Vývoj hemodynamiky v prvních hodinách po výkonu v mimotělním oběhu -srovnání krevní a krystalické kardioplegie


Hemodynamics during First Hours after Surgery Using Cardiopulmonary Bypass - Crystalloid versus Blood Cardioplegia

We sought to determine if hemodynamic parameters after surgery using cardiopulmonary bypass are affected by the type of cardioplegic solutionused – crystalloid or blood. Sixty patients with left ventricle ejection fraction < 35 % scheduled for coronary artery bypass surgery were randomizedinto two groups. In the first group cold blood cardioplegia was used, in the other cold crystalloid cardioplegia was used. We collected hemodynamicdata before the procedure and at one, two, four and six hours after weaning from cardiopulmonary bypass, and on the first postoperative day. We alsocollected clinical data reflecting perioperative myocardial preservation.No patient died in any group. We did not find significant difference between the incidence of perioperative myocardial infarction, arrhythmia andthe need for intraaortic balloon pump use in the postoperative period. In the early postoperative course we found significantly better hemodynamicdata in the group with blood cardioplegia (LVSWI, RVSWI).Blood cardioplegia ensured better perioperative myocardial preservation which resulted in faster restoration of myocardial functions. This differencecould be of significance in patients with severe dysfunction of the left ventricle.

Key words:
cardioplegia - hemodynamics - coronary artery bypass surgery - dysfunction


Autoři: R. Brát;  J. Tošovský;  L. Derych;  S. Velkoborský;  R. Zezula
Působiště autorů: Kardiochirurgické centrum FNsP Ostrava, primář doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 1, s. 7-9
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem naší práce bylo změřit parametry hemodynamiky po výkonech v mimotělním oběhu a zjistit, zda jsou tyto změny ovlivněny typem použitékardioplegie. Šedesát nemocných s ejekční frakcí levé srdeční komory < 35 % plánovaných k aortokoronárnímu bypassu v mimotělním oběhu bylorandomizovaně rozděleno do dvou skupin. V první skupině jsme použili studenou krevní kardioplegii, ve druhé studenou krystalickou kardioplegii.Provádìli jsme měření hemodynamiky před operací, za 1, 2, 4 a 6 hodin po ukončení mimotělního oběhu a 1. pooperační den. Rovněž jsme sbíraliklinická data, která mohou být ovlivněna perioperační ochranou myokardu.V obou skupinách nezemřel žádný nemocný. Rovněž jsme nenalezli signifikantní rozdíl ve výskytu perioperačního infarktu myokardu, arytmiía nutnosti kontrapulzace v pooperačním období. V časných hodinách po operaci jsme ve skupině s krevní kardioplegií zjistili signifikantně lepší hodnotyhemodynamiky (LVSWI, RVSWI).Krevní kardioplegie u uvedeného souboru nemocných vykazovala lepší peroperační ochranu myokardu, která se projevila rychlejší úpravou funkcemyokardu. Tento rozdíl může být významný u nemocných s těžkou dysfunkcí levé komory srdeční.

Klíčová slova:
kardioplegie - hemodynamika - aortokoronární bypass - dysfunkce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se