Použití levobupivakainu k epidurální anestezii přioperaci herniace bederní meziobratlové ploténky


Epidural Anaesthesiawith Levobupivacaine for Surgery of Herniated Lumbar Intervertebral Disc

Objective:
To evaluate the quality of epidural anaesthesia and occurrence of adverse reactions of levobupivacaine 0.5% foroperation of herniated lumbar intervertebral disc.Design: clinical study.Setting: Department of Anaesthesia and Intensive Care, St. Ann’s University Hospital, Brno.Material and methods: 30 randomly selected patients undergoing operation of herniated lumbar intervertebral disc. Afteroral premedication a peripheral venous line was inserted and crystalloids (Ringer solution) were administered.ECG,arterialblood pressure and pulse oximetry were used for monitoring. After detection of the epidural space levobupivacaine 0.5%was administered, 1 ml/segment to a 150 cm patient. For each additional 5 cm of height of the patient the dose oflevobupivacaine was increased by 0.1 ml/segment. During surgery a small doses of benzodiazepins were administered.Time intervals to the onset of the sensory block and its duration were measured. The grade of motor block was assessedusing the Bromage scale. Changes of mean arterial pressure (MAP), heart rate (HR) and SpO2 were recorded.Results: 14.8 ml of levobupivacaine 0.5% were used on average. Sensory block occurred at 16.8 min and lasted 306 min.The Bromage scale was 0 in all patients but one who achieved the score of 1. Decrease of MAP ≥ 

Key words:
levobupivacaine – epidural anaesthesia – herniation of the lumbar intervertebral disc


Autoři: M. Votýpka;  T. Bartošík
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2003, č. 2, s. 74-76
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Zhodnotit kvalitu epidurální anestezie a výskyt nežádoucích účinků při použití levobupivakainu k operaci výhřezubederní meziobratlové ploténky.Typ studie: klinická studie.Název a sídlo pracoviště: ARK FN U sv. Anny v Brně, anesteziologické pracoviště na neurochirurgickém oddělení.Materiál a metoda: 30 náhodně vybraných pacientů, podstupujících operaci bederní meziobratlové ploténky. Po perorálnípremedikaci byl pacientům zajištěn periferní žilní vstup, podán roztok krystaloidů a zahájeno monitorování EKG, TK, SpO2.Poté byl detekován epidurální prostor a aplikován levobupivakain 0,5% v dávce 1 ml/segment při výšce pacienta 150 cm +0,1 ml/segment na každých dalších 5 cm výšky pacienta. Během operace byli pacienti lehce sedováni benzodiazepiny.U pacientů jsme sledovali dobu nutnou k nástupu senzorické blokády a její trvání; k hodnocení stupně motorické blokádyjsme použili Bromage scale. Mezi dalšími peroperačně sledovanými veličinami byly změny MAP, HR a SpO2.Výsledky: K epidurální anestezii jsme podali v průměru 14,8 ml levobupivakainu 0,5%. Čas potřebný k nastoupení senzorickéblokády byl v průměru 16,8 minut, s trváním průměrně 306 minut. Bromage scale byla na 0, s výjimkou jednohopacienta (3 %), u kterého byla hodnota 1. Pokles MAP > 25 % proti výchozí hodnotě byl zaznamenán v 9 případech (30 %),pokles MAP ≥

Klíčová slova:
levobupivakain – epidurální anestezie – herniace bederní meziobratlové ploténky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se