Antifibrinolytika u kardiochirurgických operací bez mimotělního oběhu – analýza krevních ztrát, bezpečnosti a efektivity nákladů


Antifibrinolytic agents in off-pump cardiac surgery: analysis of blood loss, safety and cost-effectiveness

Objective:
To compare the haemostatic effects of fibrinolytic inhibitors (tranexamic acid, aprotinin) vs. placebo in off-pump coronary artery bypass surgery and to evaluate the impact of this therapy on cost-effectiveness.

Design:
Prospective, randomized, double-blind study.

Setting:
University Teaching Hospital, Prague, Czech Republic.

Material and Method:
100 patients were enrolled in the study and 91 of them were assessed (group A, n = 32, tranexamic acid 1 g before skin incision followed by continuous infusion at 200 mg/h; group B, n = 29, aprotinin 1,000,000 IU before skin incision and 250,000 IU/h afterwards; group C, n = 30, placebo).

Results:
Highly significant inter-group differences were found in the cumulative blood loss within 4 h (geometric means [95% confidence intervals] – group A: 89.3 [72.7, 109.8] mL, group B: 72.3 [49.2, 106.3] mL and group C: 192.3 [151.8, 243.5] mL) (P < 0.001), within 8 h (group A: 152.1 [120.7, 191.6] mL, group B: 130.3 [88.1, 192.8] mL and group C: 283.8 [226.0, 356.3] mL) (P = 0.001), and within 24 h postoperatively (group A: 410.3 [337.6, 498.6] mL, group B: 345.8 [256.0, 398.2] mL and group C: 619.8 [524.3, 732.8] mL) (P < 0.001). At all time points, group C (placebo) was significantly distinct from the groups treated with fibrinolytic inhibitors (groups A, B). However, no essential differences between groups A and B were found. Treated groups did not demonstrate postoperative increase in mean levels of myocardial enzymes compared with group C. No statistically significant inter-group difference was found in the number of re-transfused patients (either packed red blood cells, P = 0.119, or fresh-frozen plasma, P = 0.118) during the first 24 h postoperatively, but the number of re-transfused patients during the hospital stay was statistically significantly higher in group C compared with group B (P = 0.002). Cost effectiveness of the antifibrinolytic agent and blood product treatment seems to be on average the most favourable in the tranexamic acid group.

Conclusion:
Both tranexamic acid and aprotinin seem to be similarly effective in the reduction of postoperative blood loss in off-pump cardiac surgery. Tranexamic acid appears to be a cost-effective and safe alternative to aprotinin.

Key words:
tranexamic acid – aprotinin – cardiac surgical procedures – off-pump coronary artery bypass


Autoři: T. Vaněk 1;  M. Jareš 1;  R. Fajt 1;  Z. Straka 1;  M. Malý 2
Působiště autorů: Kardiochirurgická klinika, Univerzita Karlova, 3. LF a FNKV, Praha 1;  Oddělení biostatistiky a informatiky, SZÚ, Praha 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 17, 2006, č. 1, s. 6-13
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Porovnat hemostatické účinky antifibrinolytik (tranexamové kyseliny, aprotininu) a placeba u revaskularizačních operací myokardu bez mimotělního oběhu a zhodnotit vliv této terapie na efektivitu nákladů.

Typ studie:
Prospektivní, randomizovaná, dvojitě slepá studie.

Název a sídlo pracoviště:
3. LF UK a FNKV, Praha.

Materiál a metoda:
Do studie bylo zařazeno 100 pacientů, hodnoceno bylo 91 nemocných (skupina A, n = 32, tranexamová kyselina 1 g do kožního řezu a dále kontinuálně 200 mg/h; skupina B, n = 29, aprotinin 1000 000 m. j. do kožního řezu a dále 250 000 m. j./h; skupina C, n = 30, placebo).

Výsledky:
Vysoce signifikantní rozdíly mezi skupinami byly nalezeny v kumulativních krevních ztrátách za 4 h (geometrické průměry [95% intervaly spolehlivosti] – skupina A: 89,3 ml [72,7 ml; 109,8 ml], skupina B: 72,3 ml [49,2 ml; 106,3 ml] a skupina C: 192,3 ml [151,8 ml; 243,5 ml]) (p < 0,001), za 8 h (skupina A: 152,1 ml [120,7 ml; 191,6 ml], skupina B: 130,3 ml [88,1 ml; 192,8 ml] a skupina C: 283,8 ml [226,0 ml; 356,3 ml]) (p = 0,001), a během 24 h po operaci (skupina A: 410,3 ml [337,6 ml; 498,6 ml], skupina B: 345,8 ml [256,0 ml; 398,2 ml] a skupina C: 619,8 ml [524,3 ml; 732,8 ml]) (p < 0,001). Ve všech časech byla skupina C (s placebem) signifikantně odlišná od skupin léčených antifibrinolytiky (skupiny A a B), přičemž nebyly nalezeny zásadní rozdíly mezi skupinami A a B.V léčených skupinách nedošlo k elevaci průměrných hodnot kardiospecifických enzymů v porovnání se skupinou C. Nezjistili jsme statisticky významnou odlišnost mezi skupinami v počtu pacientů, kterým byl během prvních 24 hodin po operaci podán krevní derivát (resuspendované erytrocyty, p = 0,119, nebo plazma z plné krve, p = 0,118), avšak počet nemocných retransfundovaných resuspendovanými erytrocyty během celé hospitalizace byl statisticky významně vyšší ve skupině C v porovnání se skupinou B (p = 0,002). Efektivita průměrných nákladů na antifibrinolytikum a transfuzní přípravky se jeví jako nejpříznivější ve skupině pacientů, kterým byla podávána tranexamová kyselina.

Závěr:
Tranexamová kyselina a aprotinin se zdají být podobně účinné v redukci krevních ztrát u kardiochirurgických operací bez mimotělního oběhu. Tranexamová kyselina se jeví jako cenově výhodnější a bezpečná alternativa k aprotininu.

Klíčová slova:
tranexamová kyselina – aprotinin – kardiochirurgické operace – aortokoronární rekonstrukce bez mimotělního oběhu


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se