Programové prohlášení výboru na období 2009-2012


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 21, 2010, č. 2, s. 115
Kategorie: Zprávy ČSIM

Vážení členové České společnosti intenzivní medicíny,

letošní volby do výboru České společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) zformovaly výbor, který má již tradiční 4letý mandát. Je to především složení výboru (které z velké části zůstalo v původní sestavě), jenž bude určovat směr a cíle činnosti ČSIM, protože potvrzení většiny členů v jejich funkci vypovídá o tom, že voličská základna vnímala působení předcházejícího výboru převážně jako správné. Stačí tedy jen udržovat to, čeho bylo dosaženo? Jistě nikoliv a potvrzení kurzu směrování ČSIM výsledky voleb nelze vnímat za signál k sebeuspokojení, ale naopak. Právě 4leté funkční období je výraznou šancí a výzvou, jak upevnit roli ČSIM mezi ostatními odbornými společnostmi a navázat na vše, co se v minulém období povedlo a zlepšovat to, co se nepodařilo, nebo na co během 2 let nezbyl čas. Oblastí, kde by se ČSIM měla angažovat a využít naplno intelektuálního potenciálu jak výboru, tak rozsáhlé členské základy, je mnoho. Jaké priority vidí výbor ve své činnosti? Jde zejména o následující oblasti – zatraktivnění členství v ČSIM jak pro lékaře, tak pro nelékařské zdravotnické profese pracovišť intenzivní péče, zvyšování kvality péče, podpora vzdělávání, rozvoj mezioborové spolupráce, podpora výzkumu a v neposlední řadě získání/udržení silných partnerů z komerční sféry. Cíle jsou jasné, jejich dosažení složitější a hlavně pracnější, kladoucí nároky jak na členy výboru, tak v určitém pohledu i na členskou základnu. Programové prohlášení by však nemělo být jen proklamativní a mělo by formulovat konkrétní cíle činnosti výboru tak, aby na konci volebního období mohl výbor předložit členské základně jasný účet toho, co bylo splněno a co nikoliv. Za hlavní konkrétní úkoly pro volební období 2009–2012 považuje výbor ČSIM následující:

  1. Stabilizace a navýšení počtu členů ČSIM s důrazem na nelékařské zdravotnické profese (sestry) a nalezení mechanismu, který umožní účast zástupce sester ve výboru ČSIM.
  2. Přestavba webových stránek ČSIM a zavedení systému „log-on“, s cílem umožnit čerpání výhod členství (redukované poplatky na vzdělávací akce, přístupy k databázím a literatuře apod.).
  3. Aktualizace vzdělávacího programu oboru Intenzivní medicína (IM) na principu „snaha o maximální konsenzus“ s obory, na jejichž pracovištích příprava v oboru IM probíhá, nicméně při zachování integrity oboru, udržení optimálního poměru mezi náročností přípravy a potřebami jednotlivých odborností a definování takového formátu odborné přípravy, který usnadní jejím absolventům uplatnění v zemích EU.
  4. Formulování dokumentu „Indikátory kvality intenzivní péče“.
  5. Formulování mezioborového konsenzuálního stanoviska „Doporučené principy a pravidla chování zdravotnických pracovníků v prostředí pracovišť intenzivní medicíny“, který by měl pokrýt zejména oblast komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty, respektive jejich rodinami. Účast zástupců sester v pracovní skupině dokumentu považujeme za zcela zásadní.
  6. Ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny realizovat projekt „Czech Clinical Trial Network“, jehož hlavním cílem je využít potenciál univerzitních i neuniverzitních pracovišť pro klinické výzkumné projekty, a přispět tak ke zviditelnění ČSIM nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni.

Pevně věřím, že vše, co bylo zmíněno, se nám během následujícího období 2009–2012 ve spolupráci s členskou základnou podaří.

24.10.2009

Za výbor ČSIM – Vladimír Černý


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se