Optimalizace plazmatického objemu traumatologických nemocných s užitím transezofageální dopplerometrie – předběžné výsledky


Optimization of the intravascular volume in multiple trauma patients using esophageal Doppler – preliminary results

Objective:
The aim of study was to assess the effect of early optimization of intravascular volume using esophageal Doppler on blood lactate levels and organ dysfunction development in comparison with standard haemodynamic management in multiple trauma patients.

Design:
Prospective randomized controlled study.

Setting:
Interdisciplinary intensive care unit of a university teaching hospital.

Materials and Methods:
Multiple trauma patients with estimated blood loss of more than 2000 ml admitted to an interdisciplinary ICU were randomized to the protocol group with esophageal Doppler monitoring or the control group.We compared the degree of organ dysfunction during ICU stay, blood lactate levels on ICU admission and at 12/24 hours, basic demographic data and other parameters. Paired and unpaired t-test, Mann-Whitney test, Wilcoxon test and χ2 test were used for statistical analysis, P < 0.05 was considered statistically significant.

Results:
A total of 110 patients were evaluated in the Doppler (N = 54) and Control (N = 56) groups. Significant differences between the Doppler and Control groups were found in the decrease of blood lactate levels after 24 hours of ICU stay (Doppler vs. Control, 2.28 ± 0.75 mmol/l vs. 2.74 ± 1.44 mmol/l, Ρ = 0.039) and lower SOFA score at ICU discharge (Doppler vs. Control, 3 vs. 4, median, P = 0.043). Length of ICU stay did not differ (Doppler vs. Control, 8 days vs. 7 days, median, P = 0.6).

Conclusion:
Preliminary results of the study support the hypothesis that optimization of intravascular volume using esophageal Doppler in ventilated multiple trauma patients effectively eliminates occult hypoperfusion and improves blood lactate clearance.

Key words:
multiple trauma – hypoperfusion – esophageal Doppler – plasma volume optimization


Autoři: I. Chytra;  R. Pradl;  R. Bosman;  P. Pelnář;  E. Kasal;  A. Židková
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice v Plzni
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 3, s. 156-163
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo zhodnotit vliv časné optimalizace plazmatického objemu s užitím transezofageální dopplerometrie na normalizaci hladiny laktátu a rozvoj orgánové dysfunkce proti standardnímu režimu léčby u nemocných s polytraumatem.

Typ studie:
Otevřená prospektivní randomizovaná srovnávací studie.

Název a místo pracoviště:
Resuscitační oddělení anesteziologicko-resuscitační kliniky Fakultní nemocnice, Plzeň.

Materiál a metoda:
Pacienti s těžkým poraněním a krevní ztrátou větší než 2000 ml, přijatí na resuscitační oddělení fakultní nemocnice, byli rozděleni do skupiny s monitorováním hemodynamiky s užitím transezofageální dopplerometrie a do kontrolní skupiny se standardním hemodynamickým monitorováním. Kromě demografických a ostatních parametrů byl hodnocen stupeň orgánového selhávání během hospitalizace v intenzivní péči a hladina laktátu při přijetí, po 12 a po 24 hodinách léčby. Ke statistickému hodnocení byly užity párový a nepárový t-test, Mannův-Whitneův test, Wilcoxonův test a chí-kvadrát test. Pro všechny testy byla zvolena hladina významnosti p < 0,05.

Výsledky:
Ve studii bylo hodnoceno 110 nemocných rozdělených do skupiny s transezofageální dopplerometrií (Doppler, n = 54) a do kontrolní skupiny (Kontrol, n = 56). U nemocných s transezofageální dopplerometrií byl prokázán významně vyšší pokles hladiny laktátu po 24 hodinách od vstupu do studie (Doppler vs Kontrol, 2,28 ± 0,75 mmol/l vs 2,74 ± 1,4 mmol/l, p = 0,039) a nižší stupeň orgánové dysfunkce při propuštění z intenzivní péče (SOFA, Doppler vs Kontrol, 3 vs 4, medián, p = 0,043) při srovnatelné délce hospitalizace v intenzivní péči (Doppler vs Kontrol, 8 dní vs 7 dní, medián, p = 0,6).

Závěr:
Předběžné výsledky studie podporují hypotézu, že užití transezofageální dopplerometrie k optimalizaci plazmatického objemu u ventilovaných traumatologických pacientů vede k efektivnějšímu odstranění tkáňové hypoperfuze a rychlejší normalizaci hladiny laktátu v séru.

Klíčová slova:
polytrauma – hypoperfuze – transezofageální dopplerometrie – optimalizace plazmatického objemu


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×