Podávání inhibitoru cyklooxygenázy typu 2 modifikuje průběh pooperačního deliria u kardiochirurgických pacientů


Administration of COX-2 inhibitors modifies the course of postoperative delirium in cardiac surgery patients

Objective:
Postoperative delirium (POD) is a common complication after major surgery. Our aim was to prove the hypothesis that systemic inflammatory response syndrome (SIRS) contributes to the development of POD. SIRS is a complex network of mutually interacting processes where one of the terminal tissue effectors is COX-2.

Design:
Prospective open-label study.

Setting:
Center for Cardiac Surgery and Transplantation.

Materials and Methods:
86 consecutive patients all over 65 years of age with coronary artery disease were enrolled. All of them were indicated for open-heart surgery (with or without revascularization). Patients with a past history of postoperative delirium were excluded. The patients were randomized into two groups: treated (N = 40) and controls (N = 46). The treated patients were administered parecoxib (40 mg IV after arrival on the ICU + continuous infusion of 1 mg/kg/day on the day of surgery and the first postoperative day) followed by valdecoxib (2 x 20 mg orally) on the second and third days. Each postoperative day (1–7) the patients were scored for the severity and clinical relevance of POD (0–5). The incidence, duration and severity score of POD were evaluated.

Results:
No differences in age, comorbidity and perioperative factors were observed between the groups. The duration of POD was significantly shorter in the treated group than in the control group (1.9 ± 0.9 vs. 3.6 ± 1.6 days; P = 0.02). The incidence of POD was the same in both groups. The severity score was lower in the treated group but did not reach statistical significance. The difference in the incidence of postoperative complications was not significant.

Conclusion:
Systematic administration of COX-2 inhibitors shortened POD duration after cardiac surgery suggesting that COX-2 could contribute to its development. POD ranks among the complications induced by SIRS. Interventions targeted at suppressing SIRS could act as a prevention of POD.

Key words:
postoperative delirium – coxibs – cardiac surgery


Autoři: M. Hála;  P. Pavlík;  R. Wagner
Působiště autorů: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 5, s. 235-240
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Pooperační delirium je jednou z častých komplikací po velkých chirurgických výkonech. Cílem bylo ověřit hypotézu, zda se na patofyziologii deliria podílí SIRS jako nespecifická reakce organismu na trauma. SIRS je komplexní síť vzájemně provázaných pochodů; jedním z koncových efektorů ve tkáních je COX-2.

Typ studie:
Prospektivní otevřená studie.

Název a sídlo pracoviště:
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno.

Materiál a metoda:
Do studie bylo zařazeno 86 po sobě jdoucích pacientů starších 65 let s ICHS, indikovaných k elektivní operaci na otevřeném srdci; vyloučeni byli pacienti s delirantním stavem v anamnéze. Byli náhodně rozděleni do skupiny léčené (n = 40) a kontrolní (n = 46). V léčené skupině byl v operační a 1. pooperační den podáván parekoxib (40 mg i. v. po přijetí na JIP + infuze 1 mg/kg/den), 2. a 3. den byl nahrazen valdekoxibem 2 x 20 mg orálně. Od 1. do 7. dne byli pacienti denně vyšetřeni a skórováni podle klinické závažnosti deliria (0–5). Neparametrickým testem a t-testem byla hodnocena incidence, trvání deliria a průměrné dosažené skóre.

Výsledky:
Skupiny se nelišily ve výskytu přidružených onemocnění, v perioperačních faktorech, ani průměrným věkem.V léčené skupině bylo trvání deliria významně kratší než ve skupině kontrolní (1,9 ± 0,9 vs 3,6 ± 1,6 dne; p = 0,02). Incidence deliria byla v obou skupinách shodná. Průměrné dosažené skóre závažnosti v léčené skupině bylo nižší, ale nedosáhlo statistické významnosti. Rozdíl ve výskytu pooperačních komplikací v obou skupinách byl nevýznamný.

Závěr:
Podávání inhibitorů COX-2 zkrátilo průměrnou délku trvání pooperačního deliria u pacientů.To naznačuje, že se cyklooxygenáza podílí na jeho vzniku. Pooperační delirium by se tak zařadilo mezi komplikace vyvolané SIRS. Intervence směrované k potlačení SIRS by mohly působit preventivně proti vzniku deliria.

Klíčová slova:
pooperační delirium – koxiby – kardiochirurgie


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se