Iniciální antibiotická léčba bakteriálních onemocnění u pacientů v intenzivnípéči


Initial Antibiotic Therapy of Bacterial Diseases at Patients in Intensive Care Units

Early application of antibiotic regimen represents an important part of the complex therapy of bacterial infections in critically ill patients,so thereis not possible to wait till the results of microbiological cultivation tests are available.However,an optimum schedule of initial antibiotic therapy canbe chosen basing on the knowledge of the local prevailing bacterial agents and their resistance against antimicrobial drugs.Crucial points is the indication of antibiotic therapy,as it is to be considered as a risk factor in the selection of bacterial strains with higher degreeof primary resistance (e.g.enterococci,Pseudomonas aeruginosa,Acinetobacter baumannii,Stenotrophomonas maltophilia),as well as bacteria withsecondary,acquired resistance (e.g.methicillin-resistant strains of staphylococci,enterobacteria with the production of wide-specter β -lactamases).These multiresistant bacterial strains often reveal also a higher degree of pathogenity.Therefore,the antibiotic therapy should be limited to clinicallyproved bacterial infections,event.to highly probable ones.An application of antimicrobial preparations merely out of the reason of so-called„patient-covering “must be refused as unsubstantiated and risky.

Key words:
intensive care –bacterial infections –initial antibiotic therapy


Autoři: M. Kolář 1;  L. Blahut 2;  O. Marek 2;  J. Lochmannová jr. 3
Působiště autorů: Ústav mikrobiologie LF UP a FNO, přednosta doc. MUDr. D. Koukalová, CSc. 2 Klinika anesteziologicko-resuscitační LF UP a FNO, přednosta MUDr. O. Marek 3 Interní klinika 2. LF UK, přednosta doc. MUDr. M. Kvapil, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 4, s. 165-169
Kategorie: Články

Souhrn

Důležitou součástí komplexní terapie bakteriálních infekcí u kriticky nemocných pacientů je,mimo jiné,i včas zahájený antibiotický režim,a protonení možné čekat na výsledek mikrobiologického kultivačního vyšetření.Přesto lze zvolit,na základě znalosti nejčastějších bakteriálních původcůjednotlivých onemocnění a jejich rezistence k antimikrobním preparátům na konkrétní jednotce intenzivní péče,optimální schéma iniciální antibioterapie.Zásadní otázkou zůstává indikace antibiotické léčby,kterou je nutné považovat za rizikový faktor z pohledu selekce bakteriálních kmenů s vyšší mírouprimární rezistence (např.enterokoky Pseudomonas aeruginosa,Acinetobacter baumannii,Stenotrophomonas maltophilia)a rovněž bakterií sesekundární,získanou rezistencí (např.methicilin-rezistentní kmeny stafylokoků,enterobakterie s produkcí širokospektrých beta-laktamáz).Tytomultirezistentní bakteriální kmeny mají často i vyšší míru patogenity.Z tohoto důvodu by měla být antibiotická léčba omezena pouze na klinickyprokázané bakteriální infekce,eventuálně velmi pravděpodobné.Aplikaci antimikrobních preparátů jen z důvodu tzv.pokrytí pacienta je nutné odmítnoutjako neopodstatněnou a rizikovou.

Klíčová slova:
intenzivní péče –bakteriální infekce –iniciální antibiotická léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×