Postoj lékařů ARO/JIP k otázkám omezení rozsahu poskytované léčby u nemocných v intenzivní péči – národní studie


Attitudes of intensivists to limiting therapy and end of life decision in the Czech Republic – a national study

Objective:
The purpose of the study was to obtain information about the attitudes of doctors working on ICUs in the Czech Republic to limiting therapy and end of life decisions (EOLD).

Design:
Prospective, multi-centre, observational study.

Setting:
ICUs in tertiary care hospitals.

Materials and Methods:
Questionnaires were posted to members of the Czech Society of Anaesthesiology and Intensive Care on their attitude to limiting therapy in patients admitted to ICUs.

Results:
870 posted questionnaires yielded a response rate of 26%. 90% of the physicians considered limiting therapy in terminally ill patients as acceptable, 51.4% agreed with terminal respiratory weaning and 19.1% with euthanasia. EOLD may be undertaken by the competent patients themselves. 96% of responders considered the physician as the key person in EOLD for the incompetent patient. 28.9% and 43% of physicians respectively would include the nurse and the family in the decision-making process and 36.9% of physicians would respect the family’s wishes in cases of differing opinion. During withholding therapy most physicians would agree with the maintenance of analgesia, sedation and infusion therapy. A written EOLD order was recorded in the patient chart in 73%. Lack of privacy and the absence of family members were considered a key obstacle to assuring dignified death.

Conclusion:
The study presents yet unpublished data regarding the attitude of the Czech Republic intensivists to the limitation of therapy and EOLD. Limitation of therapy was acceptable for the majority of responders whereas terminal respiratory weaning was refused by half of them. The absence of privacy and impersonal environment are the main obstacles to dignified dying in the ICU environment.

Key words:
limitation of therapy – intensive care


Autoři: R. Pařízková 1;  V. Černý 1;  K. Cvachovec 2;  I. Novák 3;  V. Šrámek 4;  D. Nalos 5
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK v Praze, LF v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové 1;  Anesteziologicko-resuscitační klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2;  I. interní klinika UK v Praze, LF a Fakultní nemocnice, Plzeň 3;  Anesteziologicko-resuscitační klinika LF Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4;  Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem 5
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 5, s. 251-260
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo získání údajů o názorech lékařů pracujících na ARO/JIP v České republice k problematice omezování léčby u nemocných v intenzivní péči.

Typ studie:
Prospektivní multicentrická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Resuscitační oddělení a JIP.

Materiál a metoda:
Členům SIM ČSARIM byl zaslán dotazník s otázkami zjišťujícími názory lékařů na problematiku omezení rozsahu léčby.

Výsledky:
Z 870 členů SIM odpovědělo 213 (26 %) lékařů. 90 % lékařů považuje u nemocných v terminálním stadiu jejich onemocnění za přijatelné omezení léčby, 51,4 % ukončení ventilační podpory a 19,1 % eutanazii. U pacientů nekompetentních považuje 205 (96 %) respondentů lékaře za hlavního činitele v rozhodovacích procesech, ošetřující sestra a rodina se účastní v 28,9 %, respektive ve 43 %. 36,9 % lékařů respektuje přání rodiny v případě neshody názorů.V případě omezení léčby souhlasí většina lékařů s ponecháním analgosedace a infuzní léčby, zápis do dokumentace je prováděn v 73 %. Nedostatek soukromí a neosobní prostředí jsou hlavní faktory bránícími zajištění důstojného umírání nemocných na ARO/JIP.

Závěr:
Studie přináší doposud nepublikované údaje o postojích lékařů ARO/JIP v České republice k otázkám omezování rozsahu poskytované léčby. Koncept nerozšiřování či vysazení léčby je přijatelný pro většinu respondentů, vysazení ventilační podpory odmítá polovina dotazovaných. Analgosedace a infuzní léčba jsou nejčastější postupy ponechané v průběhu odnímání léčby. Nedostatek soukromí a neosobnost prostředí jsou hlavními překážkami zajištění „důstojného umírání“ v prostředí ARO/JIP.

Klíčová slova:
omezení léčby – intenzivní péče


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se