Vliv profylaktického podávání flukonazolu na rozvoj kvasinkové infekceu nemocných v intenzivní péči


The Effect of Prophylactic Fluconazole Administration on Fungal Infection in Critically Ill Patients

Fungi present an important group of pathogens causing nosocomial infection in critically ill patients. Preventive administration of anti-fungal agentsis considered to be one of the possible preventive measures to decrease the incidence of fungal infections in critically ill patients. In our study weevaluated the effect of prophylactic administration of low dose fluconazole on the fungal colonization and infection in patients without neutropenia.Fluconazole was administered in the dose of 100 mg intravenously once daily during the whole stay in the intensive care unit (group F, n = 18), thecontrol group was not give fluconazole (group C, n = 20), There was not observed differences in colonization by fungi between the two groups. Therewas not observed systemic infection. Blood cultures were negative. There was observed a higher incidence of non-albicans stems of Candida in group F.We did not observe any Candida albicans infection resistant to fluconazole in any patient of the group. Prophylactic administration of fluconazole innon-neutropenic critically ill patients can not be routinely recommended.

Key words:
nosocomial infection – fungi – fluconazole – intensive care


Autoři: R. Pařízková;  V. Černý;  P. Dostál;  A. Truhlář
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Hradec Králové, přednosta MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 6, s. 271-275
Kategorie: Články

Souhrn

Kvasinky tvoří významnou skupinu cizorodých mikroorganismů, podílejících se na rozvoji nozokomiálních infekcí u nemocných v intenzivní péči.Preventivní podávání antimykotik je považováno za jeden z možných způsobů omezení rozvoje kvasinkových infekcí u rizikových nemocných. Cílempráce bylo zhodnocení vlivu profylaktického podávání nízkých dávek flukonazolu na výskyt kvasinkové kolonizace a infekce u nemocných bezneutropenie. Flukonazol byl podáván nemocným v dávce 100 mg nitrožilně jednou denně po celou dobu pobytu (skupina F, n = 18), nemocným kontrolnískupiny flukonazol podáván nebyl (skupina C, n = 20). Mezi skupinami nebyly zjištěny rozdíly v incidenci kolonizace kvasinkami, u žádného nemocnéhonebyly nalezeny známky systémové kvasinkové infekce nebo pozitivní hemokultura. Ve skupině F došlo k nevýznamnému zvýšení incidence non-albicanskmenů kandidy, u žádného nemocného souboru nebyl zaznamenán výskyt kmenů Candida albicans rezistentních na flukonazol. Profylaktické podáváníflukonazolu u non-neutropenických nemocných v intenzivní péči nelze rutinně doporučit.

Klíčová slova:
nozokomiální infekce – kvasinky – flukonazol – intenzivní péče

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se