Hodnocení tkáňové perfuze indikátorovou mikrodialyzační technikou – možnosti metody


Assessment of regional tissue perfusion by indicator microdialysis technique

Indicator microdialysis technique employs microdialysis for quantitative assessment of regional tissue perfusion. A special slim probe with a semi-permeable membrane at the tip is inserted into the tissue where small molecules are interchanged between the fluid inside the probe and the interstitial tissue. The indicator substance is supplied to the probe where it partly diffuses into the interstitial fluid and gets drawn into blood capillaries. In steady state diffusion of the indicator out of the probe is proportional to tissue perfusion. It is also influenced by many other factors such as tissue diffusibility of the indicator, intensity of probe perfusion, ultrafiltration of the fluid out of the probe, movement of the tissue or probe, spatial heterogeneity of the tissue etc. The first studies with artificial perfusion of tissues displayed a good correlation between tissue perfusion and tissue extraction of the indicator but later in-vivo studies showed little or no changes of indicator extraction with gross changes in tissue perfusion. The question of validity of indicator microdialysis technique for quantitative assessment of tissue perfusion is not finally answered yet. Because of the requirement for maximal precision when performing this technique to gain valid results, the use of this technique is almost excluded from clinical practice.

Key words:
microdialysis – indicator – ethanol – tissue perfusion


Autoři: V. Černý;  M. Šitina
Působiště autorů: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a ;  Fakultní nemocnice Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 3, s. 171-175
Kategorie: Intenzivní medicína - Souborný referát

Souhrn

Indikátorová mikrodialyzační technika využívá mikrodialýzu ke kvantitativnímu hodnocení regionální tkáňové perfuze. Speciálně konstruovaná tenká sonda se semipermeabilní membránou na jejím konci je zavedena do tkáně a dochází k výměně malých molekul mezi tekutinou v nitru sondy a intersticiem. Látka (indikátor) přiváděná do sondy zčásti difunduje do intersticia, odkud je eliminována resorpcí do krevních kapilár. Stupeň difuze indikátoru ze sondy je ve stacionárním stavu úměrný nejenom perfuzi tkáně, ale i řadě dalších faktorů, jakými jsou tkáňová difuzibilita indikátoru, rychlost perfuze sondy, stupeň ultrafiltrace tekutiny ze sondy, pohyb tkáně nebo sondy, prostorová heterogenita tkáně. Prvotní studie s uměle perfundovanými tkáněmi ukazovaly velmi dobrou korelaci mezi tkáňovou perfuzí a stupněm extrakce indikátoru, ale v pozdějších in vivo studiích byly naměřeny velmi malé nebo žádné změny extrakce při značných změnách tkáňové perfuze. Otázka validity indikátorové mikrodialyzační techniky pro kvantitativní hodnocení tkáňové perfuze dosud není definitivně dořešena. Požadavek na maximální přesnost celého postupu pro získání validních výsledků však téměř vylučuje možnost uplatnění metody v klinické praxi.

Klíčová slova:
mikrodialýza – indikátor – značená voda – etanol – tkáňová perfuze


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×