Tlakově-objemová (pV)křivka –automatické měření plicní mechaniky(A.R.M.software)


Pressure-volume Curve:Automated Measurement of Respiratory Mechanics –A.R.M.Software

We developed software able to control mechanical ventilator (Adult Star TM Infrasonics,USA)via serial port and to simultaneously read data fromthe ventilator output.This enables to deliver randomly selected test tidal volumes under constant flow conditions with computer controlled expiratoryand inspiratory valve holds and to record the volume and respective pressures for automated pressure-volume curve measurements.We tested thesoftware performance in 4 patients suffered by a several lung injury on three different PEEP levels.Data obtained automatically from the ventilatorwere compared with independent calibrated measuring system consisting of airway and oesophageal pressure transducers (Validyne ±100 cmH2O,USA),and heated pneumotachograph (Hans Rudolph,USA)connected to differential pressure transducer (Validyne ±2 cmH2O,USA).Data wereprocessed and collected into the same computer operating the ventilator and analyzed.A.R.M.software driven ventilator is able to perform static respiratory mechanics measurements without disconnecting the patient from the ventilatorin 1 hour intervals.No additional equipment other than ventilator and external computer controlled end expiratory valve is needed.

Key words:
ARDS –ALI –automatization –mechanical ventilator


Autoři: J. Růžička 1;  M. Nalos 2;  A. Klein 3;  E. Kasal 2;  I. Novák 4
Působiště autorů: Biofyzikální ústav, LF UK, Plzeň , vedoucí as. MUDr. Jiří Beneš, PhD. 2 Anesteziologicko-resuscitační klinika, FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Eduard Kasal CSc. 3 Alex Electronics, Plzeň 4 Metabolická jednotka intenzivní péče, Interní klinika FN Plzeň, pře 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 4, s. 184-190
Kategorie: Články

Souhrn

Vyvinuli jsme zařízení se softwarem umožňující řídit plicní ventilátor (Adult Star TM Infrasonics,USA)a snímat ventilátorem získaná data k dalšímuvyužití.Lze náhodně měnit dechové objemy při konstantním průtoku,definovat inspirační a exspirační pauzy a snímat tlakové a objemové veličinyz ventilátoru.Tato data lze využít k automatické konstrukci tlakově-objemových křivek.Zařízení bylo testováno na 4 pacientech trpících různými formami těžkého plicního postižení na třech různých hladinách PEEP.Data získanáz ventilátoru jsme porovnali s nezávislými měřeními pomocí tlakových čidel měřících tlak v dýchacím okruhu a ezofageální tlak (Validyne ±100 cmH2O,USA)a přesného průtokoměru –vyhřívaného pneumotachometru měřícího dechový objem (Hans Rudolph,USA)připojenému k diferenciálnímutlakovému čidlu (Validyne ±2 cmH2O,USA).Data byla získávána a zpracovávána stejným počítačem,který řídil ventilátor.Počítač vybavený A.R.M.softwarem a externí chlopní umožňuje během automatického měření trvajícího cca 1 hodinu získat detailní údajeo statistické plicní mechanice pacienta,bez potřeby pacienta odpojovat od ventilátoru.

Klíčová slova:
ARDS –ALI –automatizace –umělá plicní ventilace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se