Danie Nalosl, Dušan Mach a kolektiv:

Periferní nervové blokády pro klinickou praxi včetně ultrazvukového navádění


Autoři: I. Herold
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 4, s. 223-224
Kategorie: Recenze knihy


GRADA 2010, 192 stran, 212 obrázků, 50 tabulek, ISBN 9788024732800


Českým anesteziologům se dostává rukou dlouho očekávaná, bohatě ilustrovaná monografie Periferní nervové blokády elitního autorského kolektivu vedeného průkopníky technik periferního regionálního znecitlivění Danielem Nalosem a Dušanem Machem. Když na konci 90. let vyšla první česká učebnice regionální anestezie pod autorským vedením Dimitrije Miloschewskeho, byla periferním končetinovým blokům věnována jen desetina dvousetstránkového díla. Již tehdy inspiroval Daniel Nalos jako autor této kapitoly desítky nadšenců regionální anestezie k zájmu právě o periferní nervové bloky. Ti přicházeli na kurzy regionální anestezie do Ústí nad Labem nebo do Brna se znalostmi neuroaxiálních technik a od kurzů očekávali právě rozšíření znalostí o techniky periferních bloků. Výukovými kurzy regionální anestezie pořádanými Akademií regionální anestezie (AORA) s podporou farmaceutické společnosti Astra (Astra/Zeneca), později AESCULAP akademie firmy BBraun, prošly od poloviny 90. let stovky našich anesteziologů. Počty operačních výkonů v regionální anestezii se ve srovnání se situací před 15 lety ztrojnásobily a dosahují dnes 16 % z téměř 900 000 anestezií podaných ročně v České republice. Praktická výuka technik periferního regionální znecitlivění je logisticky nejobtížnější a v minulosti byli všichni odkázáni na obrazové instruktážní materiály zahraničních učebnic. Velkým přínosem byly názorné kadaverové demonstrační instruktáže, které D. Nalos pořádal v ústecké nemocnici již na konci 80. let minulého století. Jejich odborná úroveň snesla srovnání s ambicemi podobných workshopů pořádanými v USA ASA, byť u nás v podstatně skromnějších podmínkách. Zpřesnění provádění blokád umožnila dostupnost periferních neurostimulátorů, speciálních stimulačních kanyl a v poslední době i zlepšující se vybavenost pracovišť přenosnými ultrazvukovými přístroji se sondami pro detekci průběhu nervů a cév. Jednotliví členové autorského kolektivu v minulosti přispěli – každý svým dílem – k šíření zájmu o regionální techniky a zasloužili se o předávání vlastních praktických zkušeností jak z tuzemských, tak i zahraničních pracovišť. Významným milníkem bylo ustavení sekce regionální anestezie ČSARIM, které iniciovali právě D. Nalos s D. Machem. Autoři si dali, jak sami přiznali, neskromný cíl – kniha má být dostatečně komplexní, aktuální a zároveň přehledná a umožňující rychlou a jednoduchou orientaci.

Výsledek je mimořádně zdařilý. Kniha je obsahem a formátem štíhlá a velká zároveň. V obecné části přináší sukus aktuální farmakologie místních anestetik, principů elektrické stimulace periferních nervů a základů praktické sonografie v regionální anestezii, doplněný přehledem komplikací regionálních technik a pravidel pro jejich bezpečné provedení. V praktické části jsou didakticky velmi zdařile uvedeny jednotlivé typy bloků na hlavě, krku, trupu a na končetinách, vše s názornou schematickou, fotografickou a ultrazvukovou dokumentací. Složení autorského kolektivu je zárukou vysoké kvality vzniklého díla. Nedivil bych se, kdybychom se brzy dočkali vydání anglické mutace této mimořádně zdařilé učebnice. Jak výstižně poznamenává ve svém hodnocení na zadní obálce knihy P. Ševčík, kniha doplňuje mezeru v dosud stále skromné knihovně původních českých anesteziologických učebnic.

Ivan Herold


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2010 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×