Profesor Peter J. Safar, MD (1924–2003) – neuvěřitelná životní dráha


Professor Peter J. Safar, MD (1924–2003): unbelievable life career

When describing the lifelong work of Professor Peter Safar, his colleagues and successors Ake Grenvik and Patrick Kochanek called their teacher the Michelangelo of acute medicine. Just as Michelangelo Buonarotti (1475–1564) became the acknowledged and unsurpassed universal fine artist of the climax of renaissance when he created unique works of sculpture, painting, architecture and even poetry, the anaesthesiologist Peter Safar achieved worldwide acknowledgement for the scientific evidence, creation and general introduction of cardiopulmonary resuscitation and following this the introduction and development of modern prehospital and hospital critical care. He is the author of the term “brain resuscitation“. He laid down the foundations of the whole specialty of acute medicine: intensive care, emergency medicine and disaster medicine. During the Cold War he actively worked with academic V. A. Negovsky from Moscow and his Research Institute of General Reanimatology of the Academy of the Medical Sciences of the USSR.

For many long years he worked closely with anaesthesiologists – researchers of former Czechoslovakia H. Keszler and myself. Peter Safar extended his humanitarian activities beyond the frame of medicine to the world of international politics. In the time when the world was endangered by a nuclear disaster, he formed the organization International Physicians for Prevention of the Use of Nuclear Weapons. He was the founder of the World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM) and of the Society for Critical Care Medicine – the two professional organizations expressing his vision of continuous medical care.

Key words:
history of anaesthesiology – cardiopulmonary resuscitation – brain resuscitation – emergency medicine – distaster medicine


Autoři: J. Pokorný, sen.
Působiště autorů: Komise pro historii oboru ČSARIM
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 18, 2007, č. 5, s. 305-314
Kategorie: Historie oboru

Souhrn

Spolupracovníci a následovníci profesora Petera Safara, Ake Grenvik a Patrick Kochanek, přisoudili svému učiteli při popisu jeho celoživotního díla ojedinělou charakteristiku Michelangelo akutní medicíny. Podobně jako Michelangelo Buonarotti (1475–1564) je dodnes uznávaným nepřekonaným univerzálním výtvarným umělcem vrcholné renesance, když dokázal vytvořit ojedinělá nádherná díla sochařská, malířská, architektonická, a dokonce byl i básníkem, dosáhl anesteziolog Peter Safar během svého plodného života celosvětového uznání za vědecké zdůvodnění, vytvoření a všeobecné zavedení kardiopulmonální resuscitace a návazně na ni za zavedení a rozvíjení moderní přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Je původcem konceptu „resuscitace mozku“. Položil základy intenzivní a urgentní medicíny a významně se zasloužil o vědecké základy medicíny katastrof. V dobách studené války aktivně spolupracoval s moskevským akademikem V. A. Něgovským a jím vedeným Výzkumným ústavem obecné reanimatologie Akademie lékařských věd SSSR.

Úzce mnoho let spolupracoval s výzkumně pracujícími anesteziology bývalého Československa H. Keszlerem a se mnou. Peter Safar rozšířil své humanitární aktivity nad rámec medicíny do světové politiky. V době, kdy byl svět ohrožen jadernou katastrofou, zformoval organizaci Mezinárodní lékaři pro prevenci použití jaderných zbraní (International Physicians for Prevention of the Use of Nuclear Weapons). Byl zakladatelem Světové asociace pro medicínu katastrof a urgentní medicínu (World Association for Disaster and Emergency Medicine – WADEM) a Společnosti pro medicínu kritických stavů (Society for Critical Care Medicine) – dvou profesionálních organizací, které sdílejí jeho vizi o kontinuální lékařské péči.

Klíčová slova:
historie anesteziologie – kardiopulmonální resuscitace – resuscitace mozku – urgentní medicína – medicína katastrof


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2007 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se