Vliv polymorfismů genů pro interleukin-6 a tumor nekrotizující faktor α na vnímání akutní bolesti


Influence of interleukin-6 and tumor necrosis factor α gene polymorphisms on acute pain perception

Objective:
The aim of the study was to analyze the association between acute pain and -174 interleukin-6 (IL-6) and -308 tumor necrosis factor α (TNFα) gene polymorphisms.

Material and methods:
The tonsillectomy and tourniquet tests were taken as acute pain perception models. The study population of patients was divided into groups according to pain intensity based on visual analogue scale (VAS) and according to pain tolerance. Both pain intensity and tolerance were measured immediately after the tonsillectomy and tourniquet tests, and compared with -174 IL-6 and -308 TNFα gene polymorphisms. The Spearmann correlation followed by the Mann-Whitney U test were used for statistical analysis.

Results:
We examined 284 Czech subjects (Caucasians; 178 women and 106 men). No association of single gene allelic variants (- 174 IL-6 and -308 TNFα gene polymorphisms) with pain intensity and tolerance was found.

Conclusion:
Our results indicate that - 174 IL-6 and -308 TNFα gene polymorphisms play no significant role in acute pain perception in the Czech population.

Key words:
acute pain – genetics – interleukin – IL-6 – tumor necrosis factor – TNFα – polymorphism


Autoři: O. Hrazdilová 1;  O. Šerý 2;  P. Ševčík 1
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika, LF Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice, Brno 1;  Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Katedra srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie Přírodovědecká fakulta, Masarykovy univerzity, Brno 2
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 16, 2005, č. 4, s. 181-184
Kategorie: Anesteziologie - Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo ověřit předpokládanou závislost mezi -174 polymorfismem genu pro interleukin-6 (IL-6) a vnímáním akutní bolesti a dále ověřit vztah mezi -308 polymorfismem genu pro tumor nekrotizující faktor α (TNF-α) a akutní bolestí.

Soubor pacientů a metoda:
Tonzilektomie a turniketový test představovaly modely akutní bolesti. Soubor pacientů jsme rozdělili do skupin podle intenzity pooperační a turniketové bolesti měřené vizuální analogovou škálou (VAS) a podle tolerance pooperační bolesti v hodinách. Intenzitu a toleranci bolesti jsme měřili v 5hodinovém intervalu po tonzilektomii a porovnávali s -174 polymorfismem genu pro IL-6 a -308 polymorfismem genu pro TNF-α. Pro statistické zhodnocení závislosti jsme použili Spearmannův korelační koeficient a potom Mann-Whitney U test.

Výsledky:
Do asociační studie bylo zařazeno 284 pacientů bělošské populace – 178 žen a 106 mužů, kteří se podrobili plánované tonzilektomii. Závislost mezi průměrnou intenzitou pooperační bolesti (p = 0,96), tolerancí pooperační bolesti (p = 0,17) a intenzitou bolesti naměřenou v turniketovém testu (p = 0,78) na -174 polymorfismu genu pro IL-6 nebyla statisticky významná.

Dále jsme nepotvrdili závislost průměrné intenzity pooperační bolesti (p = 0,54), tolerance pooperační bolesti (p = 0,60) a intenzity bolesti v turniketovém testu (p = 0,59) na -308 polymorfismu genu pro TNF-α.

Závěr:
Z našich výsledků je patrné, že zkoumané polymorfismy genů pro IL-6 a TNF-α nehrají statisticky významnou roli ve vnímání akutní bolesti u jedinců české populace.

Klíčová slova:
akutní bolest – genetika – interleukin – IL-6 – tumor nekrotizující faktor – TNF-α – polymorfismus


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 4

2005 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se