K (našim) volbám


Autoři: K. Cvachovec
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 4, s. 171
Kategorie: Editorial

Rok 2010 je i v naší odborné společnosti rokem volebním. Volby proběhnou v souladu se stanovami ČLS JEP a s dosavadní praxí korespondenčně dvoukolově. Členové vyberou ze svého širšího i bližšího okolí ty kolegy, kteří budou odbornou společnost po dobu dalšího volebního období reprezentovat a kterým svěří do rukou chod ČSARIM. Nově zvolený výbor bude znám do konce tohoto roku.

Každé volby jsou v komunitě, které se týkají, významnou událostí. Je to příležitost najít nositele nových myšlenek i možnost dát opět důvěru těm, kteří se osvědčili. Je to samozřejmě také hledání těch, kteří jsou ochotni věnovat společné věci čas i úsilí – bez ochoty pracovat a osobního nasazení svých členů toho výbor mnoho nezmůže. Jaké kolegy či kolegyně tedy zvolit? O konkrétních osobách rozhodnete vy, to je výsostné právo členstva a zde si netroufám radit – spíše jen doporučit, abyste se rozhlédli kolem sebe či v bližším i vzdálenějším okolí a vybrali uvážlivě: jde totiž o mnoho. Jaké typové předpoklady by tedy měl člen výboru naplňovat? Domnívám se, že to především musí být na slovo vzatý odborník. ČSARIM si zaslouží, aby jí reprezentovali kolegové s nezpochybnitelným odborným kreditem. Odbornost člena výboru musí být zcela věrohodná. Měl by to být trochu vizionář. Pro člověka, který bude ovlivňovat budoucí podobu i fungování našeho oboru, je jasně formulovaná představa o dalším směřování nepostradatelná. Měl by to ale být i realista – nežijeme z idejí, ale z toho, jak dokážeme naše myšlenky uskutečnit. To je pro člena výboru velmi důležité – nejde o to, co jsme chtěli, ale o to, co se podařilo. Měl by to být také dělník – v práci výboru je mnoho neokázalých jednání, příprav a zpracování materiálů, setkání, která vůbec nejsou zábavná či dokonce „sexy“, která jsou zcela rutinní, ale je třeba je včas a důsledně absolvovat a zpracovat. Bez toho výbor fungovat nemůže. Potřebný je i komunikátor, který umí oslovit své kolegy, širší odbornou i laickou veřejnost. Musí umět přesvědčit, musí dokázat strhnout. Musí umět přesvědčovat i partnery z jiných oborů, musí umět sdělit i nesouhlas či nepříjemné skutečnosti, aniž by svého partnera či partnery odradil či se odcizil. Komunikativnost má i svoji druhou stránku, kterou je umění trpělivě, vlídně a pozorně naslouchat. Je třeba vnímat, co říkají (a někdy je důležité i to, co neříkají) spolučlenové výboru, kolegové, účastníci našich vědeckých akcí. Mají na svůj názor právo, nezřídka je vykoupen drahou vlastní zkušeností. Je povinností člena výboru znát a zohledňovat názory členstva – jistě ne se jim bezvýhradně podvolovat, ale vždy je vnímat. Dostatečně reprezentativní osobnosti jsou nezbytné, dojem z vystoupení je neméně důležitý než jeho obsah. Těm, kteří nejsou schopni vystoupit s přesvědčivou autoritou a sebevědomím, není vždy pozorně nasloucháno – žel, někdy ke škodě věci.

Berte, prosím, předkládanou typologii s nadsázkou – jako osobní stanovisko svého kolegy, který měl tu čest stát v čele výboru po tři funkční období. Rozhodující však bude stanovisko vaše, to spoluurčí složení příštího výboru – a tím i jeho další činnost. Stávající výbor přistupuje k volbám příštího výboru velmi zodpovědně, velmi nám záleží na jeho kvalitním a dělném složení. Uvědomujeme si, že nezřídka je naše (či vaše) volba ovlivněna i tím, jak málo se známe. Zvýhodněny jsou tak viditelné osobnosti a mnozí, nepochybně skvělí a k práci ochotní kandidáti, tak mohou zůstávat ve stínu. Budou volby – a jestli bychom si z občanské sféry měli něco přisvojit, tak bych doporučoval, aby to byla volební kampaň. Není přeci nic špatného na tom, nabídnout své služby naší odborné komunitě – je to především hodně nehonorované práce a potřebného času. Výbor proto pro tento účel nabízí využití našich webových stránek www.csarim. cz. Máte--li chuť, do toho – navrhněte, co byste pro odborné povznesení naší komunity byli ochotni učinit, kam podle vás směřuje vývoj, jak se vyrovnávat s nejpalčivějšími otázkami každodenní praxe. Vaši kolegové tyto návrhy při své volbě jistě zohlední. Mimochodem – s volební kampaní Stanovy ČLS JEP počítají a je zcela legitimní, musí však ustat nejméně měsíc před termínem voleb. Na volební kampaň tak máme nejméně čtvrt roku času. Využijme toho času k tomu, abychom se lépe poznali.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda výboru ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se