Anestezie v cévní chirurgii na začátku třetího tisíciletí


Vascular anaesthesia at the beginning of the third millenium

Anaesthesia for vascular surgery has been developing rapidly in the last decade, simultaneously with surgery. The anaesthetist must master a broad spectre of manual skills and theoretical knowledge. Pulmonary artery catheters and/or transoesophageal echocardiography are frequently used in aortic surgery to monitor the haemodynamics. Another option is to estimate cardiac output by analysis of the arterial pressure curve. Monitoring of the neurological function of the brain and spinal cord is necessary in carotid surgery and descending aortic procedures. Haemocoagulation disorders are monitored using thrombelastography and Sonoclot. In this article the authors discuss the choice of anaesthesia for carotid surgery. A clear benefit of either regional or general anaesthesia has not been manifested. The use of dexmedetomidine for conscious sedation during these procedures under regional anaesthesia is discussed, as well as the options for decreasing cardiac morbidity and mortality. Anaesthesia for procedures on the abdominal,descending and thoraco-abdominal aorta is reviewed with a special consideration for the pathophysiological changes associated with aortic cross-clamping. Organ preservation below the clamp level is a very important part of perioperative care. The authors discuss the current options of non-dependent lung ventilation in descending aortic surgery including high-frequency jet ventilation, as well as the up-to-date approach to the preservation of the spinal cord function. Catastrophic events in vascular surgery include a ruptured aortic aneurysm, a ruptured aortic aneurysm with previously inserted stentgraft, repair of aorto-caval fistula, acute obtruction of the abdominal aorta and emergency vascular procedures in the patient with cardiac failure. These procedures carry a high mortality rate despite adequate perioperative care. Novel trends are being developed in vascular surgery to decrease the invasiveness of the procedure. Other objectives in the development of new methods include decreasing the perioperative morbidity and mortality rates and reducing the length of hospital stay. These procedures include endovascular and endoscopic vascular procedures, radiofrequency sympathectomies and combined cardiac-vascular procedures.

Key words:
haemodynamic monitoring – neuromonitoring – thrombelastography – carotid surgery – aortic procedures – infrainguinal vascular procedures – emergency procedures – endovascular surgery – endoscopic vascular surgery


Autoři: P. Michálek 1,2;  M. Stern 3;  V. Kubricht 3;  J. Šoupal 4
Působiště autorů: Dept. of Anaesthetics, Antrim Area Hospital, Antrim, United Kingdom 1;  IPVZ, Praha, Česká republika 2;  Úsek kardiovaskulární anestezie a intenzivní péče, Nemocnice Na Homolce, Praha, Česká republika 3;  Dept. of Cardiothoracic Anesthesia, Washington University Hospital, St. Louis, Missouri, USA 4
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 1, s. 21-29
Kategorie: Anesteziologie - Souborný referát

Souhrn

Anestezie v cévní chirurgii se stejně jako operativa v tomto oboru vyvíjí v posledních letech velmi rychle. Anesteziolog musí ovládat široké spektrum manuálních dovedností i teoretických znalostí. Při výkonech na aortě je často monitorována hemodynamika pomocí plicnicového katétru a/nebo jícnové echokardiografie, mohou být použity i metody, které počítají srdeční výdej z analýzy arteriální křivky. U výkonů na krčních tepnách a descendentní aortě je nutností monitorování neurologických funkcí mozku a páteřní míchy. Ke sledování hemokoagulace je vhodná trombelastografie nebo viskoelastometrie. Při jednotlivých operacích je u výkonů na krčních tepnách diskutována volba anestezie – není prokázán jednoznačný benefit regionální anestezie nad celkovou nebo naopak. Autoři diskutují podání dexmedetomidinu jako sedativa pro operace karotid v regionální anestezii a zamýšlejí se nad možnostmi ovlivnění kardiální morbidity a mortality u tohoto výkonu. Dále je rozebírána operativa břišní, descendentní a torakoabdominální aorty se zřetelem na patofyziologické změny spojené s naložením a povolením aortální svorky. Ochrana orgánů pod úrovní svorky je důležitou součástí perioperační péče u výkonů na aortě. U operací sestupné aorty jsou zmíněny současné trendy oxygenace kolabované plíce, včetně vysokofrekvenční tryskové ventilace a je probrána strategie ochrany funkce páteřní míchy. Mezi katastrofické stavy v cévní chirurgii patří ruptura aneurysmatu břišní aorty, ruptura výdutě u nemocného se zavedeným stentgraftem, operace aortokavální píštěle a urgentní cévně-chirurgický výkon u pacienta se selhávajícím srdcem. Společným rysem těchto výkonů je vysoká mortalita, navzdory snaze celého operačního týmu. V cévní chirurgii se vyskytují také nové trendy, které mají za cíl snížit invazivitu výkonu, výslednou morbiditu a mortalitu a zkrátit délku hospitalizace. K těmto postupům patří endovaskulární a endoskopické výkony, radiofrekvenční operace sympatiku a sdružené výkony na srdci a cévách.

Klíčová slova:
monitorování hemodynamiky – neuromonitorování – trombelastografie – operace krčních tepen – chirurgie aorty – infrainguinální rekonstrukce – akutní stavy – endovaskulární výkony – endoskopické operace


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se