervenci do 24 h bez MIT v bezprostředním pooperačním období

– celkem                                                                                                               693 = 0,8 ‰  ze všech výkonů/intervencí

                                                                                                                              77,6 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT

– po výkonech trvajících > 2 h                                                                        323 = 47 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT

– po regionální anestezii                                                                                   53 = 7,6 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT

– po ambulantních výkonech                                                                         

– v průběhu ÚPS                                                                                                229 = 33 % ze všech úmrtí do 24 h bez MIT

Resuscitační péče

Počet resuscitačních lůžek                                                             904             setrvalý údaj

Počet přijatých pacientů                                                           32 002             setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                  1 490

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                            14 256             44,5 % ze všech přijatých

Počet přijatých pacientů na lůžka OCHRIP                                 443             ↑ o 28 %

– z toho dětí do 19 let                                                                         8

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                                244             ↑ o 17 %

Typ, hlavní indikace příjmu                                                       37 161             diagnóz  – celkové údaje setrvalé

– interní choroba                                                                        12 123

– chirurgická dg.                                                                         11 242

– bezprostřední pooperační období                                        13 796             ↓ o 7,5 %

Příjmové APACHE II skóre/24 h

– vypočteno celkem v počtu případů                                       2 180             ↓ o 11 %

Počet ošetřovacích dnů včetně dětí                                      213 714             setrvalý údaj

– z toho na dětských lůžkách KAR/ARO                                 4 631             ↓ o 24 %

Délka ošetř. doby – průměrný počet dnů                                   6,68             ↑ o 5 %

Využití kapacity  resuscitačních lůžek

– ve dnech (sanitární závěry nepočítány)                              236,52             dne

– v %                                                                                           64,8 %             setrvalé údaje

Počet uměle ventilovaných pacientů                                      20 427             63,8 % z počtu přijatých – setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                     708             47,5 % ze všech přijatých dětí

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              9 512             66,7 % ze všech přijatých seniorů

Počet pacientů ventilovaných < 24 h                                        8 571             41,9 % ze všech ventilovaných                                                                                      = 26,8 % z  počtu přijatých – setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                     359             = 50,7 % z počtu všech ventilovaných dětí

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              3 593             = 37,7 % z počtu všech ventilovaných                                                                         seniorů

Počet pacientů ventilovaných > 24 h                                      11 856             58 % ze všech ventilovaných

                                                                                                                              = 37 % z počtu přijatých – setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                     349

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              5 919             = 62,2 % z počtu všech ventilovaných                                                                         seniorů

Počet  úmrtí celkem – mortalita                                                   6 070             18,96 % setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                       62

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              3 549             58,4 % z celkové mortality  – setrvalý údaj

Počet úmrtí do 24 h od příjmu

celkem = časná mortalita                                                             1 778             29,3 %   setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                       31

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              1 087             61 % z údaje časné mortality

Počet úmrtí > 24 h od příjmu = pozdní mortalita

celkem                                                                                            4 292             70,1 % z celkové mortality   setrvalý údaj

– z toho dětí do 19 let                                                                       31

– z toho seniorů ≥ 65 let                                                              2 462             69,4 % z celkové mortality seniorů = ↑ o 3,9 %

Počet zotavovacích lůžek                                                              658             ↓ o 3 %

Různé výkonové ukazatele

Počet ošetřovacích dnů KAR/ARO                                      213 714             ↑ o 2,6 %

– z toho na dětských resuscitačních lůžkách                          4 631             ↓ o 24 %

Stratifikace ošetřovacích dnů podle TISS skupin KAR/ARO

9–14 b.                                                                                          12 632             5,9 %

15–19 b.                                                                                        20 161             9,4 %

20–29 b.                                                                                        52 003             24,3 %   celkové i  % údaje setrvalé

30–39 b.                                                                                        63 079             29,5 %

40–49 b.                                                                                        44 899             21,1 %

50 b. >                                                                                           20 940               9,8 %

Stratifikace počtu výkonů OCHRIP péče

celkový počet                                                                            23 443                ↑ o 12 %

00387                                                                                            15 110             64,4 %

388                                                                                                  3 619             15,4 %   údaje setrvalé

389                                                                                                  4 714             20,2 %

Dohled na zotavovacím pokoji                                               198 387             setrvalý údaj

– z toho u ambulantních pacientů                                           24 279

Dohled u rizikových výkonů                                                    50 652             ↑ o 12 %

– z toho po výkonech > 2 h                                                        2 588

– u ambulantních pacientů                                                       20 068             39,6 %

Počet výkonů v anesteziologické

ambulanci                                                                                  147 838             ↑ o 12 %

– průměr/1 anesteziologickou

ambulanci                                                                                      1 297             ↑ o 8 %

Počet výkonů v ambulanci

léčby bolesti                                                                              213 160             ↑ o 8 %

– průměr/1 ambulanci léčby bolesti                                           2 508             ↑ o 10 %

Upozornění: Porovnání se meziročně vztahuje k roku 2008. Komentář zohledňuje významné změny v profilu pracovišť, pracovníků a činnosti za poslední 2 roky při významné meziroční změně. Podrobnější vztahy lze z předložených předběžných údajů cíleně dále propočítat. 

Zkratky nových kategorií zdravotnických pracovníků a orientační převod z dřívějších kategorií

Dřívější kategorie    Plný název                                                                             Zkratka                      §§ nové legislativy

                                      nové kategorie

SZP                              zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPBD                          Z96 §§ 5–21

                                      způsobilí k výkonu

                                      zdravotnického povolání

                                      bez odborného dohledu

                                      po získání odborné způsobilosti

Sestry a ženské          všeobecné sestry a porodní                                               SPBD                          Z96 §§ 5–6

sestry                           asistentky

SZP bez sester            ostatní zdravotničtí pracovníci-                                         OZPBD                       = ZPBD – SPDB

                                      -nelékaři způsobilí k výkonu                                                                                       Z96 §§ 7–21

                                      zdravotnického povolání bez

                                      odborného dohledu po získání

                                      odborné způsobilosti

Jiní odborní VŠ           zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPSZ + JOP              Z96 §§ 22–28,

a SŠ                              způsobilí k výkonu zdravotnického                                                                        Z96 §43

                                      povolání bez odborného dohledu

                                      po získání odborné a

                                      specializované způsobilosti a jiní

                                      odborní pracovníci

                                      zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPSZ                           Z96 §§ 22–28

                                      způsobilí k výkonu zdravotnického

                                      povolání bez odborného dohledu

                                      po získání odborné a specializované způsobilosti

NZP a PZP                  zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPOD                          Z96 §§ 29–42

                                      způsobilí k výkonu zdravotnického

                                      povolání pod odborným dohledem

                                      nebo přímým vedením

JOP                               jiní odborní pracovníci a dentisté                                      JOP                             Z96 § 43 a Z95

Dřívější kategorie    Plný název                                                                             Zkratka                      §§ nové legislativy

                                      nové kategorie

SZP, NZP a PZP         zdravotničtí pracovníci-nelékaři                                        ZPNL                           ZPBD+ZPSZ                                                                             +ZPOD

                                                                                                                                                                           Z96 § 5–42

Odborní pracovníci   odborní pracovníci                                                              OPZ                             Z95 § a Z96

ve zdravotnictví         ve zdravotnictví      

Stručný komentář

 • Obor a jeho pracoviště se stabilizovala, většina sledovaných parametrů má nepodstatné, malé výchylky. Na statistických údajích se podílí ve zvyšujícím se rozsahu, absolutním i percentuálním, algeziologická péče a dlouhodobá resuscitačně intenzivní péče na OCHRIP. Počet OCHRIP/ODIP, ODIOP, pracovišť a jejich lůžek není uváděn, má dosud nejednotný ráz.
 • Údaje jsou po změně statistických parametrů – dětský věk do 19 let a seniorský věk od 65 let výše se již vykazují opakovaně a mají srovnatelné, jen lehce se měnící údaje.
 • Mezi pracovníky se zvýšil a nadále se zvyšuje počet nezdravotnických odborníků a spolupracovníků. Stabilizuje se zvýšený počet částečných úvazků a smluvních pracovníků.
 • Anesteziologové se věnují rostoucí měrou širším oborovým činnostem; svědčí o tom nárůst počtu anesteziologických ambulancí a zejména ambulancí pro léčbu bolesti se zvyšujícím se počtem výkonů; počet zotavovacích/probouzecích lůžek se již stabilizoval.
 • Statistické údaje svědčí o velmi pomalém a jen pozvolném přesunu operativy do ambulantní složky a jednodenní chirurgie; neuroaxiální blokády nedosáhly zdaleka svého možného optima a jejich užití vzrostlo minimálně.
 • Hodnocení pacientů přijatých do lůžkové resuscitační péče podle APACHE II skóre se opět snižuje, stále není využíváno v dostatečné šíři. ASA hodnocení rizika anestezie a výkonů není v anesteziologické činnosti hodnoceno vůbec, nelze je porovnat s časově rozdělenou mortalitou v souvislosti s operačním výkonem v různých věkových skupinách a s trváním operačních výkonů a intervencí. Intervence nejsou samostatně uváděny.
 • Analgosedace při intervencích nemá samostatný údaj. Tradičně se uvádějí pouze neuroaxiální blokády pod názvem regionální anestezie.

Základní údaje jsou srovnatelné s mezinárodně sledovanými údaji o úrovni zdravotnictví, o činnosti a výsledcích oboru anesteziologie a resuscitace. Vyjadřují celostátní data o počtu pracovišť, o obsazení personálem. Výkazy přijaly jednotný demografický věkový a diagnostický profil. Vykazují v mezinárodně přijatém skórovacím systému TISS náročnost pacientů, uvádějí mortalitu. Zohledňují nastupující dlouhodobou resuscitačně/intenzivní péči.

Doporučení

 • V současné zdravotní politice se znovu uvažuje zavedení DRG, které nebylo již od začátku v 70. letech 20. století považováno za vhodné pro resuscitačně/intenzivní péči. Výkaz TISS kódů a bodů by bylo vhodné zachovat v konsenzuálním updatovaném znění názvů na mezinárodně srovnatelné úrovni.
 • APACHE II. má nyní již verzi IV. a tu je vhodné do systému hodnocení zapracovat stejně jako ASA.
 • Výkony jsou hodnoceny pouze s trváním do 2 hodin a déle než 2 hodiny. Nejsou zařazeny zvláště dlouhé výkony, výkony s užitím mimotělního oběhu, s užitím navigace atd., které charakterizují současnou chirurgii. Bylo by vhodné společně s operačními obory doplnit srovnatelné údaje, které by měly celostátní platnost.
 • Ze statistického výkazu vymizely počty KPR a akce „MET týmů“ v lůžkových zdravotnických zařízeních.
 • Nejsou vykazovány nitronemocnční transporty vysoce rizikových pacientů za doprovodu resuscitačního týmu.
 • Resuscitační péče vykazuje pouze časnou a pozdější mortalitu. Je vhodné obohatit výkazy o morbiditu v resuscitační péči, např. začleněním údajů o nozokomiálních nákazách, o nichž se údaje vykazují zcela samostatně, bez závislosti na AR statistice.
 • Analgosedace k intervencím stejně jako analgosedace v resuscitační péči by přispěla k současnému pohledu na metody oboru. Totéž se týká umělé výživy. Zatím je hodnocena pouze umělá ventilace, její údaje zůstávají setrvalé.
 • Ke zvážení je i zařazení údaje o přechodu intenzivní péče na paliativní péči u dospělých ve znění, jak bylo doporučeno v dokumentu č. 1/2010 představenstvem České lékařské komory.

Zpracovala doc. MUDr. J. Drábková, CSc.,

pro výbor ČSARIM ČLS JEP.

e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz 


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se