Sulperazon v léčbě závažných a nozokomiálních infekcí


Sulperazon for the Treatment of Severe and Nosocomial Infections

The multicenter observational clinical trial evaluating clinical efficacy of Sulperazon (cefoperazone with sulbactam)followed 203 patients withsevere and nosocomial infectious complications.Majority of the patients were admitted to the intensive care unit (79.8%).The therapy was successfulin 80.3%with maximum efficacy in abdominal infections (91.9%).The lowest treatment efficacy was noted in the patients with sepsis (72.5%)andbronchopneumonia (76.4%).The most frequent treatment regime was 2x2 g i.v.in 24 hours for 10 days (median).The adverse effects were not in anycase indication for the interruption of the treatment.Ventilatory support,pneumonia,incorrect initial choice of antibiotic and higher number of givenantibiotics were significant risk factors for the failure of antibiotic therapy.Sulperazon was assessed as well tolerated antibiotics with excellent clinicalefficacy mainly in abdominal infections with negligible adverse effects.

Key words:
Sulperazon –treatment success –treatment failure


Autoři: I. Herold 1;  I. Chytra 2;  B. Horová 3
Působiště autorů: ARO, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav, primář MUDr. Ivan Herold, CSc. 2 ARK FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. 3 Oddělení klinické mikrobiologie, FN Na Bulovce, Praha, primářka MUDr. Blanka Horová 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 4, s. 175-183
Kategorie: Články

Souhrn

V multicentrické observační studii hodnotící klinickou účinnost léčby Sulperazonem (cefoperazon +sulbaktam)bylo sledováno 203 nemocných sezávažnými a nozokomiálními infekčními komplikacemi.Většina nemocných byla hospitalizována v intenzivní péči (79,8 %).Léčba byla hodnocena jakoúspěšná v 80,3 %,s maximem úspěšnosti u abdominálních infekcí (91,9 %).Nejnižší úspěšnost léčby byla zjištěna u septických nemocných (72,5 %)a u nemocných s pneumoniemi (76,4 %).Nejčastěji byl Sulperazon podán v dávce 2 x 2 g i.v./24 hodin po dobu 10 dní (medián).Nežádoucí účinky(1,5 %)nebyly ani v jednom případě indikací k přerušení léčby.Umělá plicní ventilace,pneumonie,nesprávná počáteční volba antibiotika a vyšší početjednotlivých druhů aplikovaných antibiotik byly identifikovány jako významné rizikové faktory pro selhání antibiotické léčby.Sulperazon je hodnocenjako velmi dobře tolerované antibiotikum s výborným klinickým efektem,především u abdominálních infekcí se zanedbatelnými nežádoucími účinky.

Klíčová slova:
Sulperazon –úspěšnost léčby –selhání léčby

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se