Pooperační sedace dexmedetomidinemu nemocných po revaskularizační operacimyokardu bez použití mimotělního oběhu


Postoperative Sedation with Dexmedetomidine in Patients after Off Pump Coronary ArteryBypass

Objective:
Dexmedetomidinehas been shownas an effective agent for management of postoperative sedation and analgesiaon intensive care unit. The aim of the study was to assess dexmedetomidine for postoperative sedation in patients after OffPump Coronary Artery Bypass (OPCAB) surgery.Design: Prospective, non-randomized, cohort study.Setting: Dept. of Anesthesiology and Intensive Care, Charles University, Faculty of Medicine, University Hospital HradecKralove, Czech RepublicMaterial and methods: Study compares dexmedetomidine with standard analgesia protocol on cardiac surgical intensivecare unit. Twenty patients after OPCAB were included in the study, 10 patients were given standard analgesia protocol withpiritramid 15 mg I. M. q 12 hours (Group K), 10 patients were given dexmedetomidine (Group DEX) as loading infusion 1µg/kg for 10 minutes followed by maintenance infusion 0,2–0,7 µg/kg/hr up to 24 hours. Additional analgesia, if required,was provided by morphine 5 mg I. V. Age, sex, ASA, NYHA, Ramsay score (RS), blood pressure (BP), heart rate (HR),respiratory rate (RR), haemoglobin saturation (SaO2), length of ventilatory support (VS), length of ICU stay (LOS), dose ofdexmedetomidine and cost of analgesia and sedation were recorded. Statistical analysis was performed using SigmaStatStatistical Software, numerical data are presented as mean (range), *p

Key words:
postoperative – analgesia – sedation – cardiac surgery – OPCAB


Autoři: V. Černý 1;  J. Samek 2,3;  D. Cichý 2
Působiště autorů: Riyadh2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph. D., FCCM 3Kardiochirurgická klinika, Univerzita Ka 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 1, s. 21-27
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Dexmedetomidin představuje novou možnost v sedaci nemocných v pooperačním období a intenzivní péči.Studie, zaměřené na pooperační podávání dexmedetomidinu zahrnují převážně nemocné po tzv. velkých výkonech včetněsrdečních operací. Cílem práce bylo posouzení účinnosti dexmedetomidinu v pooperační sedaci u pacientů po revaskularizačníoperaci myokardu bez použití mimotělního oběhu (tzv. OPCAB = off pump coronary artery bypass) ve srovnánís doposud používaným režimem analgezie pracoviště.Typ studie: Prospektivní otevřená srovnávací kohortní studie.Název a sídlo pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Hradci Králové.Soubor a metody: Soubor tvořilo 20 nemocných po OPCAB. Deseti pacientům byl podáván standardní režim analgezie –piritramid v dávce 15 mg i. m. po 12 hodinách (skupina K), deseti nemocným byl podáván dexmedetomidin (skupina DEX)v úvodní dávce 1 µg/kg během 10 minut a poté v udržovací dávce 0,2–0,7 µg/kg/hod s cílemdosažení hodnoty Ramsay skóre2–4. V případě klinických známek nedostatečné analgezie byl všem nemocným podáván morfin 5 mg i. v. Sledovanéukazatele: věk, pohlaví, ASA, NYHA, Ramsay skóre (RS), krevní tlak, tepová frekvence, dechová frekvence, saturacehemoglobinu, teplota, doba ventilační podpory (UPV), doba pobytu na JIP, nutnost doplnění analgezie, dávka dexmedetomidinu,cena za analgezii a sedaci v obou skupinách. Statistické zpracování: Sigma Stat Statistical Software, *p

Klíčová slova:
sedace – dexmedetomidin – revaskularizační operace srdce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se