Protektivní účinek losartanu, nepeptidového antagonisty angiotenzinu II, naprůběh postischemického poškození ledvin v experimentu


Protective Effect of Losartan, Non-peptide Angiotensin II Antagonist, on the Course of Postischemic Renal Injury in an Experimental Model

The effect of non-peptide angiotensin II antagonist losartan (L) on the tolerance of kidneys to warm ischemia was evaluated in a rat model. Ischemiawas induced by temporary closure of renal arteries for 45 minutes. L was administered chronically (CH) via oral route for 4 weeks (10 mg.kg -1 .day -1 ),acutely intravenously before ischemia (A), or after ischemia (B) in the dose 3 mg.kg -1. In the animals of the control group (K) only ischemia of kidneyswas induced. Seven-day survival and the degree of funcional injury of kidneys in rats were assessed according to plasma creatinine and urea levels24 hours after injury.Significantly improved survival was observed only in the CH group compared to K group (92% vs. 62%, P < 0.05). Group A and B were not betterin survival rate compared to K group (60% resp. 64% vs. 62%). We also observed significantly lower creatinine and urea levels 24 hours after ischemiain the group CH compared to group K (166 ± 26 vs. 242 ± 72 mmol/l; 20,3 ± 6,1 vs 47,1 ± 16,7 mmol/l).The study shows that L has protective effect against 45 minutes ischemia in rats only after chronic administration. Acute intravenous administrationimmediately before ischemia or after ischemic injury did not result in renal protection.

Key words:
non-peptide angiotensin II antagonist – losartan – ischemic renal injury – renal graft protection – renal transplantation


Autoři: J. Špatenka;  J. Heller 1;  L. Červenka 1
Působiště autorů: Transplantační centrum, FN Motol a 2. LF UK Praha, vedoucí MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc. 1 Pracoviště experimentální medicíny IKEM Praha – Krč, vedoucí prof. MUDr. Jiří Heller, CSc.
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2000, č. 3, s. 121-124
Kategorie: Články

Souhrn

Vliv nepeptidového antagonisty pro angiotenzin II losartanu (L) na toleranci ledvin vůči teplé ischemii byl zkoumán u krys. Ischemie bylo dosaženodočasným uzávěrem renálních tepen na dobu 45 minut. L byl aplikován chronicky (CH) perorálně po dobu 4 týdnů (10 mg.kg -1 .den -1 ), akutněintravenózně před ischemií (A) nebo po ischemii (B) v dávce 3 mg.kg -1. V kontrolní skupině (K) byly zvířatům pouze ischemizovány ledviny. Bylohodnoceno sedmidenní přežití krys a stupeň funkčního poškození ledvin podle plazmatických hladin kreatininu a urey 24 hodin po ischemii.Pouze ve skupině CH bylo pozorováno významně lepší přežití zvířat ve srovnání s K skupinou (92 % vs. 62 %, p < 0,05). Skupiny A a B nevykazovalyve srovnání s K skupinou lepší přežívání (60 %, resp. 64 % vs. 62 %). Ve skupině CH byly rovněž zjištěny signifikantně nižší hladiny kreatininu a urey24 hodin po ischemii ve srovnání s K skupinou (166 ± 26 vs. 242 ± 72 mmol/l a 20,3 ± 6,1 vs. 47,1 ± 16,7 mmol/l).Práce ukazuje, že L má protektivní účinek proti 45minutové ischemii ledvin u krys pouze při chronickém podávání. Při akutním intravenózním podánítěsně před ischemií a nebo po ní nebylo protekce ledvin dosaženo.

Klíčová slova:
nepeptidový antagonista pro angiotenzin II – losartan – ischemické poškození ledvin – ochrana ledvinného štěpu – transplantace ledvin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2000 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se