Česká resuscitační rada – nová organizace založena s podporou ČSARIM a ČSIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 6, s. 384-385

jp_33483_f_1
jp_33483_f_1

Na konci května 2010 byla na univerzitní půdě Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové založena Česká resuscitační rada (ČRR), partnerská organizace Evropské rady pro resuscitaci (ERC, European Resuscitation Council). Předmětem zájmu nové multidisciplinární organizace je komplexní problematika neodkladné resuscitace a souvisejících oblastí urgentní medicíny.

Přípravná fáze vedoucí k založení ČRR byla iniciována písemnou žádostí předsedy ERC, prof. Berndta Böttigera, adresovanou na konci roku 2009 všem aktivním členům ERC v České republice. ERC u nás postrádala funkčního a spolehlivého partnera, a proto bylo hlavním požadavkem pokusit se vytvořit organizaci, která by začala plnit úlohu české národní rady pro resuscitaci (National Resuscitation Council).

Vznik ČRR byl podpořen třemi významnými odbornými společnostmi ČLS JEP, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) pod vedením prof. Karla Cvachovce, Českou společností intenzivní medicíny (ČSIM) pod vedením prof. Vladimíra Černého a Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK) pod vedením MUDr. Jany Šeblové, které hrají dominantní úlohu na poli poskytování resuscitační péče nemocným s náhlou zástavou oběhu. Po několika jednáních v rámci výborů výše uvedených společností byl návrh na založení ČRR schválen a projektu byla vyjádřena jednoznačná podpora. Současně bylo navrženo doplnění budoucího výboru ČRR o členy České kardiologické společnosti a České pediatrické společnosti, které velmi rychle a ochotně zvolili svoje zástupce do přípravného výboru. Nová česká organizace těmito kroky získala jednoznačně multidisciplinární charakter, a splnila tak všechny požadavky nezbytné pro uznání za národního partnera ze strany ERC. S tímto uspořádáním bude zároveň schopna šířit svoje cíle ve vztahu k neodkladné resuscitaci jednotně napříč celým spektrem oborů poskytujících resuscitační péči ve všech věkových skupinách. Vývoj jednání v průběhu roku 2010 vzdáleně připomínal proces zakládání ERC na Univerzitě v Antverpách (1988), jehož se zúčastnili zástupci European Society of Cardiology, European Intensive Care Society a European Academy of Anaesthesiology.

jp_33483_f_2
jp_33483_f_2

Tab. 1. Personální složení výboru ČRR
Personální složení výboru ČRR

Hlavním posláním nově vzniklé organizace bude podpora a koordinace výuky neodkladné resuscitace v souladu s doporučeními ERC a vytváření standardizovaných vzdělávacích programů pro širokou veřejnost – od laiků po vysoce kvalifikované lékaře. V souvislosti se zveřejněním nových doporučených postupů pro neodkladnou resuscitaci (18. října 2010) zajistí výbor ČRR oficiální překlad nových Guidelines 2010 do českého jazyka. Guidelines se už dnes nevěnují výhradně kardiopulmonální resuscitaci, ale všem kritickým stavům, které mohou zástavu oběhu způsobit. Obsahují proto část zaměřenou na akutní koronární syndromy, srdeční arytmie, zvláštní pozornost je věnována zástavě oběhu za zvláštních okolností (např. při tonutí, intoxikacích, anafylaxi, astmatu, traumatech, náhodné hypotermii, zcela nově bude zařazena problematika lavinových nehod). Jedná se o situace, kdy je zástava oběhu považována za potenciálně reverzibilní stav, a přežití je možné při časném zahájení specifické léčby. Součástí doporučení je rovněž problematika etiky v souvislosti s ukončováním nebo nezahajováním marné péče, zásady výuky resuscitace apod. Vzhledem k velkému rozsahu doporučených postupů byly v rámci ČRR v září 2010 zformovány pracovní skupiny s definovanou odpovědností za vybrané oblasti neodkladné resuscitace i konkrétní činnosti organizace.

V současné době probíhají jednání s týmy zahraničních instruktorů, kteří by umožnili otevření certifikovaných kurzů Advanced Life Support Provider (ALS) – první kurzy jsou plánovány již na rok 2011. Dvoudenní kurzy ALS patří celosvětově k nejkvalitnějším a nejintenzivnějším kurzům neodkladné resuscitace. Získaný certifikát je v řadě zemí podmínkou pro získání pracovního místa na záchranné službě nebo vybraných pracovištích nemocnic. Kurzy ALS jsou vhodné zejména pro lékaře, sestry v intenzivní péči a zdravotnické záchranáře, jsou zakončeny písemným testem a zkouškou praktických dovedností s důrazem na schopnost vedení resuscitačního týmu. Za prioritu ČRR je považováno doškolení vlastního personálu s cílem zapojit do výuky alespoň částečně české instruktory.

V rámci preventivní činnosti ke snižování incidence a následků náhlé zástavy oběhu jsou připravovány dva dlouhodobé projekty. Registr automatizovaných externích defibrilátorů (AED) s online propojením na software operačních středisek zdravotnických záchranných služeb by měl přispět k častějšímu využívání těchto přístrojů. Počty AED v České republice již dosahují několika set, ale jejich praktické použití je zcela výjimečné. Dalším projektem bude vytvoření národního resuscitačního registru, který by měl být kromě získávání validních údajů o epidemiologii, incidenci a úspěšnosti léčby nemocných s náhlou zástavou oběhu účelně využíván jako nástroj pro zlepšování kvality poskytované péče i ověřování účinnosti nových postupů a doporučení do praxe.

Neméně podstatnými úkoly ČRR bude obnovení dobrého jména a prestiže české národní rady pro resuscitaci a vytvoření stabilní členské základny. Podrobnější informace o činnosti ČRR a podmínky členství jsou k dispozici na webových stránkách organizace: www.resuscitace.cz.

MUDr. Anatolij Truhlář

předseda ČRR


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2010 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se