Levobupivakain – bezpečnější varianta na třicet letstaré téma


Levobupivacaine – a Safer Variant of 30-year-old Subject

Levobupivacaine is a long acting, amide-type local anaesthetic and is the S(-)-enantiomer of racemic bupivacaine. Themajority of in vitro, in vivo and human pharmacodynamic studies indicate that levobupivacaine has a similar potency tobupivacaine in various types of nerve blocks. However, levobupivacaine has a lower risk of cardiovascular and CNS toxicitythan bupivacaine. Randomised, double blind clinical studies established that the anaesthetic and/or analgesic effects oflevobupivacaine were very similar to those of bupivacaine of thesame dose.The sensory block tended to be a little bit longerwith levobupivacaine than bupivacaine. Levobupivacaine was generally as effective as bupivacaine for regional anaesthesiafor various types of surgery, for pain management during labour, and for postoperative pain management, especially whencombined with opioids, or clonidine. The tolerance profiles of levobupivacaine and bupivacaine were very similar. The mostcommon adverse event associated with levobupivacaine administration was hypotension. Excluding pharmacoeconomicconsiderations, levobupivacaine is an appropriate choice for use in place of bupivacaine.

Key words:
bupivacaine – levobupivacaine – ropivacaine – local anaesthetics – cardiotoxicity – CNS toxicity


Autoři: P. Ševčík
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, přednosta prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2003, č. 2, s. 69-72
Kategorie: Články

Souhrn

Levobupivakain je místní anestetikum amidového typu s dlouhým účinkem. Jedná se o levotočivý enantiomer racemickéhobupivakainu. Většina studií in vitro a in vivo i farmakodynamických studií na dobrovolnících doložila, že levobupivakain mápři různých typech nervových blokád velmi podobnou účinnost jako bupivakain. Přitom má levobupivakain nižší rizikokardiovaskulární a CNS toxicity než bupivakain. Randomizované dvojitě slepé klinické studie ověřily, že anestetickái analgetická účinnost levobupivakainu byla srovnatelná se stejně dávkovaným bupivakainem. Při použití levobupivakainubyla senzorická blokáda poněkud delší než u bupivakainu. Levobupivakain byl srovnatelně účinný jako bupivakain přiregionální anestezii pro různé typy operací, pro porodnickou analgezii i pro pooperační analgezii, zejména v kombinacis opioidy nebo klonidinem.Snášenlivost levobupivakainu je velmi podobná bupivakainu.Nejčastějšímnežádoucímúčinkempři podávání levobupivakainu byla hypotenze. Pokud bychom odhlédli od farmako-ekonomických souvislostí, mohl by býtlevobupivakain důstojnou náhradou bupivakainu.

Klíčová slova:
bupivakain – levobupivakain – ropivakain – místní anestetika –kardiotoxicita – CNS toxicita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se