Efekt perioperačního podávání ketaminu na potlačení vzniku chronické bolesti po operaci prsu – prospektivní studie


The prospective study on the effect of a preemptive long-term postoperative administration of a low-dose ketamine on the incidence of chronic post-mastectomy pain

Objective:
The N-methyl D-aspartate receptor is involved both in the postoperative central sensitization and the development of chronic postoperative pain. Its antagonist ketamine is used for the enhancement of postoperative analgesia and treatment of chronic pain. There is little information concerning the long-term effect of perioperative administration of ketamine on chronic pain. We have designed a study to test the hypothesis that pre-emptive and long-term postoperative administration of low-dose ketamine lowers the incidence of chronic postoperative pain.

Design:
Prospective, blind clinical trial.

Setting:
Dept. of Anaesthesiology and Intensive Care, Charles University Prague.

Material and Method:
After the institutional ethics committee approval and written consent, 100 total or partial mastectomy patients were randomly assigned to the control (C) or ketamine (K) groups. Group K patients were blindly commenced on continuous infusion of ketamine 1.0 mg . kg⁻¹.day⁻¹ for 48 hours after the induction of anaesthesia, group C were administered normal saline. The general anaesthesia, surgical procedure and post-operative care were standard and not different between the groups. Six months after the surgery we sent the patients a questionnaire concerning the incidence and characteristics of chronic pain.

Results:
There was no difference in demography, type of surgery, postoperative course and postoperative pain intensity between the groups. We retrieved 40 questionnaires from group C and 46 from group K (the response rate was 86 %). The incidence of chronic pain in group C vs. group K was 14 (35 %) vs. 14 (30 %), the pain was permanent in 5 (36 %) vs. 2 (14 %) and more intense than mild in 9 (64 %) vs. 5 (35 %) respondents. Due to the sample size, the results were not statistically significant (P = 0.15 and 0.2).

Conclusion:
Low-dose ketamine administered for 48 hours after mastectomy exhibits a trend towards reduction of the incidence of permanent and moderate to severe post-mastectomy chronic pain.

Key words:
ketamine – preemptive analgesiology – mastectomy – chronic pain


Autoři: J. Málek 1;  A. Kurzová 1;  M. Bendová 2;  P. Nosková 1,3;  M. Strunová 1,4;  T. Vedral 5
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, 3. LF UK a FNKV, Praha 1;  Klinika gynekologie a porodnictví, 3. LF UK a FNKV, Praha 2;  Anesteziologicko-resuscitační klinika, 2. LF UK a VFN, Praha 3;  Klinika gynekologie a porodnictví, 2. LF UK a VFN, Praha 4;  Klinika chirurgie, 3. LF UK a FNKV, Praha 5
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 1, s. 34-37
Kategorie: Algeziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
N-metyl D-aspartátové receptory (NMDAR) se účastní na centrální pooperační senzitizaci, a tím i na vzniku chronické pooperační bolesti. Blokátorem N-metyl D-aspartátových receptorů je také ketamin. V literatuře chybějí data o účinku perioperačně podávaného ketaminu na incidenci chronické pooperační bolesti, proto jsme se rozhodli tento efekt ověřit.

Typ studie:
Intervenční, prospektivní zaslepená randomizovaná klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Klinika anesteziologie a resuscitace, Praha.

Materiál a metoda:
Po souhlasu etické komise a písemném poučeném souhlasu bylo do studie zařazeno 100 pacientek, kterým byla provedena totální mastektomie nebo kvadrantektomie pro zhoubný nádor prsu. Náhodně byly rozděleny na skupinu K, která dostávala od úvodu do operace kontinuálně ketamin 48 hodin v dávce 1 mg . kg⁻¹.den⁻¹, a na skupinu C, která dostala v tomtéž režimu placebo. Ostatní anestetický a analgetický režim byl shodný. Po 6 měsících od operace byly pacientky obeslány dotazníkem týkajícím se chronické bolesti.

Výsledky:
Celkem odpovědělo 40 respondentek ze skupiny C a 46 ze skupiny K (návratnost 86 %). Mezi skupinami nebyly rozdíly v demografických ani v pooperačně sledovaných parametrech včetně intenzity pooperační bolesti a typu operace. Ze sledovaných parametrů byla ve skupině C vs skupina K incidence chronické bolesti 14 (35 %) vs 14 (30 %, NS); z tohoto počtu byla bolest trvalá u 5 (36 %) vs 2 (14 %) respondentek (p = 0,15), a bolest intenzivnější než mírná u 9 (64 %) vs 5 (35 %) respondentek (p = 0,20).

Závěr:
Perioperačně kontinuálně podávaný ketamin vykazuje trend ke snížení výskytu trvalé, střední a silnější chronické bolesti po operaci prsu.

Klíčová slova:
ketamin – preemptivní analgezie – mastektomie – chronická bolest


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se