Porodní analgezie inhalačními anestetiky – možnosti ovlivnění porodu


Analgesia for Labor and Delivery Using Inhalational Anesthetic Agents

Even though epidural analgesia is a preferred method of analgesia, this could be accomplished also with inhalational anesthetics, especially witha mixture of 50% oxygen and nitrous oxide. This method of analgesia is effective in protracted labor. This analgesia allows for economic lung ventilation,discards emotional part of fear with inadequate reaction to pain. This results in better coordination of the actions of uterus – all this favourably affectsthe course of labor and delivery. Higher concentrations of oxygen in inspired mixture of gases improves hemoglobin saturation in both the parturientand the fetus, with positive effects on ABG’s. In 1995, this method was used in 70% of labor and deliveries in Swedish hospitals. This method of analgesiafor labor and delivery is safe for both the parturient and the fetus, minimally affecting uterine movements, and economically modest.

Key words:
mixture of nitrous oxide with oxygen – oxygen hemoglobin saturation of the fetus


Autoři: J. Skácel;  J. Bošota
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava, přednosta MUDr. Peter Koliba, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 3, s. 113-116
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři ve svém sdělení chtějí upozornit, že vedle dnes preferované epidurální porodní analgezie je možno docílit velmi dobré porodní analgeziei inhalačními anestetiky, především 50% směsí oxidu dusného s kyslíkem. Tato analgezie je vhodná u protrahovaných porodů. Pomocí této analgezielze docílit ekonomické plicní ventilace, vyřadit emocionální složku strachu s nepřiměřenou reak cí na bolest, zkoordinovat děložní činnost a příznivěovlivnit další průběh porodu. Vyšší koncentrace kyslíku ve vdechované směsi zabezpečí lepší saturaci krve kyslíkem, a to jak u rodičky, tak i u plodua výrazně ovlivní ABR.V r. 1995 použili ve švédských porodnicích této metody u 70 % porodních analgezií. Tento způsob porodní analgezie je jak pro rodičku, tak i proplod zcela bezpečný, s minimálním ovlivněním děložní činnosti a ekonomicky nenáročný.

Klíčová slova:
směs oxidu dusného s kyslíkem – vnitřní prostředí – saturace plodu kyslíkem

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se