Prohlášení Sekce pro ultrazvukové metody ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 2, s. 116-117
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Vážení kolegové a přátelé,

ultrazvukové metody se staly součástí našeho oboru tak, jako jím jsou např. umělá plicní ventilace a eliminační metody v intenzivní péči nebo aplikovaná farmakologie v anesteziologii. V roce 2009 se neustále setkáváme s echokardiografií u kriticky nemocných a perioperační echokardiografií v kardioanesteziologii, ultrasonografií hrudníku a plic, ultrasonografií u traumat a nejasných šokových stavů, kanylací cév pod ultrazvukovou kontrolou, ultrazvukem cílenou regionální anestezií a analgezií nebo třeba s transkraniálním dopplerem. Minimálně 2 vyšetřovací modality by se mohly stát doménou oboru anesteziologie a intenzivní medicína, a to ultrazvukové vyšetření hrudníku a plic a ultrazvukem navigované regionální blokády. Ultrazvukové vyšetřovací metody jsou náročné na kvalifikaci a trénink lékařů, nezanedbatelná je pořizovací cena ultrazvukového přístroje. Kvalifikaci našich lékařů bude nutno definovat, a to nejspíše ve spolupráci s již existujícími sekcemi jiných odborných společností, kterými jsou např. Pracovní skupina echokardiografie České kardiologické společnosti a Neurosonologická sekce České neurologické společnosti. Ve tvorbě kurikul a jejich integraci do stávající přípravy k atestacím z anesteziologie či intenzivní medicíny bude nutné přihlédnout k již existujícím nebo právě vznikajícím modelům v Evropské unii a jiných zemích s rozvinutými systémy zdravotnictví.

Abychom mohli definovat potřeby našich lékařů na poli aplikovaných ultrazvukových technik, definovat potřebná kurikula a vstoupit do diskuse s již existujícími sekcemi jiných společností, byl dne 30. 9. 2009 na výročním kongresu ČSARIM odhlasován vznik „Sekce pro ultrazvukové metody“ ČSARIM/ČSIM (dále jen „Sekce“).

Prioritou současného vedení Sekce je vznik kurikula v „Echokardiografii kriticky nemocných“ (doc. Balík a KARIM VFN) a „Akreditace v ultrazvukem navigované regionální anestezii“ (doc. Michálek, dr. Mach, prim. dr. Nalos).

Pojem „Echokardiografie kriticky nemocných“ zahrnuje komplexní ultrazvukové vyšetření hemodynamiky na základě standardního echokardiografického vyšetření, základní hrudní sonografii a elementární znalost kanylace pod ultrazvukovou kontrolou. Návrhy kurikula a zkoušek v rámci dvoustupňového modelu „Echokardiografie kriticky nemocných“ byly diskutovány během roku 2009 ještě před oficiálním vznikem Sekce. Se závěry této diskuse se ve dnech 9.–10. 10. 2009 koordinátor a iniciátor vzniku Sekce zúčastnil round table při 22. kongresu European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) ve Vídni. Zde se sešla Pracovní skupina pro echokardiografii ESICM, reprezentanti Society of Critical Care Medicine (SCCM), American Thoracic Society (ATS) a Australian and New Zealand Intensive Care Society (ANZICS). Během dvou dnů došlo k položení základů společného postupu v akreditaci v „Critical Care Echocardiography“. Detaily budou publikovány v odborných časopisech, nicméně ještě před vytištěním se pokusím nastínit směr dalšího vývoje a jeho praktický dopad pro naše lékaře:

  1. Přední světové společnosti se usnesly na potřebě koordinovat a definovat kurikulum a zkoušky v Echokardiografii kriticky nemocných.
  2. Toto kurikulum se netýká perioperativní echokardiografie v kardioanesteziologii. Součástí round table nebyla European Association of Cardiothoracic Anaesthetists (EACTA), či její severoamerický ekvivalent. Doplňuji, že v rámci EU existuje pro naše anesteziology otevřená akreditace v TEE garantovaná EACTA.
  3. Shoda existuje v potřebě dvoustupňového modelu.
  4. První stupeň bude zaměřen na transtorakální echokardiografii. Ultrazvukové vyšetření hemodynamiky a bazální transtorakální echokardiografie budou nadále považovány za součást přípravy k atestaci (akreditační zkoušce) v intenzivní medicíně. Proto byly minimalizovány požadavky na tuto „akreditaci prvního stupně“. Poslední verze hovoří o 50 strukturovaných TTE vyšetřeních pod vedením certifikovaného školitele a kurz zakončený testem. Tato základní certifikace bude v rukou národních společností.
  5. Druhý stupeň je expertní úroveň, v budoucnosti nutná pro školicí lékaře. Dosavadní návrh je strukturovaných 150 TTE a 50 TEE vyšetření nasbíraných pod vedením certifikovaného školitele během maximálně 2 let. Součástí zkoušky je MCQ test, video test a praktická zkouška složené během těchto 2 let. Platnost expertní akreditace bude časově omezená a bude potřeba ji periodicky (např. po 10 letech) obnovovat. Tento druhý stupeň akreditace bude v Evropě koordinován ESICM. Je pravděpodobné, že tuto zkoušku bude možné v budoucnosti skládat jak v angličtině v Evropě, tak i v národním jazyce doma.

Výše nastíněný model znamená průlom v postgraduální edukaci v intenzivní medicíně, do které je základní echokardiografie integrována. Úlohou Sekce bude tento model pomáhat zavést, protože je zřejmé, že přechodné období se neobejde bez spolupráce s kardiology, a to na všech úrovních. Iniciálně bude pravděpodobně řada pracovišť závislá na starších přístrojích odepsaných na kardiologiích a školitelem (garantem) bude při nedostatku akreditovaného personálu místní kardiolog.

Sekce organizuje výukové kurzy při hlavních kongresech pořádaných pod záštitou ČSARIM/ČSIM nebo satelitní kurzy při výročních kongresech obou společností. Příští jednodenní kurz „Základy echokardiografie a hrudní sonografie pro emergency a intenzivní péči“ se koná dne 16. 2. 2010 při kongresu UPV v Mladé Boleslavi. Je cílen na začátečníky a mírně pokročilé. Svým zaměřením odpovídá plánovanému prvnímu stupni akreditace v echokardiografii pro anesteziology a intenzivisty.

Sekce je otevřena dalších členům. Podmínkou členství a účasti na plánovaných korespondenčních volbách vedení sekce je členství v ČSARIM. Evidenci členů vede prozatím sekretariát KARIM VFN. Je potřeba, abyste odeslali váš kontakt s kompletní adresou, telefonem, faxem a emailem na adresu: karim@vfn.cz, v nadpisu emailu uveďte „Echosekce“.

S pozdravem „echu a ultrazvuku zdar!“

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D.

KARIM VFN

martin.balik@post.cz 

nebo martin.balik@vfn.cz 


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se