Zápis z jednání výboru č. 4/2009


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 2, s. 123-124
Kategorie: Zprávy ČSIM

(Brno 30. 11. 2009)

Přítomni: Černý, Vobruba, Fedora, Dostál, Šrámek, Mixa, Ševčík, Novák, Satinský, Kula, Maňák

 1. Programové prohlášení nového výboru – informace o jeho distribuci. Diskutovány vybrané body prohlášení:
  • Webové stránky – shoda nad nutností jejich vylepšení, koordinací pověřen Kula, návrh úprav do příštího jednání výboru.
  • Projekt „Indikátory kvality v intenzivní péči“ – zformování pracovní skupiny a příprava první verze dokumentu do příštího jednání výboru (odpovídá Černý).
  • Projekt „Doporučené principy a pravidla chování zdravotnických pracovníků v prostředí pracovišť intenzivní medicíny“ – v současnosti probíhá formování pracovní skupiny (tč. Černý, Pařízková, Rusínová, Vyhlídalová, Šimek, další zájemci jsou vítáni), návrh základní struktury dokumentu do 30. 1. 2010 (odpovídá Černý).
  • Projekt „Czech Clinical Trials Network“ – připravovány webové stránky (sponzoruje Pfizer a Drager).
 2. Projekt kartičky kapesního formátu pro členy ČSIM „Na co nezapomenout denně u každého pacienta na JIP“ (pracovní název), obsahující připomenutí základních součástí péče, které by měly být zavedeny/kontrolovány denně u každého pacienta na JIP (česká verze FAST HUG, viz J. L. Vincent, 2005), formát kreditní karty, materiál plast, přední strana = text, zadní strana = logo ČSIM + www.csarim.cz + případně logo sponzora. Prosím všechny členy výboru o jejich náměty a návrhy pro název + jednotlivé položky textu.
 3. Servisní organizace pro ČSIM – vybrán Guarant, předložen návrh smlouvy, který byl rozeslán členům výboru ČSIM v předstihu, termín připomínek k obsahu smlouvy do 4. 12. 2009. Ke dni zápisu (6. 12.) bez připomínek členů výboru. Černý bude informovat Guarant aby připravil smlouvu k podpisu.
 4. Kritéria auditu pracovišť typu JIP/ARO – předložen návrh přizvat ke spolupráci profesionální firmu (Dr. Marx), diskuse o přínosech a rizicích, navrženo pozvat Dr. Marxe na jednání výboru, zajistí Černý.
 5. Vzdělávání v oboru IM – Ševčík informoval o atestacích a přípravě vzdělávacího programu (VP). Rozsáhlá diskuse, výbor ČSIM podporuje následující principy při tvorbě VP:
  • VP by měl obsahovat část obecnou a oborově specifickou, jejíž náplň by měla být připravena jednotlivými obory/odbornostmi.
  • VP by měl formulovat zejména kompetence a určit minimální doby pobytu na daném typu JIP akreditovaného pracoviště (je předpoklad, že každé akreditované zařízení si bude formulovat lokální kurikulum s cílem dosažení kompetencí určených ve VP, analogie fellowship programů nemocnic s akreditovaným VP v anglosaské oblasti),
  • VP by měl být maximálně možně kompatibilní s projektem vzdělávání COBATRICE.
 6. Výzva MZ k aktualizaci složení AK pro obor IM. Předložen výchozí návrh, diskuse k návrhu. Připomínky a návrhy měly být zaslány Černému do 4. 12. 2009 (ke dni zápisu 6. 12. došly připomínky od Šrámka, k dispozici na sekretariátě ČSIM, Novák je podpořil. Černý bude informovat členy výboru o návrhu pro MZ.
 7. IV. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny – o aktuálních informacích referoval Šrámek.
 8. Blok ČSIM na PG kurzu Ostrava – Černý informoval o návrhu programu.
 9. Plán akcí ČSIM na rok 2010 – připravil Novák, schváleno výborem. Prosím Kulu o zajištění a kontrolu umístění plánu akcí v náležitém formátu na web ČSIM (přes Ditu Královou z Guarantu).
 10. Plán kongresů IM na období 2010–2012:
  • 2010 Brno (kontaktní osoba Šrámek)
  • 2011 Praha ? (nutno potvrdit)
  • 2012 Plzeň (kontaktní osoba Novák)
 11. Konsenzuální stanovisko k paliativní péči na JIP – informoval Černý, dokument ve fázi získávání statutu „Doporučený postup ČLK“.
 12. EDIC oral exam v ČR – zkušební místa jsou HK, Brno, Plzeň. Shoda na zaslání návrhu termínu jednotně za celou ČR (odpovídá Černý, termín do příštího jednání výboru).
 13. Projekt LTO lab test online na web ČSIM – výbor souhlasí se zajištěním prolinku ze stránek ČSIM na www.labtestonline.cz (prosím Kulu, termín do příštího jednání výboru).
 14. Deklarace ESICM „Safety on ICU“, informace členům ČSIM (web + direct mailing) zajistí Černý (termín do příštího jednání výboru).
 15. Členské příspěvky na rok 2010 – beze změny.
 16. Účast sester ve výboru ČSIM – jednou z variant je změna stanov, prosím členy výboru o návrhy do příštího jednání výboru.
 17. Zavedení cen(y) ČSIM za nejlepší publikovanou práci v časopise s IF a v domácím recenzovaném časopise. Informaci členům na webu zajistí Černý (termín do příštího jednání výboru). Základní principy:
  • Návrh může zaslat každý člen ČSIM platící členské příspěvky (= není uveden jako neplatič na seznamu ČLS).
  • Publikovaná práce musí mít povahu původní práce „in extenso“.
  • První autor práce musí být členem ČSIM platící členské příspěvky (= není uveden jako neplatič na seznamu ČLS).
  • Termín pro zaslání návrhu je do 31. 3. pro práce publikované předcházející rok.
  • Výběr práce/prací určuje hodnotící komise výboru ČSIM.
  • Cena je vyhlašována vždy na národním kongresu intenzivní medicíny.
 18. Návrh rozpočtu ČSIM na rok 2010 – odpovídá Maňák.
 19. Stanovisko ČSIM k dotazu firmy GSK na „potřebnost“ přípravků Nimbex 5 x 2,5 mg a Ultivy 5 x 2 mg – ČSIM nepovažuje nedostupnost zmíněných přípravků za zásadní problém ovlivňující kvalitu péče. Korespondence je k dispozici na sekretariátu ČSIM.
 20. Nabídka firmy AstraZeneca (AZ) podpořit vznik registru sepse – rozsáhlá diskuse o potřebnosti projektu, o možnosti využít nabízené prostředky pro vznik nového registru intenzivní péče v ČR při trvající nespokojenosti s flexibilitou a ochotou stávajícího poskytovatele RIP. Prosím členy výboru o formulaci požadavků na vytěžení dat z RIP, při nemožnosti je získat navrhuji zahájit proces změny správce dat. Prosím rovněž Cvachovce o informaci stran formálních závazků ke stávajícímu poskytovateli. Korespondence se zástupcem AZ (p. Pubal) proběhlá již po jednání výboru je k dispozici na sekretariátě ČSIM.
 21. Nabídka firmy Orion (výrobce levosimendanu a dexmedetomidinu) podporovat výzkumné projekty s využitím uvedených farmak. Návrhy zasílejte do 31. 12. na cernyvla@fnhk.cz.
 22. Schválení přihlášek nových členů ČSIM.
 23. Termín příštího jednání výboru – v průběhu PG kurzu Sepse v Ostravě (25., 26. nebo 27. 1. 2010). Prosím Kulu o sdělení jednoho z uvedených termínu podle lokálních možností na mou adresu, nejpozději do 20. 12. 2009.

Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře, zapsal Černý.

Datum rozeslání zápisu členům výboru: 7.12.2009


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se