K (našim) volbám


Autoři: K. Cvachovec
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 4, s. 171
Kategorie: Editorial

Rok 2010 je i v naší odborné společnosti rokem volebním. Volby proběhnou v souladu se stanovami ČLS JEP a s dosavadní praxí korespondenčně dvoukolově. Členové vyberou ze svého širšího i bližšího okolí ty kolegy, kteří budou odbornou společnost po dobu dalšího volebního období reprezentovat a kterým svěří do rukou chod ČSARIM. Nově zvolený výbor bude znám do konce tohoto roku.

Každé volby jsou v komunitě, které se týkají, významnou událostí. Je to příležitost najít nositele nových myšlenek i možnost dát opět důvěru těm, kteří se osvědčili. Je to samozřejmě také hledání těch, kteří jsou ochotni věnovat společné věci čas i úsilí – bez ochoty pracovat a osobního nasazení svých členů toho výbor mnoho nezmůže. Jaké kolegy či kolegyně tedy zvolit? O konkrétních osobách rozhodnete vy, to je výsostné právo členstva a zde si netroufám radit – spíše jen doporučit, abyste se rozhlédli kolem sebe či v bližším i vzdálenějším okolí a vybrali uvážlivě: jde totiž o mnoho. Jaké typové předpoklady by tedy měl člen výboru naplňovat? Domnívám se, že to především musí být na slovo vzatý odborník. ČSARIM si zaslouží, aby jí reprezentovali kolegové s nezpochybnitelným odborným kreditem. Odbornost člena výboru musí být zcela věrohodná. Měl by to být trochu vizionář. Pro člověka, který bude ovlivňovat budoucí podobu i fungování našeho oboru, je jasně formulovaná představa o dalším směřování nepostradatelná. Měl by to ale být i realista – nežijeme z idejí, ale z toho, jak dokážeme naše myšlenky uskutečnit. To je pro člena výboru velmi důležité – nejde o to, co jsme chtěli, ale o to, co se podařilo. Měl by to být také dělník – v práci výboru je mnoho neokázalých jednání, příprav a zpracování materiálů, setkání, která vůbec nejsou zábavná či dokonce „sexy“, která jsou zcela rutinní, ale je třeba je včas a důsledně absolvovat a zpracovat. Bez toho výbor fungovat nemůže. Potřebný je i komunikátor, který umí oslovit své kolegy, širší odbornou i laickou veřejnost. Musí umět přesvědčit, musí dokázat strhnout. Musí umět přesvědčovat i partnery z jiných oborů, musí umět sdělit i nesouhlas či nepříjemné skutečnosti, aniž by svého partnera či partnery odradil či se odcizil. Komunikativnost má i svoji druhou stránku, kterou je umění trpělivě, vlídně a pozorně naslouchat. Je třeba vnímat, co říkají (a někdy je důležité i to, co neříkají) spolučlenové výboru, kolegové, účastníci našich vědeckých akcí. Mají na svůj názor právo, nezřídka je vykoupen drahou vlastní zkušeností. Je povinností člena výboru znát a zohledňovat názory členstva – jistě ne se jim bezvýhradně podvolovat, ale vždy je vnímat. Dostatečně reprezentativní osobnosti jsou nezbytné, dojem z vystoupení je neméně důležitý než jeho obsah. Těm, kteří nejsou schopni vystoupit s přesvědčivou autoritou a sebevědomím, není vždy pozorně nasloucháno – žel, někdy ke škodě věci.

Berte, prosím, předkládanou typologii s nadsázkou – jako osobní stanovisko svého kolegy, který měl tu čest stát v čele výboru po tři funkční období. Rozhodující však bude stanovisko vaše, to spoluurčí složení příštího výboru – a tím i jeho další činnost. Stávající výbor přistupuje k volbám příštího výboru velmi zodpovědně, velmi nám záleží na jeho kvalitním a dělném složení. Uvědomujeme si, že nezřídka je naše (či vaše) volba ovlivněna i tím, jak málo se známe. Zvýhodněny jsou tak viditelné osobnosti a mnozí, nepochybně skvělí a k práci ochotní kandidáti, tak mohou zůstávat ve stínu. Budou volby – a jestli bychom si z občanské sféry měli něco přisvojit, tak bych doporučoval, aby to byla volební kampaň. Není přeci nic špatného na tom, nabídnout své služby naší odborné komunitě – je to především hodně nehonorované práce a potřebného času. Výbor proto pro tento účel nabízí využití našich webových stránek www.csarim. cz. Máte--li chuť, do toho – navrhněte, co byste pro odborné povznesení naší komunity byli ochotni učinit, kam podle vás směřuje vývoj, jak se vyrovnávat s nejpalčivějšími otázkami každodenní praxe. Vaši kolegové tyto návrhy při své volbě jistě zohlední. Mimochodem – s volební kampaní Stanovy ČLS JEP počítají a je zcela legitimní, musí však ustat nejméně měsíc před termínem voleb. Na volební kampaň tak máme nejméně čtvrt roku času. Využijme toho času k tomu, abychom se lépe poznali.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Cesta pacienta s CHOPN
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Arteriální hypertenze ve světle nových evropských guidelines
Autoři: MUDr. Libor Jelínek

Precizní medicína v onkologii
Autoři:

Kožní toxicita cílené terapie inhibitory EGFR a VEGF
Autoři: MUDr. Karolína Svobodová

Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se