Vliv kontinuální venovenózní hemofiltrace na aktivaci T lymfocytů a monocytůu kriticky nemocných v sepsi


The Effect of Continuous Veno-venous Hemofiltration on T lymphocytes and Monocytes Activation in Critically Ill Patients in Sepsis

Elimination methods can improve the prognosis of critically ill patients in sepsis. With respect to that, higher activation of monocytes duringplasmapheresis could possibly play a role (increase of HLA-DR+ monocytes in peripheral blood). We observed a decrease of T lymphocyte activationin 19 patients after 24 hours of continuous veno-venous hemofiltration – CVVH (p < 0,01). On the third day of CVVH this activation returned to thelevels before initiating of the elimination method. Trend of monocyte activation followed the same course; however, it did not reach statisticalsignificance. The observed changes in the activation direct an attention to possible immunomodulatory effects of this elimination method.

Key words:
CVVH – sepsis – HLA-DR – T cells – monocytes – critically ill


Autoři: J. Příhodová 4;  M. Holub 1;  J. Hanzlíková 3;  M. Matějovič 2;  V. Šrámek 2;  I. Novák 2
Působiště autorů: 3. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. A. Lobovská, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 6, s. 267-270
Kategorie: Články

Souhrn

Eliminační metody mohou zlepšit prognózu kriticky nemocných v sepsi. V této souvislosti bylo poukázáno na zvýšenou aktivaci monocytů (zvýšeníprocentuálního zastoupení HLA-DR+ monocytů v periferní krvi) při plazmaferéze. U 19 septických nemocných jsme po 24 hodinách prováděníkontinuální venovenózní hemofiltrace zjistili snížení aktivace T-lymfocytů (p < 0,01), která se vracela 3. den používání metody na hodnoty podobnéhodnotám před zahájením eliminace. Trend aktivace monocytů byl podobný, nicméně statisticky nevýznamný. Zjištěné změny aktivace upozorňují namožné imunomodulační efekty této eliminační metody.

Klíčová slova:
CVVH – sepse – HLA-DR – T lymfocyty – monocyty – kriticky nemocný

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
nový kurz
Autoři:

Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se