Příspěvek k diferenciální diagnostice akutního krvácení


Differential Diagnosis of Acute Bleeding

There are cases of massive acute bleeding during surgical procedures,labours and injuries which are used to be labeled as coagulopathy and thislabel is not right.The common case is disseminated intravascular coagulation (DIC).The authors describe the most frequent causes of acute secondarybleeding:extensive trauma,dilution coagulopathy,DIC,iatrogenic intervention and their possible relationships.The author presents laboratory testsand their validity in the diagnosis of bleeding,shows clinical and laboratory signs of common types of bleeding and emphasizes early differentialdiagnosis.

Key words:
surgical procedures –coagulopathy –laboratory tests


Autoři: J. Valenta 1;  M. Stříteský 2
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. Z. Ehler, CSc. 2 Klinika kardiovaskulární chirurgie UK, 1. LF a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Ivan Vaněk, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 4, s. 161-164
Kategorie: Články

Souhrn

Některá těžko ztišitelná krvácení během operačních výkonů,porodů a traumat bývají občas,ne zcela správně a pod tlakem události zkratkovitěoznačována jako koagulopatie,nejčastěji diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC).Autoři v článku popisují jako nejčastější příčiny akutníhosekundárního krvácení nadhraniční traumatizaci,diluční koagulopatii,DIC,iatrogenní ovlivnění hemokoagulace a jejich možné vzájemné vztahy.Jeuvedena validita jednotlivých laboratorních vyšetření pro diagnostiku těchto typů krvácení,jejich klinický a laboratorní obraz s přihlédnutím na jejichčasnou diferenciální diagnostiku.

Klíčová slova:
operační výkony –koagulopatie –laboratorní vyšetření

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se