Předpověď délky klinického účinku rokuronia pomocí dávky a rychlosti nástupu účinku – prospektivní studie


Duration of rocuronium-induced neuromuscular block predicted by its dose and onset time: a prospective study

Objective:
Following a bolus dose of rocuronium, the average duration of neuromuscular block until 25% recovery (= clinical duration) can be predicted by the dose-duration relationship. In the present study we investigated whether the predictive power could be improved by the addition of another independent variable – onset time.

Design:
Clinical, prospective, randomized, controlled study.

Settings:
Department of Anaesthesiology and Intensive Care, University Hospital, Olomouc.

Materials and Methods:
Following local ethics committee approval and obtaining informed consent, 350 patients scheduled for elective surgery under total intravenous anaesthesia with tracheal intubation were randomized into 7 groups with different rocuronium doses administered (0.30; 0.45; 0.60; 0.75; 0.90; 1.05; 1.20 mg . kg⁻¹, respectively). For each consecutive patient the onset time for 95% depression of T1 and clinical duration until 25% recovery were determined. To predict clinical duration for different values of two independent variables (dose and onset time), statistical analyses were performed by simple and multiple linear regression (least-square method). The squared correlation coefficient (r²) was used as the primary criterion for the evaluation of each model. In addition, the possible useful effect of different transformations of the variables was studied.

Results:
The duration of action was better predicted by dose (r² = 0.64) than by onset time (r² = 0.59). The predictability of clinical duration was improved by combining the two independent variables (dose and onset time) in a multiple regression model (r² = 0.68). The explanatory power was further increased when using the logarithm of clinical duration as the dependent variable (r² = 0.72). Conclusion: The duration of rocuronium-induced neuromuscular block can be predicted more precisely by the combined use of dose and onset time than by dose (or onset time) alone. The addition of an individual response parameter, the onset time, improved the prediction of the duration of action.

Key words:
neuromuscular block – rocuronium – clinical duration – onset time – simple and multiple linear regression analysis


Autoři: M. Adamus 1;  P. Adamus 2;  R. Bělohlávek 3;  M. Vujčíková 1;  E. Janásková 1
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, LF Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice, Olomouc 1;  Rapid System, s. r. o., Olomouc 2;  Katedra informatiky, PřF Univerzity Palackého, Olomouc 3
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 5, s. 241-245
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Po podání rokuronia lze předpovědět průměrnou délku klinického účinku pomocí aplikované dávky. V práci jsme se snažili určit, zda lze tuto predikci zpřesnit pro konkrétního nemocného zavedením rychlosti nástupu účinku jako další proměnné.

Typ studie:
Klinická, prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná studie.

Název a sídlo pracoviště:
Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc.

Materiál a metoda:
Po získání souhlasu etické komise a informovaného souhlasu bylo 350 nemocných, podstupujících operační výkon v totální intravenózní anestezii s tracheální intubací, náhodně rozděleno do 7 skupin, které se lišily podanou dávkou rokuronia (0,3–1,20 mg . kg⁻¹). U každého nemocného jsme stanovili rychlost nástupu účinku (95% deprese T1) a délku klinického účinku do 25% zotavení T1. Jednoduchou a vícenásobnou lineární regresní analýzu jsme použili k předpovědi délky účinku pomocí dávky a/nebo rychlosti nástupu účinku. Hlavním kritériem příslušného modelu byla mocnina korelačního koeficientu (r²). Vyhodnotili jsme potenciálně užitečný efekt různých transformací proměnných.

Výsledky:
Klinický účinek bylo možno předpovědět přesněji pomocí dávky (r² = 0,64) než podle rychlosti nástupu účinku (r² = 0,59). Predikce klinického účinku byla přesnější při současném použití obou nezávislých proměnných (dávka, nástup účinku) ve vícenásobné regresní analýze (r² = 0,68). Další zlepšení přinesla logaritmická transformace dat (r² = 0,72).

Závěr:
Předpověď délky klinického účinku rokuronia lze zpřesnit zohledněním dávky a rychlosti nástupu účinku ve srovnání s použitím dávky (nebo nástupu účinku) samostatně. Přidání proměnné odrážející odpověď konkrétního nemocného (nástup účinku) tak zvýšilo sílu předpovědi klinického účinku rokuronia.

Klíčová slova:
nervosvalová blokáda – rokuronium – klinické trvání účinku – nástup účinku – jednoduchá a vícenásobná lineární regresní analýza


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se