Monitorování sedace BIS indexem v intenzivní péči, korelace s Ramsay a Cookskóre pro sedaci


Monitoring of Sedation with BIS Index and Comparison with Ramsey and Cook Sedation Scores in ICU

Authors present in this study results and experiences with monitoring of sedation with BIS index and comparison with Ramsay and Cook sedationscores in ICU. The group of 20 patients hospitalized in our ICU (October 1998 – September 1999). Including criteria – GCS 15 and the need of continualsedation or analgosedation. The values of BIS index were recorded to protocol at any time of change in the level of sedation. At the same time thislevel of sedation was evaluated by two physicians by use of Ramsay and Cook scores. Our results and experiences with continual monitoring show thatto rely only on BIS index or to titrate drugs according to these values is impossible. We admit that higher number of patients for better evaluating isneeded.

Key words:
BIS index – level of sedation or analgosedation


Autoři: R. Šplechtna;  L. Pokorný;  E. Hušková;  D. Nalos
Působiště autorů: ARO, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, přednosta MUDr. D. Nalos
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 6, s. 278-279
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v uvedené práci prezentují výsledky a zkušenosti s monitorováním sedace u pacientů na lůžkovém oddělení ARO s pomocí BIS indexua následnou korelací se škálami používaných pro hodnocení hloubky sedace (Ramsay a Cook). Do studie byla vzata skupina 20 pacientů hospitali-zovaných v období od září 1998 do srpna 1999. Mezi vstupní kritéria patřilo: GCS 15 a potřeba kontinuální sedace nebo analgosedace. Hodnoty BISindexu byly zaznamenávány do protokolu vždy při změně hloubky sedace, ve stejném čase byla úroveň sedace zhodnocena 2 lékaři pomocí Ramsaya Cook skóre. Výsledky a naše zkušenosti s kontinuálním monitorováním sedace ukazují, že spolehnout se pouze na hodnoty BIS indexu a titrovatfarmaka dle těchto hodnot nelze. Zároveň připouštíme, že pro přesnější hodnocení vztahu BIS indexu a skórovacích systémů by byl vhodný větší početpozorování u více pacientů.

Klíčová slova:
BIS index – hloubka sedace či analgosedace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se