Význam diurézy v diagnostice akutního renálníhoselhání u nemocných v dlouhodobé intenzivní péči


Importance of Diuresis for Diagnosis of Acute Renal Failure in Patients in Long-term IntensiveCare

Objective:
To determine if inclusion of urine output (UO) into the definition of acute renal failure (ARF) increases its incidencein long-term ICU patients.Design: Retrospective analysis of patients medical records.Setting: Department of Anaesthesiology and Intensive Care, St. Anna’s University Hospital, Brno, Czech Republic.Material and Methods: Analysis of medical records of long-term (> 3 days) ICU patients hospitalised in 2000. Urine output,urea and creatinine during ICU stay were reviewed every day, and ARF diagnosed according to criteria recently proposed[1]. Furosemide administration was also recorded. Values are given as means ± SD (range).Results: 90 out of 189 patients hospitalised in 2000 stayed in the ICU more than 3 days. Eighty four medical records wereavailable for analysis – mean age 59 (16–85 years), APACHE II on admission 25.4 ± 7.7. Altogether 1196 ICU days wereanalysed. Seven patients required renal replacement therapies for 39 days (i.e. severe acute renal failure syndrome – ARFS).Out of remaining 1157 ICU days, the complete data set (i.e.UO,urea,creatinine)wasavailable in 340 cases because creatininewas not performed on daily basis. Renal metabolite levels led to ARF diagnosis in 62 ICU days (18.2%). Inclusion of UOincreased the number of ARF ICU days by 14 (altogether 22.4%). In 2 ICU days more severe degree of ARF was diagnosedaccording to UO compared to metabolites criteria. In all but 1 patient low UO was present when no furosemide was given.When all 1157 ICU days were analysed according to UO and urea levels, UO-based ARF was found in 97 ICU days (8.4%).In 40 of these cases patients had normal urea level. When urea was the only parameter used for ARF diagnosis, 550 ICUdays (47.5%) classified as ARF ICU days.Conclusion: In long term ICU patients who are not given furosemide inclusion of low urine output into ARF definition leadsto increase of its incidence.

Key words:
acute renal failure – urine output – intensive care


Autoři: V. Šrámek ;  P. Suk ;  J. Hruda ;  M. Fencl ;  V. Zvoníček
Působiště autorů: ARK FN U svaté Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 1, s. 17-20
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, zda sledování diurézy zvyšuje incidenci akutního renálního selhání u nemocných vyžadujících dlouhodobouintenzivní péči.Typ studie: Retrospektivní analýza chorobopisů nemocných.Název a sídlo pracoviště: Klinika anesteziologie a resuscitace (ARK) Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně, Českárepublika.Materiál a metody: Analýza chorobopisů nemocných hospitalizovaných na lůžkovém oddělení ARK (JIP) v roce 2000, kteříbyli hospitalizováni déle než 3 dny. Sledovali jsme diurézu (urine output – UO), hladiny urey a kreatininu během pobytu naJIP a denně jsme klasifikovali renální funkce podle nově navržené definice [1]. Zaznamenali jsme podávání furosemidu.Hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SD (rozsah).Výsledky:V roce 2000 bylo hospitalizováno 189 nemocných, z toho 90 déle než 3 dny.K analýze byly k dispozici chorobopisy84 nemocných průměrného věku 59 let (16–85 let), APACHE II při přijetí bylo 25,4 ± 7,7. Celkem bylo analyzováno 1196 dnípobytu na JIP. Sedm nemocných vyžadovalo mimotělní eliminaci (Renal Replacement Therapy – RRT) – vždy z renálníindikace – po dobu 39 dnů (těžké selhání ledvin podle definice). Ze zbývajících 1157 dní na JIP jsme získali kompletní data(tj. diurézu, ureu a kreatinin) v 340 případech, protože kreatinin není součástí denního biochemického screeningu.Podle hladin renálních metabolitů bylo akutní renální selhání (ARF) diagnostikováno v 62 dnech na JIP (18,2 %). ZahrnutíUO do definice ARF vedlo ke zvýšení počtu dní na JIP s ARF o 14 (celkem 22,4 %). Ve 2 dnech na JIP byla podle UOdiagnostikována těžší porucha něž podle metabolitů. S výjimkou jednoho nemocného byl nízký UO zaznamenán u nemocných,kteří nedostávali furosemid. Při analýze všech 1157 dní na JIP podle UO a hladiny urey jsme ARF podle kritérií UOdiagnostikovali celkem během 97 dní na JIP (8,4 %), z toho ve 40 případech měli nemocní normální hladinu urey. Pokud byk diagnostice ARF byla použita pouze zvýšená hladina urey, splnili by nemocní kritéria v 550 případech (47,5 %).Závěr:U JIP nemocných, kteří nedostávají furosemid, zařazení nízké diurézy do definice akutního renálního selhání zvyšujejeho incidenci.

Klíčová slova:
akutní renální selhání – diuréza – intenzivní péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se