Prospektivní sledování pacientů s hyperamylazémiípo kardiochirurgickém výkonu


Prospective follow-up of the Patients with Hyperamylasemia after Cardiac Surgery

Objective:
Hyperamylasemia is reported in 30–70% of cardiac surgery patients. The exact cause of elevated serum levels ofamylase remains unclear. The goal of our study was to find out the possible cause of amylase elevation and evaluate theinfluence of increased levels of serum amylase on the postoperative course and clinical outcome of 110 cardiac surgicalpatients.Design: Prospective study.Setting: Cardiac Surgery Department, Prague General Hospital, 1st Medical Faculty of Charles University, Prague, the CzechRepublic.Material and methods: The cohort of 110 randomly selected patients who underwent cardiac surgery at our institution wasstudied prospectively. Serial blood and urine samples were obtained on the 1st and 2nd morning after the operation.Pancreatic isoamylase, creatinine, the fractional clearence of pancreatic isoamylase (in relation to creatinine clearence)were measured. To preclude an important pancreatic cellular injury we used the semiquantitative urinary trypsinogen-2dipstick test. Postoperatively we studied a clinical course of illness, start of feeding by oral route and time to discharge frompostoperative ICU.Results: 22 out of 110 patients (20%) had at least one serum sample with elevated pancreatic isoamylase concentration.Weobserved no acute pancreatitis in our patients. Preoperative hyperamylasemia and perioperative hemodynamic insult wereidentified as independent predictors of postoperative hyperamylasemia leading probably to splanchnic hypoperfusion.Conclusion: Early elevation of pancreatic isoamylase after cardiac surgery procedure probably could not be interpreted asa sign of pancreatic cells injury and does not affect mortality or morbidity.

Key words:
amylases – pancreatitis – trypsinogen – cardiac surgery


Autoři: M. Lipš 1;  M. Stříteský 1;  F. Novák 2;  J. Kunstýř 1;  J. Táborský 1
Působiště autorů: Klinika kardiovaskulární chirurgie UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc. 2IV. interní klinika UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 1, s. 7-10
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Výskyt pooperační hyperamylazémie po kardiochirurgických výkonech je v literatuře udáván ve 30–70%případů.Příčiny zvýšené hladiny amylázy v séru nejsou dosud zcela objasněny. Na souboru 110 pacientů jsme se pokusili zjistitmožnou příčinu a důsledky zvýšené pooperační aktivity amyláz v séru.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika kardiovaskulární chirurgie UK, 1. LF a VFN, Praha.Soubor a metodika: Do studie bylo náhodným výběrem zařazeno 110 pacientů, u kterých byly sledovány peroperačnírizikové faktory iritace pankreatu, pooperační hladiny pankreatického izoenzymu amylázy a kreatininu v séru a v moči 1.a 2. pooperační den. K vyloučení významného pankreatického poškození byl použit semikvantitativní test stanoveníhladiny trypsinogenu 2 v moči. U pooperačního průběhu byl sledován klinický stav, čas zahájení výživy perorální cestoua doba pobytu na oddělení intenzivní pooperační péče.Výsledky: Zvýšená hladina pankreatického izoenzymu amylázy v séru byla zjištěna u 22 pacientů (20 %). Akutní pankreatitidajako pooperační komplikace se nevyskytla u žádného pacienta. Jako nezávislé prediktory pooperační hyperamylazémiebyly identifikovány předoperační zvýšení amylázy a peroperační hemodynamický inzult, vedoucí zřejmě k hypoperfuzisplanchniku.Závěr: Zvýšená hodnota pankreatického izoenzymu v séru časně po kardiochirurgickém výkonu zřejmě neznamenávýznamné postižení buněk pankreatu a podle našich výsledků nemá vliv na mortalitu a morbiditu pacientů.

Klíčová slova:
amyláza – pankreatitida – trypsinogen – kardiochirurgický výkon

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se