Využitie epidurálnej analgézie v hrudníkovej chirurgii – naše skúsenosti


Use of Epidural Analgesia in Thoracosurgery

Authors in the retrospective study analyze a group of 776 patients in whom epidural catheter was applied for analgetic management after chestoperation.As the assesment criteria, they observed analgetic effectivity of the method, occurence of serious side effects and complications related to epiduralcatheter application. Applied substances: combination of morphin and bupivacain. They conclude that the use of epidural analgesia as a routine methodin thoracosurgical patients is fully justified for its high effectivity and low occurence of side effects.

Key words:
epidural analgesia – epidural catheter – thoracic surgery


Autoři: M. Refka;  M. Janíková;  M. Tonkovičová;  M. Šarafín
Působiště autorů: Ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, primár MUDr. Michal Šarafín
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 3, s. 117-120
Kategorie: Články

Souhrn

Autori v retrospektívnej štúdii predstavujú analýzu súboru 776 pacientov, u ktorých bol aplikovaný epidurálny katéter s cieľom analgetickéhomanažmentu po hrudníkových operáciách.Ako hodnotiace kritériá sledovanej skupiny si zvolili analgetickú účinnosť metódy, frekvenciu výskytu závažných vedľajších účinkov a komplikáciesúvisiace so zavedeným epidurálnym katétrom. Použité látky: kombinácia morfínu a bupivacainu. Záverom, konštatujú, že použitie epidurálnejanalgézie ako rutinnej metódy u torakochirurgických pacientov má svoje opodstatnenie pre vysokú účinnosť, efektivitu a nízky výskyt vedľajších účinkov.

Klíčová slova:
epidurálna analgézia – epidurálny katéter – hrudníková chirurgia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se