Ketamin potlačuje vznik tolerance na analgetickéúčinky morfinu, aneb starý pes umí nové kousky


Ketamine Suppresses Morphine Tolerance – Old Dog Learns New Tricks

Low-dose ketamine prevents opioid tolerance during long-term pain therapy or abuse of opioids by NMDA receptor blockand improves morphine analgesia. Two cases are presented, where this effect was used. The first case was a young woman(24 years) dependent on heroin (daily dose approx. 1 g intranasally). She was admitted for surgery and operated for bilateralgluteal abscesses. After surgery she suffered a severe pain at rest, pain at visual analogue scale (VAS 0–10) was 8 in spiteof three days therapy with slow release morphine (MST Continus) 2x60 mg p.o. per day and intramuscular morphine 10 mgevery 4 hours. Ketamine 40 mg p.o. every 4 hours was started and pain at rest decreased to VAS 0, pain during movementto VAS 2–3 45 min after ketamine. On the second day ketamine was further administered 4 times daily and completelyremoved during the next 2 days. Morphine could be also reduced and when eventually abandoned, the patient remainedpain free. The second case was a male (39 years) with an inoperable rectal carcinoma initially treated with a daily dose ofepidural morphine 120 mg and bupivacaine 500 mg. The epidural catheter had to be removed because of meningitis and thepatient was administered 2x300 mg MST orally which was gradually increased to 2x700 mg. In spite of this the pain at restremained VAS 4 and breakthrough pain was VAS 7. Therapy with ketamine was started during the patient’s admission witha total daily dose of 50 mg ketamine in 100 ml of water, which the patient used irregularly during a day. The patient wassatisfied with ketamine-induced analgesia after ketamine (VAS max. 4), but dizziness limited its further use. Otherpossibilities of low-dose ketamine therapy are discussed.

Key words:
pain therapy – dependence – tolerance – morphine – ketamine


Autoři: J. Málek 1;  M. Šejdová 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, pracoviště léčby bolesti, UK Praha, 3. LF, FNKV, přednosta doc. MUDr. Jan Pachl, CSc. 2Radioterapeutická a onkologická klinika FNKV, přednosta doc. MUDr. Josef Kovařík 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2003, č. 2, s. 82-84
Kategorie: Články

Souhrn

Nízké (subanalgetické) dávky ketaminu blokádou NMDA receptorů potencují analgetický účinek opioidů a zabraňují vznikutolerance na ně jak během dlouhodobé léčby bolesti, tak i při abúzu opioidů. Jsou popsány dvě kazuistiky, u nichž byl tentoefekt ketaminu využit.Prvním případem byla mladá žena (24 let) s abúzem heroinu, který si aplikovala v gramových dávkách intranazálně. Bylaoperována pro abscesy v obou gluteálních krajinách a pooperačně trpěla silnou bolestí i v klidu, na vizuálně analogovéškále (VAS 0–10) udávala hodnotu 8, a to přes podávání morfinu s řízeným uvolňováním (MST Continus) 60 mg p.o. po 12hodinách a morfinu 10 mg i.m. po 4 hodinách. Třetí pooperační den jsme proto zahájili podávání ketaminu 40 mg p.o. po 4hodinách. Po 45 minutách došlo k poklesu bolesti při pohybu na VAS 5, v klidu na VAS 0. Do druhého dne hodnotila bolestjiž jen VAS 2–3 při pohybu. Ketamin byl podáván dále po 6 hodinách a v dalších 2 dnech postupně vysazen. Pacientkazůstávala dále bez klidové bolesti, terapie morfinembyla také redukována a nakonec byl morfin (obě formy) rovněž vysazen.Druhým případem byl muž (39 let) s inoperabilním tumorem rekta, léčený epidurální aplikací 120 mg morfinu a 500 mgbupivakainu. Epidurální katétr musel být zrušen pro infekční komplikace a pacient dostával 2x300, později 2x700 mg MSTdenně. Bolest dosahovala VAS 4, při průlomu VAS 7. Pacient byl pro zhoršení stavu hospitalizován a dostal ketamin v dennídávce 50 mg ve 100ml vody p.o., který užíval podle potřeby. Bolest klesla na VAS 4, pacient neužíval větší dávky pro vedlejšíúčinek – závratě. V článku se dále diskutuje o dalších perspektivách užití ketaminu v léčbě bolesti.

Klíčová slova:
terapie bolesti – závislost – tolerance – morfin – ketamin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se