Systémové mykózy na JIP – nové diagnostické a léčebné možnosti


Systemic mycosis in ICU: new diagnostic and treatment opportunities

The incidence of invasive fungal infections in the critical care setting has steadily increased in the past couple of decades. Candida spp. are the fourth most common cause of nosocomial bloodstream infections worldwide. Candidiasis and other invasive mycotic infections have been widely reported in intensive care units (ICU). These infections are particularly severe, with mortality rates ranging from 35% to 60%. Preventing their development is very enticing but treatment can be costly, both financially and with regard to resistance and toxicity. On the other hand pre-emptive treatment has been found a very useful strategy in reducing the incidence of ICU-acquired proven invasive mycotic infection in highly colonized patients. The modern diagnostic approach consists of using all available diagnostic means, including antigen and antibody detection, PCR techniques, early indication of high resolution CT scan and possibly tissue biopsy for histological confirmation. Current therapy recommendations are evidence based and include: 1. Voriconazole has become the 1st line treatment of invasive aspergillosis; 2. The range of antifungals used for the 1st line treatment in invasive candidiasis is now wider – caspofungin and voriconazole as well as amphotericin B and fluconazole; 3. Caspofungin and voriconazole have also proved useful in empiric antifungal therapy.

Key words:
invasive mycosis – Candida – Aspergillus – antifungals – infection – sepsis


Autoři: J. Haber 1;  I. Novák 2
Působiště autorů: I. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha 1;  JIP I. interní kliniky Fakultní nemocnice, Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 4, s. 197-202
Kategorie: Intenzivní medicína - Původní práce

Souhrn

Během několika posledních desítek let dochází k postupnému zvyšování incidence invazivních mykotických infekcí u kriticky nemocných. Candida spp. jsou celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou nozokomiálních infekcí krevního řečiště. Kandidóza a ostatní invazivní mykotické infekce se manifestují ve vzestupném trendu na jednotkách intenzivní péče (JIP). Tyto mykotické infekce jsou zatíženy vysokou mortalitou od 35 % do 60 %. Preventivní opatření vzniku těchto infekcí jsou velmi lákavá, ale cena léčby je vysoká, nejen v souvislosti s náklady na léčbu, ale i rizikem vývoje rezistence a s toxicitou. Naproti tomu tzv. preemptivní léčba se u multifokálně kolonizovaných nemocných na JIP ukázala jako efektivní strategie.

Moderní diagnostický přístup je tvořen užitím všech dostupných diagnostických prostředků včetně stanovení antigenů, protilátek, PCR technik, časné indikace HRCT (High Resolution Computed Tomography – počítačová tomografie s vysokým rozlišením), eventuálně histologického vyšetření. Terapie invazivních mykotických infekcí je založena na doporučeních, která se opírají o výsledky velkých validních studií: 1. vorikonazol – první volba u invazivní aspergilózy; 2. kaspofungin a vorikonazol – první volba u invazivní kandidózy (kromě amfotericinu a flukonazolu); 3. kaspofungin a vorikonazol jsou vhodné i pro empirickou antimykotickou léčbu.

Klíčová slova:
invazivní mykózy – Candida – Aspergillus – antimykotika – infekce – sepse


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2005 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Význam metforminu pro „udržitelnou“ terapii diabetu
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se