Opakované použití otevíracího manévru v průběhu umělé plicní ventilaceu nemocných s ARDS


Repeated Recruitment Manoeuvers during Mechanical Ventilation in ARDS Patients

Recruitment manoeuvre is considered to be an important part of current state-of-the-art ventilatory strategy in ARDS patients. We evaluated theeffect of repeated recruitment manoeuvres during mechanical ventilation of ARDS patients in a retrospective study. We enrolled 25 patients meetingARDS criteria. 12 patients were assigned to repeated recruitment manoeuvre (ROM), 13 patients were ventilated with recruitment manoeuvre only foroptimalization of ventilatory mode (control group). Pulmonary functions were assessed using the ratio of partial tension of O2 in arterialblood/inspiratory fraction of O2 – oxygenation index and PEEP level (on admission and hospital day 2, 4 and 6). Duration of mechanical ventilation,incidence of nosocomial pneumonia, barotrauma and clinical outcome (survival) represented additional followed parameters. Both groups werecomparable in age, basic underlying illness, APACHE II and SOFA score on admission. Oxygenation indexes on admission were not statisticallysignificantly different between groups (150,4 ± 40,5 vs. 141,3 ± 34,9 in ROM and control group, respectively). Oxygenation index on hospital days 4and 6 were significantly higher in ROM group (306,2 ± 79,2 and 323,8 ± 25,6) compared to control group (240 ± 83,4 and 258,3 ± 34,3). Durationof mechanical ventilation and in-hospital stay were not significantly different between groups. Repeated recruitment manoeuvres in study populationwere associated with improved oxygenation.

Key words:
ARDS – recruitment manoeuvre – oxygenation – mechanical ventilation


Autoři: P. Dostál;  V. Černý;  R. Pařízková
Působiště autorů: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice, Hradec Králové, přednosta MUDr. Vladimír Černý, PhD., FCCM
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 6, s. 262-266
Kategorie: Články

Souhrn

Provedení otevíracího manévru je podle současných názorů považováno za významnou součást ventilační strategie u nemocných s ARDS. Cílemretrospektivní studie bylo zhodnotit vliv opakovaného použití otevíracích manévrů v průběhu umělé plicní ventilace u nemocných s ARDS. Sledovanýsoubor tvořilo 25 nemocných splňujících kritéria ARDS. 12 nemocných tvořilo skupinu s rutinním opakovaným použitím otevíracího manévru (skupinaROM) a 13 nemocných bylo ventilováno s využitím otevíracího manévru pouze v průběhu optimalizace ventilačního režimu (skupina kontrolní).K posouzení plicních funkcí byl použit poměr parciální tenze O2 v arteriální krvi/inspirační frakce O2 – oxygenační index a hodnota PEEP (při přijetí,2., 4., a 6. den pobytu). Mezi další sledované ukazatele patřily: doba umělé plicní ventilace, výskyt nozokomiální pneumonie, výskyt barotraumatua klinický výsledek (přežití). Obě skupiny byly srovnatelné z hlediska věku, základního onemocnění, vstupního APACHE II a SOFA skóre. V hodnotáchoxygenačního indexu (mmHg) při přijetí nebyly statisticky významné rozdíly mezi skupinami (150,4 ± 40,5 ve skupině ROM a 141,3 ± 34,9 ve skupiněkontrolní). Hodnota oxygenačního indexu 4. a 6. den byla signifikantně vyšší ve skupině ROM (306,2 ± 79,2 a 323,8 ± 25,6) v porovnání se skupinoukontrolní (240,0 ± 83,4 a 258,3 ± 34,3). V délce umělé plicní ventilace a době pobytu nebyly mez i skupinami signifikantní rozdíly. Opakované rutinníprovádění otevíracích manévrů bylo ve sledované populaci nemocných s ARDS spojeno se zlepšením oxygenace.

Klíčová slova:
ARDS – otevírací manévr – oxygenace – umělá plicní ventilace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
nový kurz
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se