Celková kapalinová ventilace - zlepšení oxygenace u experimentálního ARDS


Total Liquid Ventilation Improves Oxygenation in an Experimental Model of Acute Respiratory Distress Syndrome

Objective:
To assess gas exchange during total liquid ventilation (TLV) in an experimental model of acute respiratory distress syndrome (ARDS).Type of study: Laboratory experiment on animal model.Setting: The laboratory of experimental pathophysiology, Medical Faculty, Masaryk University, Brno.Subjects: 12 laboratory animals – rabbits.Method: After premedication, tracheostomy was performed in all animals. EKG, central venous pressure and arterial pressure were monitored.After conventional mechanical ventilation rabbits were randomly allocated into two groups: 1 st group with intact lungs and 2nd group with experimentalARDS. The animals in the 1st group were ventilated with total liquid ventilation, followed by conventional mechanical ventilation. ARDS was inducedby wash-out of lungs with normal saline in the animals in the 2nd group. After period of total liquid ventilation, conventional mechanical ventilationfollowed. All phases of the experiment lasted 60 minutes. We monitored heart rate, acid-base balance, blood gases, central venous pressure and bloodpressure in 5 minutes interval; the values were compared at the end of each period.Results: Group 1: the decrease in pH during liquid ventilation (LV) persisted after the period of LV (statistically significant), the rise of paCO2during LV and the decrease after LV were statistically significant. The decrease of paO2/FiO2 during LV and its increase after LV was also statisticallysignificant. Group 2: pH decreased during lung lavage and subsequently during LV (all statistically significant), paCO2 increased during lavage andsubsequently during LV (statistically significant) with the decrease after LV. paO2/FiO2 after the decrease during lavage rised during LV andsubsequently decreased after LV period (all statistically significant).Conclusion: TLV can improve oxygenation after experimentally induced ARDS; hypercapnia and acidosis persist. In healthy lungs, however,oxygenation and ventilation are compromised; the changes are reversible.

Key words:
total liquid ventilation - acid-base balance - blood gases - ARDS - experiment


Autoři: M. Klimovič;  M. Fedora;  M. Šeda;  P. Dominik;  R. Nekvasil
Působiště autorů: ARO FN Brno, Dětská nemocnice, přednosta prim. MUDr. Michal Klimovič, ECMO centrum FN Brno, Dětská nemocnice, vedoucí doc. MUDr. Roman Nekvasil, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2001, č. 1, s. 19-22
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Ověřit výměnu krevních plynů pomocí celkové kapalinové ventilace (TLV) na experimentálním modelu ARDS (syndrom akutní respiračnítísně).Typ studie: Laboratorní experiment na zvířecím modelu.Místo: Laboratoř katedry experimentální patofyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno.Subjekty: 12 laboratorních zvířat - králíků.Metoda: Po premedikaci byla zvířatům provedena tracheostomie, monitorováno EKG, centrální žilní tlak a arteriální tlak. Po úvodní konvenčnímechanické ventilaci byli králíci rozděleni do 2 skupin: 1. skupina s nepoškozenými plícemi a 2. skupina s experimentálním ARDS. U 1. skupinyproběhla TLV a následně konvenční mechanická ventilace. U 2. skupiny byl před TLV navozen ARDS vymytím plic fyziologickým roztokem, po TLVnásledovala opět konvenční mechanická ventilace. Všechny fáze experimentu trvaly 60 minut. Sledovali jsme kontinuálnì srdeční akci a acidobazickourovnováhu, krevní plyny, centrální žilní tlak a krevní tlak v 5minutových intervalech; srovnány byly hodnoty ke konci každého období.Výsledky: Skupina 1. pokles pH během kapalinové ventilace (LV) přetrvával i po LV období (vše statisticky významně), vzestup PaCO2 během LVa pokles po LV byl statisticky významný. Pokles PaO2/FiO2 během LV i jeho vzestup po LV taktéž statisticky významný. Skupina 2: pH pokleslo přilaváži plic a dále během LV (vše významné statisticky), PaCO2 stouplo při laváži a dále při LV (statisticky významně) s poklesem po LV. PaO2/FiO2po poklesu při laváži stouplo při LV a následně kleslo po LV období (vše statisticky významně).Závěr: TLV může při laváži navozeném ARDS významně zlepšit oxygenaci; hyperkapnie i acidóza přetrvávají. U zdravých plic je oxygenacei ventilace zhoršena, změny jsou reverzibilní.

Klíčová slova:
celková kapalinová ventilace – acidobazická rovnováha – krevní plyny – ARDS – experiment

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2001 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se