Výborová schůze ČSARIM

Mladá Boleslav, 16. 2. 2010


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 4, s. 218-219

Přítomni: Ševčík, Drábková, Mixa, Šturma, Dostál, Černý, Chytra, Novák, Březina, Cvachovec, Herold
Hosté:
MUDr.Vojík (BBraun)
Za Guarant:
Králová, Somolová (kongres ČSARIM)
Omluveni:
Nalos, Mrozek, Kozlík, Málek, Vyhlídalová

1.  Kongres ČSARIM ve Zlíně, 9.–11. 9. 2010

 • Vědecké výbory jsou ustanoveny.
 • Byl rozeslán dopis děkanům lékařských fakult s pozváním studentů na kongres.
 • Bude vytvořen dostatek prostoru pro volná sdělení.
 • Byl poslán oficiální zvací dopis pro představitele Zlínska.
 • Je nutno zvážit předání medailí a čestných uznání.
  a) Společenský večer BBraun:

  • MUDr. Vojík poděkoval za spolupráci s ČSARIM. Jsou GP pro ČSARIM pro rok 2010;
  • byl podán návrh MUDr. Vojíka týkající se spolupráce BBraun na kongresu ČSARIM – spoluúčast BBraun na 1. společenském večeru;
  • BBraun zajistí všechno související – catering, prostory, program atd.
  • byl představen návrh programu Miss ČSARIM (každá klinika by nominovala jednu ženu, soutěžily by ve 3 disciplínách – odměna pro vítězku cca 30 000 Kč). Nezávazně zpracován koncept;
  • výbor návrh přijal a byl nakloněn ke spolupráci, nejdůležitějším aspektem však bude rozpočet;
  • výbor požádal MUDr. Vojíka o vypracování rozpočtu a zaslání k odsouhlasení, tudíž oficiální vyjádření výboru bude rozhodnuto až po rozpočtu.
  b) Návrhy na ocenění
  • Medaile Celestýna Opitze – byli navrženi: doc. Skácel, prof. Škarvan, prim. Juchelka – vybrán prof. Škarvan;
  • Čestné uznání: byl navržen Roman Kula – výbor souhlasí;
  • Čestné členství v ČSARIM: byl navržen prim. Juchelka, Jan Skácel – výbor souhlasí;
  • Ševčík vznesl dotaz navrhnout na ocenění někoho ze slovenských kolegů do čestného členství. Zatím nevyřešeno.

2.   Přihlašovací webové stránky

Je vytvořena mapa stránek a je třeba říct, co bude pro přihlášené a pro nepřihlášené. Pro přihlášené – přednášky z akcí, dokumenty ke stažení. Králová vypracuje návrh + kalkulaci.

3.   Slevové karty pro členy ČSARIM – Sphere Card

BBraun je GP ČSARIM a má požadavek, aby se stal čestným členem. Návrh, aby BBraun v rámci čestného partnerství doplatit doplatek na výrobu kartiček Sphere Card cca 33 000 Kč. Z pohledu stanov ČSARIM může být členem i právnická osoba a musí být členem ČLS JEP a členský poplatek je s nimi dojednán dodatečně. „Čestné“ členství by mělo být ocenění pro někoho, kdo přispěl spíše odborně. Mělo by to být v jasné vazbě na objem peněz, které přispějí kvůli férovému jednání k ostatním. „Čestný“ je něco, co nelze koupit (prof. Černý). Doporučení výboru je, aby slevové kartičky byly nabídnuty za reálný poplatek společnosti BBraun s poznámkou „Ve spolupráci nebo za podpory BBraun“.

4.   Projekt společnosti GlaxoSmithKline   
      www.rajskyplyn.cz

Výbor byl požádán registrovat se na webu. Info o registraci předáno výboru. Logo ČSARIM bude prezentováno na www.rajskyplyn.cz a logo GSK na webu ČSARIM.

GSK zdarna zajistí trička s logem ČSARIM a uhradí 30 000 Kč – bude v kategorii HP. Výbor poznamenal, aby ve smlouvě figurovala poznámka o tom, že když se nebude obsah shodovat se zásadami ČSARIM, ČSARIM od smlouvy odstoupí. Informace na www.rajskyplyn.cz nebude kopírovat stránky ČSARIM.

5.   Vzdělávací program intenzivní medicíny

Nutnost držet se hlavních tezí – chce-li se někdo vzdělávat v tomto oboru, může se zúčastnit tohoto programu. Ševčík, Dostál vznesli námitku, aby přístup ke specializaci intenzivní medicíny nebyl pro anesteziology těžší než pro jiné obory.

6.   MZ vzdělávání dárcovských konzultantů

ČSARIM by měla být maximálně vstřícná, co se týče vzdělávání (vzdělání ohledně péče o dárce, smrti mozku,…). Ministerstvo zdravotnictví by mělo specifikovat své požadavky.

7.   Spolupráce s Transplantační společností

Podílení se na odborném bloku 17. 2. 2010.

8.   Příloha Zdravotnických novin

Témata zůstávají, deadline je do 30. dubna 2010.

9.   Různé

Kongres ČSARIM – předseda vědeckého výboru Šturma podal informace o přípravě odborného programu na kongresu ve Zlíně. Žádost o zasílání návrhů na přednášející na téma „Novinky v jiných oborů“. Zpracování základního návrhu programu – deadline do konce dubna 2010. Návrh – Škarvan slavnostní přednáška, předseda souhlasí. Dodat  1. oznámení na kongres prim. Novákovi + slide s informací o kongresu ČSARIM.

10. Informační leták pro pacienty jako materiál ČSARIM

MSD je ochotna tento projekt financovat. Černý pošle e-mail s žádostí o vyjádření a návrh textů členům výboru.

11. Atestace

      Ti, kdo nemají ještě atestaci a přihlásili se do oboru A-R před 1. 7. 2009, budou atestování podle „starých“ pravidel.

Příští výborová schůze – polovina dubna 2010.

Zapsala: Kněžínková, kontrolovala Králová.

  

Vážení kolegové a přátelé,

pomocí projektu FRVŠ 1072//2009 jsme vytvořili multimediální pořad Základy anesteziologie. Výukový materiál je určen pro samostudaium studentů zdravotního zaměření a pro učitele, kteří přednášejí náš obor. Přístup k uvedenému materiálu je na adrese 

http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/zaklady-anesteziologie/

nebo

rovnou http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/journal/galerie-download/zaklady-anesteziologie.pdf

Doc. MUDr Jiří Málek, CSc.
KAR, FNKV Praha


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×