Parametry přenosu kyslíku a plicní hypertenze jako prediktory časné mortality pacientů po transplantaci plic


Oxygen transfer and pulmonary hypertension as predictors of early mortality in lung transplant patients

Objective:
To identify measurable predictors of survival in patients after lung transplantation.

Design:
Retrospective monocentric clinical study.

Setting:
Department of Anaesthesiology and Resuscitation of the 2nd Medical School and the Institute for Postgraduate Medical Education, Charles University Prague-Motol.

Material and Methods:
47 patients after single and double lung transplants were included. PaO₂, mean pulmonary artery pressure and hypoxemic index were selected as the possible survival predictors. The assessed data were collected preoperatively and 2, 24 and 48 hours postoperatively, and analysed using log rank test, α = 0.05.

Results:
Two factors predicting statistically higher mortality were identified: poor postoperative oxygenation expressed as low hypoxemic index, and persisting postoperative elevation of the mean pulmonary arterial pressure.

Conclusion:
Our study showed the significance of persisting postoperative elevated mean pulmonary arterial pressure and low hypoxemic index as factors predicting higher mortality in patients after lung transplants.

Key words:
lungs transplants – pulmonary hypertension – hypoxemia


Autoři: D. Romportl 1;  Z. Havelka 1;  A. Hodek 1;  M. Pelichovská 1;  I. David 3;  R. Lischke 2;  J. Šimonek 2;  K. Cvachovec 1;  P. Pafko 2;  M. Hladíková 4
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a IPVZ, FN Motol, Praha 1;  III. chirurgická klinika UK 1. LF, FN Motol, Praha 2;  Nottingham, Velká Británie 3;  Ústav lékařské informatiky UK 2. LF a IPVZ, FN Motol, Praha 4
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 1, s. 14-20
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Vyhledat měřitelné faktory předvídající přežívání pacientů po transplantaci plic.

Typ studie:
Retrospektivní klinická studie v jednom centru.

Název a sídlo pracoviště:
Klinika anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a IPVZ, FN Motol, Praha.

Materiál a metody:
Do studie bylo zahrnuto 47 pacientů po transplantaci jednoho či obou plicních křídel, u kterých jsme se pokusili vyhledat faktory předvídající nepříznivou prognózu. Hodnoceno bylo PaO₂, střední tlak v a. pulmonalis a hypoxemický index. Data byla zjišťována předoperačně a potom 2, 24 a 48 hodin po operaci. Hodnocení log rank testem, α = 0,05.

Výsledky:
Dva faktory byly spojené se statisticky významně vyšší mortalitou transplantovaných pacientů. Byly jimi horší pooperační parametry oxygenačních plicních funkcí reprezentované v naší studii hodnotami hypoxemického indexu a v pooperačním období přetrvávající vyšší hodnoty středního tlaku v a. pulmonalis.

Závěr:
Naše studie prokázala význam zvýšených hodnot středního tlaku v a. pulmonalis a snížených hodnot hypoxemického indexu v časné pooperační fázi, jakožto nepříznivého prognostického faktoru spojeného se zvýšenou mortalitou pacientů po transplantaci plic.

Klíčová slova:
transplantace plic – plicní hypertenze – hypoxémie


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×